RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04519 
 cDNA clone name   RAFL08-09-B21 
 Memo   

 AGI code   AT1G53500.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY048277 
 Sequence 
ATGCTGCTGT AGGAAACCAT GAAGCTTCTC AGCTGTTACC GACGAATCCT TACTCTGCAA 
CTAAGGCTGG TGCTGAGATG CTTGTGATGG CTTATGGTAG ATCATATGGA TTGCCTGTTA
TTACGACTCG CGGGAACAAT GTTTATGGGC CTAACCAGTT TCCTGAAAAA ATGATTCCTA
AGTTCATCTT GTTGGCTATG AGTGGGAAGC CGCTTCCCAT CCATGGAGAT GGATCTAGTG
TCCGGAGTTA CTTGTACTGC GAAGACGTTG CTGAGGCTTT TGAGGTTGTT CTTCACAAAG
GAGAAATCGG TCATGTCTAC AATGTCGGCA CAAAAAGAGA AAGGAGAGTG ATCGATGTGG
CTAGAGACAT CTGCAAACTT TTCGGGAAAG ACCCTGAGTC AAGCATTCAG TTTGTGGAGA
ACCGGCCCTT TAATGATCAA AGGTACTTCC TTGATGATCA GAAGCTGAAG AAATTGGGGT
GGCAAGAGCG AACAAATTGG GAAGATGGAT TGAAGAAGAC AATGGACTGG TACACTCAGA
ATCCTGAGTG GTGGGGTGAT GTTTCTGGAG CTTTGCTTCC TCATCCGAGA ATGCTTATGA
TGCCCGGTGG AAGACTTTCT GATGGATCTA GTGAGAAGAA AGACGTTTCA AGCAACACGG
TCCAGACATT TACGGTTGTA ACACCTAAGA ATGGTGATTC TGGTGACAAA GCTTCGTTGA
AGTTTTTGAT CTATGGTAAG ACTGGTTGGC TTGGTGGTCT TCTAGGGAAA CTATGTGAGA
AGCAGGGGAT TACATATGAG TATGGGAAAG GACGTCTGGA GGATAGAGCT TCTCTTGTGG
CGGATATTCG TAGCATCAAA CCTACTCATG TGTTTAATGC TGCTGGTTTA ACTGGCAGAC
CCAACGTTGA CTGGTGTGAA TCTCACAAAC CAGAGACCAT TCGTGTAAAT GTCGCAGGTA
CTTTGACTCT AGCTGATGTT TGCAGAGAGA ATGATCTCTT GATGATGAAC TTCGCCACCG
GTTGCATCTT TGAGTATGAC GCTACACATC CTGAGGGTTC GGGTATAGGT TTCAAGGAAG
AAGACAAGCC AAATTTCTTT GGTTCTTTCT ACTCGAAAAC CAAAGCCATG GTTGAGGAGC
TCTTGAGAGA ATTTGACAAT GTATGTACCT TGAGAGTCCG GATGCCAATC TCCTCAGACC
TAAACAACCC GAGAAACTTC ATCACGAAGA TCTCGCGCTA CAACAAAGTG GTGGACATCC
CGAACAGCAT GACCGTACTA GACGAGCTTC TCCCAATCTC TATCGAGATG GCGAAGAGAA
ACCTAAGAGG CATATGGAAT TTCACCAACC CAGGGGTGGT GAGCCACAAC GAGATATTGG
AGATGTACAA GAATTACATC GAGCCAGGTT TTAAATGGTC CAACTTCACA GTGGAAGAAC
AAGCAAAGGT CATTGTTGCT GCTCGAAGCA ACAACGAAAT GGATGGATCT AAACTAAGCA
AGGAGTTCCC AGAGATGCTC TCCATCAAAG AGTCACTGCT CAAATACGTC TTTGAACCAA
ACAAGAGAAC CTAAGCCTTC AATGAACATC ACACTCTTCC ACAAGTGCTT ACTTTAAACT
GTTTTGTTTT GTTTTTTTTT CTTTTTGCCT TTTCTTCCAA CAGATATATC TTTTTTATAT
TTACTCATCG TCTTATGATC CTTGTAGGTA GTTTCACTAT ATTGATTCTA CTAAAATAT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search