RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04511 
 cDNA clone name   RAFL08-08-P14 
 Memo   

 AGI code   AT1G65890.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050412 
 Sequence 
GACACATAAA CGTTCATTAA ACACAAAGAA TAACCAGACG AAGAAGAAGA TGGATAATTT 
GGCGTTATGT GAAGCAAACA ATGTTCCTCT AACTCCCATA ACGTTCTTGA AGAGAGCTTC
GGAGTGTTAT CCGAATCGAA CTTCGATAAT ATACGGAAAA ACTCGTTTCA CTTGGCCTCA
GACCTATGAC CGTTGCTGTC GTCTAGCCGC TTCTCTCATA TCTCTTAATA TCGGCAAGAA
CGATGTGGTA TCCGTTGTTG CTCCAAACAC ACCGGCCATG TATGAGATGC ACTTTGCCGT
TCCCATGGCT GGAGCTGTAC TTAACCCTAT CAACACTCGT CTAGACGCAA CATCCATTGC
CGCAATCCTC CGCCACGCCA AGCCCAAGAT TTTATTCATA TACCGCAGTT TTGAGCCATT
GGCTCGAGAA ATCCTCCAGT TATTATCATC TGAAGACTCA AACCTAAACT TGCCGGTCAT
ATTTATCCAC GAGATTGATT TCCCTAAAAG GGTTTCGTCC GAGGAGTCAG ACTACGAGTG
TCTCATCCAG AGGGGAGAGC CTACGCCCTT GTTGTTGGCA CGCATGTTCT GTATTCAAGA
CGAGCATGAT CCAATCTCTT TAAACTACAC ATCGGGTACC ACAGCCGACC CAAAAGGTGT
TGTGATTAGC CACCGAGGAG CATATTTAAG CACATTAAGC GCGATTATTG GTTGGGAAAT
GGGGACATGC CCTGTCTACC TTTGGACTCT GCCTATGTTT CATTGCAATG GATGGACGTT
TACATGGGGA ACTGCGGCCC GTGGGGGTAC TAGTGTGTGT ATGAGGCATG TGACTGCCCC
GGAGATCTAT AAAAACATAG AAATGCATAA CGTGACGCAT ATGTGTTGTG TTCCTACGGT
TTTTAACATT CTTCTGAAAG GAAATTCACT TGACCTGTCA CATAGGTCTG GGCCGGTCCA
TGTTCTTACC GGAGGTTCAC CGCCTCCCGC TGCTCTTGTC AAGAAAGTTC AGCGGTTGGG
GTTTCAAGTG ATGCATGCCT ATGGTTTGAC CGAGGCCACT GGTCCGGTTC TGTTTTGTGA
GTGGCAAGAT GAGTGGAACA GATTACCTGA GAATCAACAG ATGGAGTTAA AAGCAAGGCA
AGGGCTAAGC ATCTTAGGCC TAACTGAAGT TGACGTGAGA AACAAGGAAA CTCAAGAGAG
TGTTCCGCGA GATGGGAAGA CGATGGGAGA AATCGTTATG AAAGGAAGCA GCATAATGAA
AGGCTATCTG AAGAATCCCA AAGCTACATA TGAAGCATTT AAACACGGAT GGCTCAACTC
AGGAGACGTA GGTGTGATTC ATCCTGATGG ACACGTAGAG ATCAAAGATC GGTCCAAAGA
CATAATCATA TCTGGAGGCG AAAACATTAG TAGTGTTGAA GTCGAGAATA TTATTTATAA
GTACCCAAAA GTGCTTGAGA CTGCCGTCGT GGCCATGCCT TACCCTACAT GGGGAGAAAC
CCCATGTGCA TTTGTTGTTC TAGAAAAGGG TGAGACTAAT AATGAAGATC GTGAAGATAA
ACTTGTGACC AAAGAGAGAG ATTTGATTGA GTATTGCCGT GAAAATCTTC CACATTTTAT
GTGTCCGAGA AAAGTGGTGT TTTTGGATGA ATTGCCCAAA AACGGGAATG GAAAGATCCT
TAAGCCTAAG CTAAGAGACA TTGCTAAAGG TTTGGTTGCT GAGGATGAGG TCAATGTTAG
ATCTAAAGTT CAACGGCCGG TTGAACACTT TACTTCGCGG CTTTGAGATT ATACATCTCC
GACTTATAAA TATGTATGTA TGGTTGTCTA TTAAAGCACC TTAGCTTCAT TGAAGGTCTT
AAGAGAGTCT CTCAACAATT ATGTATGGTT GTCTATATAT ATAGTAATGA TAAAATTGTG
ATTCTCCG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search