RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04625 
 cDNA clone name   RAFL08-10-O15 
 Memo   

 AGI code   AT1G72520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY056166 
 Sequence 
AGAACGCAAC CAAATAAAGA AAGCTCTCAA ACTCAGTCTT GAAGCTTCAA CTTTATATCT 
ACCATATCAT CAACTAACTA ATTCTTTTTA AAATGGCTTT AGCTAATGAG ATAATGGGTT
CTCGTCTAAT CTTCGAGAGA TCATCATCAC TTGCGTCTCC GTTTCATTCG CGTTTCTCCA
TCAAGAAGAA GACACAGAGA ACACAGTTCT CCATCAACCC TTTTGATCCG AGACCTATGA
GAGCCGTTAA CTCAAGCGGC GTTGTAGCGG CCATCAGCGA GGATTTGGTT AAAACGCTGC
GTATTAGCAC TGTCGGTAGA AAACAAGAGA AGGAGGAAGA AGAGGAGAAG TCGGTGAAGT
TTAAGGTGAG AGCAGTTGCG ACGGTGAGGA ACAAAAACAA AGAGGATTTT AAAGAAACTT
TGGTTAAGCA TTTGGATGCT TTTACTGATA AAATTGGTAG AAACGTTGTC TTGGAGCTTA
TGAGTACCCA AGTTGATCCA AAAACGAATG AGCCAAAGAA GAGTAAAGCG GCAGTTTTGA
AAGATTGGTC AAAGAAATCA AATTCAAAGG CGGAAAGAGT CCATTACACG GCCGAGTTCA
CGGTGGATTC AGCCTTTGGT TCTCCGGGAG CCATCACCGT GACCAACAAA CACCAAAAAG
AGTTCTTTCT TGAGAGCATC ACCATCGAGG GTTTCGCATG TGGCCCTGTT CACTTCCCCT
GCAACTCTTG GGTCCAATCT CAAAAAGACC ATCCATCCAA ACGAATTCTC TTCACTAATC
AGCCTTACTT GCCGAGCGAG ACACCGTCCG GTCTAAGAAC ATTAAGGGAG AAAGAATTGG
AGAATCTAAG AGGAAATGGT AAAGGAGAAA GAAAATTATC AGACAGAATC TACGATTATG
ATGTGTACAA CGACATAGGA AATCCGGACA TATCACGTGA ACTAGCCCGT CCCACACTTG
GTGGCCGTGA ATTTCCTTAC CCTAGACGCT GTCGAACCGG CCGGTCTTCA ACCGACACCG
ATATGATGTC TGAGAGGCGG GTGGAGAAAC CATTACCGAT GTATGTGCCA AGAGATGAGC
AGTTCGAGGA GTCTAAGCAG AACACTTTTG CTGCATGTAG ACTTAAGGCG GTTTTACATA
ACCTTATACC TTCACTAAAA GCTAGCATTT TGGCTGAGGA CTTCGCTAAC TTTGGTGAGA
TCGATAGTCT TTACAAAGAA GGCTTGCTTC TCAAGTTAGG GTTTCAAGAT GATATGTTCA
AGAAATTCCC TTTACCGAAG ATCGTCACTA CCCTCCAAAA ATCAAGCGAG GGCTTGCTTA
GATACGACAC TCCTAAAATA GTTTCAAAGG ATAAATATGC ATGGCTTCGA GATGACGAGT
TCGCACGCCA AGCCATAGCT GGGATCAACC CGGTCAACAT AGAACGAGTC ACGTCTTATC
CACCGGTCAG CAATCTTGAC CCTGAAATCT ACGGACCAGG TCTTCACTCC GCTCTCACGG
AAGACCACAT CATCGGTCAA CTTGATGGCT TAACCGTACA ACAAGCGTTA GAGACGAACC
GTTTGTTTAT GGTGGACTAC CATGACATAT ACTTACCGTT TCTAGATAGA ATCAACGCGC
TTGATGGACG CAAGGCTTAC GCGACTCGAA CCATATTGTT CTTGACCCGA CTCGGTACAC
TCAAGCCTAT CGCCATCGAG CTAAGCCTCC CTTCTCAATC AAGCTCAAAC CAAAAGTCCA
AGCGCGTGGT CACACCTCCA GTAGACGCAA CCTCCAACTG GATGTGGCAG CTAGCCAAGG
CCCACGTTGG GTCCAATGAC GCTGGTGTCC ACCAGCTTGT GAATCATTGG TTACGTACTC
ATGCGTGTTT GGAACCGTTT ATATTAGCTG CTCATAGACA ATTAAGCGCA ATGCATCCGA
TATTCAAATT ATTAGACCCT CACATGAGGT ACACTTTGGA GATCAATGCC GTGGCACGAC
AGACTTTGAT TAGTGCGGAC GGTGTGATCG AGTCGTGCTT CACTGCTGGT CAATACGGTC
TAGAGATTAG TTCCGCTGCG TATAAGAACA AATGGCGGTT TGATATGGAA GGTCTCCCTG
CTGATCTCAT CCGAAGGGGG ATGGCTGTTC CAGACCCAAC ACAACCACAT GGGCTTAAAT
TACTTGTTGA AGACTACCCA TACGCCAACG ACGGTCTCTT ATTATGGTCC GCAATCCAAA
CTTGGGTCCG AACCTACGTG GAACGTTATT ACGCAAACTC GAACCTAATC CAAACCGATA
CTGAGCTCCA AGCCTGGTAC TCTGAGTCAA TCAACGTAGG TCACGCTGAT CACCGCGACG
CCGAGTGGTG GCCGAAGCTT TCCACCGTCG AAGATCTCGT CTCCGTCATC ACCACCATCA
TCTGGCTCGC CTCGGCACAA CACGCGGCAC TCAACTTCGG ACAATATCCT TACGGTGGCT
ACGTCCCGAA CCGACCACCG CTAATGCGGC GGTTGATTCC CGACGAGTCA GATCCCGAGT
TCACGAGTTT TATCGAAGAT CCTCAAAAGT ATTTTTTCTC GTCGATGCCG AGTTTATTGC
AAACGACGAA GTTTATGGCG GTGGTTGATA CATTGTCGAC ACATTCGCCG GATGAGGAGT
ATATCGGAGA GAGACAACAA CCGTCGATAT GGACTGGAGA TGCTGAGATC GTAGATGCGT
TTTATGGATT CTCGGCGGAA ATCGGACGGA TAGAGAAGGA GATTGACAAG AGGAATCGTG
ATCCTAGCCG TAGGAATCGC TGTGGCGCGG GAGTGTTACC GTATGAGTTG ATGGCTCCGA
GTTCTGAACC GGGTGTTACG TGTAGAGGAG TGCCTAATAG TGTATCTATT TAGAATTATT
CAATTTTTCA AAGTATAGAG AATTTTATAA GTATATAATT AGATTTTGAC GCAGTATGGT
TTATTTGCCG ATATTGTAAA ATTCTTACAA GGATTTTATT ATGTTGATTT ATTAAGAAAA
AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search