RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04364 
 cDNA clone name   RAFL07-16-L20 
 Memo   

 AGI code   AT3G16170.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050378 
 Sequence 
ACGCTATTCT CTCCTCTCCT CTTCTTCCTC GATCCCACCC AGCTTCTACT TCGTTTTCCA 
ATTCTGGGTT TCGATTCTTC CAATCTAACC ATCTCTTCTC TTCACAGTCT GGTTCACTCA
TGGAAGTGTT TAAAGCAGCT TTTTCAGAAG CGTCTAATTC TTGTGATAGG ATTGCGATTA
AAGCCGATGG AAAGAGTTAC TCTTATGGCC AGCTAACATC GTCTGCTTTG AGGATATCTA
AATTGTTCTT AAAAGATGAT ACGACAAATG GAGGTCAAGA AACTAAGAAG TATGAAGGGT
TTGGTAGTCT AAAAGGAGCT AGAATCGGAA TTGTGGCAAA ACCTTCAGCT GAGTTTGTTG
CAGGAGTCCT GGGGACATGG TTTAGCGGTG GTGTAGCGGT TCCACTTGCA CTCAGCTATC
CTGAGGCTGA ACTCTTACAT GTCATGAATG ATTCGGATAT ATCTCTGTTA TTGAGCACAG
AGGACCATAG TGAAACTATG AAAACCATCG CAGCAAAGAG TGGTGCTCGA TTTCATCTTA
TTCCTCCTGT TGTTAACTCA ACTTCGGAAA CTGTTGCTTG CAATCAGTTT CAGGATGACA
GTTTTGAAGC AGAAGGAAAG TTTCTAGATG ATCCAGCATT GATCGTCTAC ACTAGTGGTA
CAACTGGTAA GCCAAAAGGA GTTGTTCATA CTCACAACAG CATCAATTCC CAGGTTAGAA
TGCTCACTGA AGCTTGGGAG TACACATCTG CTGATCATTT TCTCCACTGC CTCCCACTAC
ATCATGTTCA TGGGCTTTTC AACGCTTTAT TTGCTCCTCT TTACGCACGG TCTTTGGTGG
AGTTTTTTGC CCAAATTTAG TGTTAGTGGA ATCTGGCGTA GATGGCGTGA ATCATATCCG
GTGAATGATG AAAAAACCAA CGACTCCATA ACTGTATTTA CTGGAGTTCC AACCATGTAC
ACTCGGTTGA TACAAGGTTA TGAAGCAATG GATAAAGAGA TGCAGGACTC GAGCGCTTTT
GCTGCACGGA AGCTTCGCCT AATGATGTCT GGCTCCTCTG CTCTCCCTCG ACCTGTCATG
CATCAATGGG AAAGTATCAC AGGTCATCGT CTTTTGGAAA GATATGGCAT GACTGAGTTT
GTAATGGCAA TGTCAAACCC CTTACGGGGT GCACGAAATG CAGGTACTGT CGGCAAACCG
CTTCCTGGTG TGGAGGCTAA AATAAAAGAA GATGAAAATG ACGCAAATGG AGTGGGTGAG
ATATGTGTTA AAAGCCCATC TTTGTTCAAG GAGTACTGGA ATCTTCCAGA GGTGACTAAA
GAATCATTTA CGGAAGATGG ATACTTCAAG ACGGGAGATG CTGGAAGAGT GGATGAGGAT
GGATATTACG TGATTCTAGG ACGTAATAGC GCTGACATTA TGAAGGTTGG AGGATACAAG
TTATCTGCCT TAGAAATCGA ATCAACCCTT CTCGAGCACC CTACTGTTGC AGAATGTTGC
GTGTTGGGGT TAACAGACAA CGACTATGGA GAAGCCGTGA CTGCGATAAT TATAGCAGAG
AGTGCAGC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search