RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04490 
 cDNA clone name   RAFL08-08-F08 
 Memo   

 AGI code   AT1G69830.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050398 
 Sequence 
AAAATATCTT CTTCTTCTTT CTTCTGCTCT CTCTCTCTCT CTCGCCATGT CCACTGTTCC 
CATTGAGTCT CTTCTCCACC ATTCTTATCT TCGTCACAAC TCAAAAGTCA ATCGCGGAAA
TAGAAGCTTC ATACCTATCT CGTTGAATCT CCGTTCTCAT TTCACTTCTA ACAAACTACT
ACACTCAATT GGAAAAAGTG TCGGTGTTAG CTCGATGAAC AAAAGTCCCG TCGCCATTCG
TGCTACCTCA TCGGATACTG CCGTCGTGGA AACCGCTCAA TCGGATGATG TCATCTTCAA
GGAAATTTTC CCTGTTCAGC GAATCGAAAA GGCAGAAGGA AAGATTTATG TTCGATTAAA
GGAAGTGAAG GAGAAGAATT GGGAGCTGAG TGTTGGATGT AGTATACCTG GAAAATGGAT
TTTGCATTGG GGAGTTTCAT ATGTGGGTGA TACTGGCAGT GAATGGGATC AACCTCCGGA
AGATATGAGA CCTCCTGGCT CAATTGCCAT TAAGGACTAT GCCATAGAGA CACCTTTGAA
GAAGTTATCT GAAGGAGATT CTTTTTTTGA AGTTGCTATT AATCTAAATC TGGAGAGTTC
TGTAGCAGCT CTCAATTTTG TTTTGAAGGA CGAAGAAACT GGGGCGTGGT ATCAGCACAA
AGGGAGAGAC TTTAAGGTTC CTCTTGTAGA CGATGTTCCT GATAATGGAA ATTTGATCGG
AGCTAAGAAA GGATTTGGTG CCCTTGGGCA GCTTTCAAAC ATCCCTCTCA AACAAGATAA
GTCCAGTGCA GAGACTGATT CTATTGAAGA AAGAAAAGGT CTTCAAGAGT TTTACGAGGA
GATGCCAATA AGTAAACGTG TTGCCGATGA TAACTCAGTC AGTGTCACTG CAAGGAAATG
CCCTGAAACA TCTAAGAACA TTGTATCAAT TGAAACCGAT TTACCGGGTG ACGTTACTGT
CCACTGGGGA GTTTGCAAAA ACGGCACTAA GAAATGGGAA ATTCCATCTG AACCTTACCC
TGAAGAGACA TCTTTGTTTA AGAACAAGGC ATTACGCACT CGTTTACAGC GAAAAGACGA
TGGAAATGGA TCGTTTGGAT TATTCTCTCT GGATGGAAAG CTTGAAGGGT TATGCTTTGT
TCTTAAGTTA AATGAAAATA CTTGGCTAAA TTATAGGGGG GAAGACTTCT ATGTCCCTTT
CCTTACTTCA AGTAGCTCGC CCGTTGAAAC TGAAGCTGCC CAAGTGAGTA AACCCAAACG
AAAAACAGAT AAAGAAGTGT CTGCTAGTGG ATTTACTAAA GAAATCATCA CGGAGATAAG
GAACTTGGCA ATTGACATTT CCTCTCATAA GAATCAGAAG ACAAACGTCA AAGAAGTGCA
GGAAAACATT CTACAAGAAA TTGAGAAACT GGCTGCGGAG GCATATAGCA TATTTAGAAG
CACAACTCCA GCTTTTTCCG AGGAAGGTGT TTTAGAAGCA GAAGCTGACA AGCCTGACAT
TAAAATCTCC TCAGGAACCG GCTCGGGATT TGAGATATTA TGCCAAGGTT TCAACTGGGA
GTCCAATAAA TCTGGGAGAT GGTACTTGGA ACTTCAAGAA AAAGCCGATG AGTTAGCTTC
ACTTGGATTC ACTGTTCTGT GGTTACCTCC ACCGACAGAA TCTGTGTCAC CTGAAGGGTA
CATGCCTAAA GACCTGTATA ACTTGAATTC CAGATATGGA ACAATTGATG AGCTAAAAGA
TACAGTGAAG AAATTTCACA AGGTCGGGAT CAAAGTTTTA GGCGATGCTG TTCTGAATCA
CCGCTGTGCA CACTTCAAAA ATCAAAATGG TGTATGGAAT CTATTTGGAG GACGTCTAAA
CTGGGACGAT AGGGCAGTAG TTGCAGATGA CCCTCATTTC CAGGGTAGAG GAAACAAGAG
CAGTGGAGAT AATTTCCATG CTGCTCCAAA CATAGATCAC TCGCAAGACT TTGTTAGGAA
GGATATCAAG GAATGGCTAT GCTGGATGAT GGAAGAAGTT GGGTATGATG GATGGAGGCT
TGACTTTGTA AGAGGGTTCT GGGGAGGTTA TGTGAAAGAC TATATGGATG CTAGCAAACC
GTACTTTGCG GTTGGTGAAT ATTGGGATTC GTTAAGTTAC ACGTACGGAG AAATGGACTA
CAATCAAGAC GCACATCGTC AAAGAATAGT TGACTGGATT AATGCAACTA GTGGAGCTGC
TGGTGCATTT GATGTCACTA CCAAAGGAAT TCTTCATACG GCGCTTCAAA AATGTGAATA
TTGGAGACTC TCAGACCCAA AAGGGAAGCC TCCAGGTGTA GTTGGTTGGT GGCCTTCTCG
TGCTGTAACA TTCATCGAGA ATCATGACAC TGGCTCTACA CAGGGTCATT GGAGATTTCC
GGAGGGGAAG GAAATGCAAG GATATGCTTA CATCCTAACT CATCCAGGAA CACCAGCGGT
CTTCTTCGAC CATATCTTCT CGGATTATCA TTCCGAGATT GCTGCACTTC TCTCTCTCAG
GAACAGACAG AAACTCCACT GTCGGAGTGA GGTGAATATA GACAAGAGTG AGAGAGATGT
GTATGCGGCT ATAATAGATG AAAAGGTTGC AATGAAGATC GGACCAGGGC ATTATGAACC
ACCAAACGGA TCGCAAAACT GGTCTGTAGC CGTTGAAGGC AGAGACTACA AGGTGTGGGA
AACATCTTAA GAAGAAGGTT CCCAATTTTT ATGTGTATCT AGTAGTAAAT AAAATTGTTC
CTGGAGGATA TATTATTTCA GGGAATAAGA TTACCTGGAA ATGTTATATT TAGAGTGGAA
TTAAAACCAG ATCTAAGATT TGTCCCACTT TTTTCAATGC TGAGAGAATA TTCATATTGT
TGTATTGGAT GCTTGTAAAG TGTATGCATA TATATATGAA TAATAATATA TCTATTTCC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search