RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04349 
 cDNA clone name   RAFL07-16-G03 
 Memo   

 AGI code   AT2G35600.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY065024 
 Sequence 
CTCTCTTTCT CTCCGTCATA CTTCTCTAAA CAAAACCCGG AGCTCCGTAA CAGTTACTGG 
GTGACCCGAC TACCCGGATT CTTACCCCGT GATTTATGCT TGTATTTAAA GTTCCTCTCC
AGTCGAAGAG TATATTTCGC TGTTTCTTGG AGTTTTCGAT CTTCTCCGGA GTAATTTGGC
TTCGACAGAG CGGAGATTAT CTTCAGATTC TGATTTGAAT TCGCTTCAAG AAGACGTTGC
GGTTCAGCTT TGTTGGGTCT ATTATAGGAA ACAAAAAGCA ATCCTTAAGT TTCAGATATA
CACGCTTGAC GCTTAACCTT GCAGACTTTT CGATACAAGG GTTTAAAAGG CAGAGAACAT
AAAAAAGAGT GCAAAGATGT TTACTTGCAT AAATTGCACT AAAATGGCAG ACAGAGGTGA
GGAGGATGAA GAAGATGAAG CGCGTGGGAG CACCACTCCC AACACTAAAG AAGCCGTTAA
AAGCCTAACT ACACAGATCA AAGATATGGC GTCGAAATTC TCAGGTTCTC ATAAACAAAG
CAAGCCAACT CCGGGCTCTT CGAGCAGCAA CTTGAGGAAG TTTCCGGATT TTGACACTGC
ATCAGAGTGT TCCATACCCT TATCCTGGTG GAAGCACGAG CTCCACTCCT GCTTGGGACT
TACCAAGATC CTCCTACCAT CAATCTGGAC GGCCAGACTC AAGATTCACA TCAATGTATG
GCGGTGAACG TGAATCCATC TCTGCTCAGT CGTGTGATGT GGTACTAGAG GATGACGAGC
CAAAGGAGTG GATGGCTCAA GTAGAGCCTG GTGTTCATAT CACATTTGTC TCACTTCCCA
GTGGAGGAAA TGATCTTAAA CGGATACGTT TCAGCCGGGA GGTTTTCGAC AAGTGGCAGG
CTCAGAGGTG GTGGGGTGAG AACTATGACA GAATAGTTGA GCTTTACAAT GTTCAAAGAT
TTAACCGACA AGCTCTTCAA ACTCCTGGTA GATCCGAGGA CCAGTCGCAG AGAGATTCAA
CTTACACAAG AATTGATTCA GCAAGAGAAA GCAGAGACTG GACACAAAGA GACAACAACT
TCAGACCACC AGGAGGCAGT GTCCCTCATC ATTTTTATGG ACCTCCAATG GACGCAGCAA
GAATCACCAC CTCATCGAGG GACGAACCGC CTTCAATGAG TAATGCTAGT GAAATGCAAG
GTGAGTGGGT TGAAGAGGAC GAGCCTGGTG TCTACATTAC CATCAGACAG TTACCAGATG
GAACTAGAGA ACTACGCCGC GTCAGGTTCA GTCGGGAACG GTTTGGGGAA GTGCATGCCA
AGACATGGTG GGAGCAGAAC AGGGACAGAA TACAAACCCA ATACCTCTAA GAGGACAAAA
AACGAGATCA ATATTGTAGT CTTCTTTAAC ACAACAAAGG TATACACAAA AATCAGAATT
TTGTTCATCT TCTAAAATTT TGAAGAAAAT CAGAATGTGA TATGAAAACA AAATGAAAAT
TTGATTTATG TTTAGAGATT TGTAGTTAGC TACTTCTCGA CGTTTTGATA GCTATGTAAT
TTTCCTGACG ACGAGATGAG CTTTATGCCT TCATTTATTG GTTCATTTTT TGACATG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search