RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04573 supplemental information 
 cDNA clone name   RAFL08-10-B03 
 Memo   

 AGI code   AT3G52850.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY048289 
 Sequence 
ACGAATCAAA AACAAAAAGC TTCGTACATT TCGCCTAGCT TTCTTCGTTC TAGGGTTTCG 
GATCTTACTT AATTACCCAA AACCCTTGAA TCCATTACTC TGTGTGAGCT TAAATCTCTT
ACCTTTTATC ACTTTCAATC GATTGGGTAT TAAGTTGTAA AGGAAGGAAC TTGGAATCAT
GAAGCTTGGG CTTTTCACTC TCTCGTTTCT TCTGATCTTG AATCTAGCAA TGGGTAGATT
CGTTGTTGAG AAGAACAATC TCAAAGTTAC ATCACCTGAT TCGATCAAAG GTATTTACGA
ATGTGCCATT GGTAATTTCG GAGTTCCTCA ATACGGTGGT ACTTTAGTCG GCACCGTCGT
CTATCCTAAA TCCAATCAGA AAGCTTGTAA AAGCTACTCC GATTTCGATA TCTCCTTCAA
ATCCAAACCT GGACGATTAC CAACTTTTGT CCTTATCGAT CGTGGAGATT GTTACTTCAC
TTTGAAAGCA TGGATAGCTC AACAAGCTGG AGCAGCAGCG ATACTTGTAG CTGATAGTAA
AGCTGAGCCA TTGATTACAA TGGATACACC TGAAGAAGAT AAATCTGATG CGGATTATCT
TCAGAACATT ACCATTCCTT CTGCTCTCAT TACTAAAACA TTGGGAGACA GTATAAAGTC
TGCTCTTTCC GGTGGCGATA TGGGTAACAT GAAGCTAGAT TGGACTGAGT CGGTTCCACA
TCCTGATGAG CGTGTAGAGT ATGAACTGTG GACTAATAGC AATGACGAGT GTGGGAAGAA
GTGTGATACT CAGATTGAGT TTCTCAAGAA TTTTAAAGGA GCTGCTCAGA TTCTTGAGAA
AGGTGGGCAT ACTCAGTTCA CGCCACATTA TATTACTTGG TACTGTCCTG AGGCGTTTAC
GTTGAGTAAA CAGTGTAAGT CTCAGTGCAT CAACCATGGA AGGTATTGTG CGCCTGATCC
TGAGCAGGAT TTTACGAAAG GGTATGATGG AAAGGATGTT GTTGTTCAGA ATCTACGTCA
GGCTTGTGTC TACAGAGTGA TGAATGATAC CGGTAAGCCG TGGGTCTGGT GGGACTATGT
GACTGACTTT GCTATCCGGT GTCCAATGAA GGAGAAGAAG TACACCAAGG AATGCGCAGA
TGGAATTATT AAGTCCCTTG GCATTGATCT CAAAAAGGTG GACAAGTGTA TCGGAGACCC
TGAAGCAGAT GTGGAGAACC CAGTTCTTAA AGCAGAGCAG GAGTCACAGA TAGGCAAAGG
TTCCCGTGGA GACGTGACTA TACTCCCAAC TCTTGTCGTG AACAACAGAC AATACAGAGG
TAAATTGGAA AAGGGGGCAG TGCTTAAGGC TATGTGTTCG GGTTTTCAAG AGTCAACGGA
ACCAGCTATC TGTCTTACTG AAGATTTGGA AACTAATGAA TGTTTGGAAA ACAACGGTGG
ATGCTGGCAA GACAAAGCTG CCAACATTAC TGCATGCAGG GATACTTTTA GGGGAAGATT
GTGTGAGTGC CCTACTGTTC AAGGTGTTAA ATTCGTTGGT GACGGTTACA CTCACTGCAA
AGCCTCTGGA GCTTTGCATT GTGGTATCAA CAATGGAGGA TGCTGGAGAG AATCCCGAGG
TGGCTTCACT TACTCTGCTT GCGTAGATGA TCATTCAAAG GATTGCAAAT GCCCACTTGG
GTTCAAGGGC GATGGAGTGA AGAACTGTGA AGATGTGGAC GAGTGCAAAG AAAAAACGGT
GTGCCAGTGC CCAGAGTGTA AATGTAAAAA CACTTGGGGA AGTTATGAAT GCAGCTGCAG
CAACGGTTTG CTTTACATGC GTGAGCACGA CACTTGCATA GGTTCAGGCA AAGTTGGAAC
CACAAAACTC AGCTGGAGCT TTTTGTGGAT CCTTATAATC GGGGTGGGTG TTGCAGGTCT
TTCTGGATAT GCAGTCTACA AATACAGAAT CAGGAGTTAC ATGGATGCGG AAATTAGAGG
GATCATGGCA CAGTACATGC CATTGGAAAG TCAACCACCC AACACAAGTG GTCACCATAT
GGATATATGA GTGAAGTTAT CAACACAAGC CAAGAGACTC TCTCTCTTTC TATGAGTAGC
TTTAAGTTTC CATGTAAATG AATCAATGGA CTTGATACAA CTCTAGAGAA AAGAAAAAAG
CCACAAACAG AAATAAGTGT ACCTGCACTA TTTGTAAGAA ATGTGGATTT GCAGATGGAA
TCTCCTTTTT GTCTGCATAT TACTCTTACA ATGTAAAATA GACATAACTG GATGAATAAT
GAGTGTTACA TTATTTACTG TTGAAACC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search