RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04359 
 cDNA clone name   RAFL07-16-K16 
 Memo   

 AGI code   AT1G64280.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050455 
 Sequence 
ATGCTTCTTC ATATCTCACC ACCACTCTCG TTGACTTGAC TTGGCTCTGC TCGTCAATGG 
TTATCTTCGA TCTTTAACCA AATCCAGTTG ATAAGGTCTC TTCGTTGATT AGCAGAGATC
TCTTTAATTT GTGAATTTCA ATTCATCGGA ACCTGTTGAT GGACACCACC ATTGATGGAT
TCGCCGATTC TTATGAAATC AGCAGCACTA GTTTCGTCGC TACCGATAAC ACCGACTCCT
CTATTGTTTA TCTGGCCGCC GAACAAGTAC TCACCGGACC TGATGTATCT GCTCTGCAAT
TGCTCTCCAA CAGCTTCGAA TCCGTCTTTG ACTCGCCGGA TGATTTCTAC AGCGACGCTA
AGCTTGTTCT CTCCGACGGC CGGGAAGTTT CTTTCCACCG GTGCGTTTTG TCAGCGAGAA
GCTCTTTCTT CAAGAGCGCT TTAGCCGCCG CTAAGAAGGA GAAAGACTCC AACAACACCG
CCGCCGTGAA GCTCGAGCTT AAGGAGATTG CCAAGGATTA CGAAGTCGGT TTCGATTCGG
TTGTGACTGT TTTGGCTTAT GTTTACAGCA GCAGAGTGAG ACCGCCGCCT AAAGGAGTTT
CTGAATGCGC AGACGAGAAT TGCTGCCACG TGGCTTGCCG GCCGGCGGTG GATTTCATGT
TGGAGGTTCT CTATTTGGCT TTCATCTTCA AGATCCCTGA ATTAATTACT CTCTATCAGA
GGCACTTATT GGACGTTGTA GACAAAGTTG TTATAGAGGA CACATTGGTT ATACTCAAGC
TTGCTAATAT ATGTGGTAAA GCTTGTATGA AGCTATTGGA TAGATGTAAA GAGATTATTG
TCAAGTCTAA TGTAGATATG GTTAGTCTTG AAAAGTCATT GCCGGAAGAG CTTGTTAAAG
AGATAATTGA TAGACGTAAA GAGCTTGGTT TGGAGGTACC TAAAGTAAAG AAACATGTCT
CGAATGTACA TAAGGCACTT GACTCGGATG ATATTGAGTT AGTCAAGTTG CTTTTGAAAG
AGGATCACAC CAATCTAGAT GATGCGTGTG CTCTTCATTT CGCTGTTGCA TATTGCAATG
TGAAGACCGC AACAGATCTT TTAAAACTTG ATCTTGCCGA TGTCAACCAT AGGAATCCGA
GGGGATATAC GGTGCTTCAT GTTGCTGCGA TGCGGAAGGA GCCACAATTG ATACTATCTC
TATTGGAAAA AGGTGCAAGT GCATCAGAAG CAACTTTGGA AGGTAGAACC GCACTCATGA
TCGCAAAACA AGCCACTATG GCGGTTGAAT GTAATAATAT CCCGGAGCAA TGCAAGCATT
CTCTCAAAGG CCGACTATGT GTAGAAATAC TAGAGCAAGA AGACAAACGA GAACAAATTC
CTAGAGATGT TCCTCCCTCT TTTGCAGTGG CGGCCGATGA ATTGAAGATG ACGCTGCTCG
ATCTTGAAAA TAGAGTTGCA CTTGCTCAAC GTCTTTTTCC AACGGAAGCA CAAGCTGCAA
TGGAGATCGC CGAAATGAAG GGAACATGTG AGTTCATAGT GACTAGCCTC GAGCCTGACC
GTCTCACTGG TACGAAGAGA ACATCACCGG GTGTAAAGAT AGCACCTTTC AGAATCCTAG
AAGAGCATCA AAGTAGACTA AAAGCGCTTT CTAAAACCGT GGAACTCGGG AAACGATTCT
TCCCGCGCTG TTCGGCAGTG CTCGACCAGA TTATGAACTG TGAGGACTTG ACTCAACTGG
CTTGCGGAGA AGACGACACT GCTGAGAAAC GACTACAAAA GAAGCAAAGG TACATGGAAA
TACAAGAGAC ACTAAAGAAG GCCTTTAGTG AGGACAATTT GGAATTAGGA AATTCGTCCC
TGACAGATTC GACTTCTTCC ACATCGAAAT CAACCGGTGG AAAGAGGTCT AACCGTAAAC
TCTCTCATCG TCGTCGGTGA GACTCTTGCC TCTTAGTGTA ATTTTTGCTG TACCATATAA
TTCTGTTTTC ATGATGACTG TAACTGTTTA TGTCTATCGT TGGCGTCATA TAGTTTCGCT
CTTCGTTTTG CATCCTGTGT ATTATTGCTG CAGGTGTGCT TCAAACAAAT GTTGTAACAA
TTTGAACCAA TGGTATACAG ATTTGTAATA TATATTTATG TACATCAAAA AAAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search