RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04542 
 cDNA clone name   RAFL08-09-H04 
 Memo   

 AGI code   AT3G16810.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY045638 
 Sequence 
AAAAAACCCT AGAAACTGTA AAACCCTTGC CTATCTCTTA CACACACCAC CATCACAGTT 
CAACTTTTGT TTGTCAACAA CAATGTCTTC CAAAGGTCTG AAACCTCAGA AATCAACCAA
GAGGAAGGAC ACCGATAGCT CTGCCAAATT CGATTCTCTA AAATCAAAGA AGCCAAAGCT
AGTGTCTGGA GAACAACAAC AACATGTGAA ACCTAAATTT GGTAAACCCA AATCTGCAGG
TGATAAGGAG CAGAGTACTA ATCTATCGAA GAAGGAGCGT CGTGTACAGG CTAAGGAGCT
AACAGAAGCT AGGAAGAAGA AGAGAAAGCC TCATTACAAT CTTGAGCAAG AGCTTGTATC
TCTATGGGAG AAGATGAGAC GCCGTAATAT CGGCAAGGAG GATCGATCAA AGCTGATTTC
TGAAGCTATA AGGAAGATGA AGGGGAAGGT TCCAGAGATT GCAGTCTCAC ATGTTTCATC
TCGTGTACTT CAGACTTGTG TGAAGTTTTG CTCACAAGCT GAGAAAGATG TTCTCTTCAC
GGAACTCCAG CCACAGTTTC TTAACCTTGC TTCTAACAAA TATGCTGTTC ACTTTATACA
GAAGATGTTG GATGGAGCAT CTAAGCAGCA GCTGGCAGCT TGTATATCCA GCCTCAGGGG
ACATGTTGCT CCTCTTCTCC GTCATGTGTT CGGATCTCTT GTTGTGGAGC ATGCATACCA
TCTGGGAAGT GCAGCACAAA AACAAGAACT CCTTGCAGAA TTGTATTCTA CTGAGCTTCA
GTTATTCAAG GGCTTGACCA CATCTAACGA AAAAACGGTG GTGGACATCA TTGCTAAGCT
GGGACTGCAA AAAGGCGCTG TTAACCGACA CATGACTGCC ATTATCCAAC CGATACTTGA
GAAGGGAATT GTCGACCACA CTATCACACA CAAATTGCTG ATTGAATACC TGACAATAGC
TGATAAGACT TCTGCTGCAG ATGTGCTTCA GCTACTGACA GGCTCCCTTC TTTTGCGTAT
GGTTCATACC CGTGATGGTT CTAGGCTTGC CATGCTTTCT ATCAAACATG GAAGCGCTAA
GGAGAGAAAG AAGATTATCA AAGCAATGAA AGAGCATGTT AAAAAGATGG CTTTTGATCA
GTTTGGAAGT ATGGTGCTTG CATGTATTTT TTCAATAGTT GATGACACAA AGCTCGTGAC
CAAGATAATT GTTCGTGAGC TTGAGGCCAC CCTAAAGGAT CTTGTTATGG ACAAGAATGG
TAGGAGACCG CTATTGCAGC TACTGCATCC AAATTCCTCA CGTTATTTAA GCCATGATGA
TTTGGCCGCT CTTGATCTTT CTGTTCCATC ACTCTGCTCA ATGGATAAGT CAGAGACATC
CTCTAAAACA AAGGACACAG ATGGTAACGA AATTGGTGAG GAGACGAAGG ATGAACAAGA
AGATACAGTA GCTGAACATT CTGATCATGA AGAAAACGTC ACAGCTATGG GTGGTAAAAA
AGACCCCCTT GTGAGAAGAC AGGAGTTGCT TGTCAACAGT GGCCTTGCTG AGAGGCTTAT
TGATGTGTGT GTGGAGAACG CCGAGGAATT CCTCCAGTCA AAATTTGGCA ATGAGGTCAT
GTATGAGGTT GCAATCGGAG GCTCTGATGG TATTCTCTGC CCATCTCTGA GCGAGAAGCT
GTGTGAGCTG TACGAAGCTA TTAGCTCTGT AGCAGCAGAA CCGAAACCCC AAGAATCTGA
GAAGGATTCA GAACACATCC TGGAAAACTT TCACTCAAGT CGGACCATAA GAAGGCTTGT
CTTGAATCGC CCTGGTTTCG CGTCCATTCT CTTTAAGAAG GCCTTGTCTG GAAAATGTCG
GTCGTGGGCA CAAGGACACT GTTCAAAGAT ACTATCTGCT TTCGTAGAGA CTGAAGATGT
TCAAGTTCGT GAGATGGCTA AAACAGAGCT TCAGGTGTTG GTGAATGAAG GTACTCTGAA
GATCTCAGCA ACCAAGAAAC CTGAATGATG CAACGGCCTC ACTTGGCTTT CAGAATTGCG
AATATTATGG CAAATTTTGT CCTTTTGTCA CTATAAAGGG TAGAAGCAAA TCCTCTTTAT
GACAAAACTG AAAACTAATC CTTGTCACAA AACTCATCAA TGTTGGATAT TATATATGAA
ATAGTTTTTT CTTTTAAAAT TGTTTATTCA AGTCT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search