RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04716 
 cDNA clone name   RAFL08-12-E20 
 Memo   

 AGI code   AT3G48990.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050824 
 Sequence 
TGATTCTCTC CTTCCTCATC ATCGTTACTC TCGTGTTTAT CTCTCCGACG TAACCATGGA 
TAGCGATACT CTCTCAGGAT TATTGGAAAA CGTCGCCAAA AAATTCCCCG ATCGCCGAGC
TCTCTCCGTT TCTGGAAAAT TCAATCTCAC TCACGCGCGT CTTCACGATC TAATCGAACG
CGCCGCTTCA CGCCTTGTCT CCGACGCTGG AATCAAACCC GGCGATGTCG TTGCTCTCAC
CTTCCCTAAC ACCGTCGAGT TTGTTATAAT GTTTTTAGCG GTGATAAGAG CTAGAGCCAC
GGCGGCGCCG TTGAACGCAG CGTACACGGC GGAGGAATTT GAGTTTTACC TCTCCGATTC
AGATTCAAAG CTATTGTTAA CCTCTAAAGA AGGAAACGCA CCGGCTCAAG AAGCAGCTTC
AAAGCTGAAA ATCTCTCACG TCACCGCTAC GCTGCTTGAC GCTGGCTCGG ACCTTGTACT
ATCCGTTGCG GATTCAGATT CCGTCGTTGA CTCAGCGACG GAACTCGTTA ATCACCCGGA
CGACGGTGCT CTCTTCCTCC ACACTTCTGG CACTACGAGC CGTCCAAAGG GTGTACCGCT
TACGCAGCTC AATCTAGCTT CATCCGTCAA GAACATTAAA GCTGTGTACA AGCTTACTGA
GTCTGATTCT ACGGTGATTG TTCTCCCTCT GTTCCATGTT CATGGATTGT TAGCTGGGTT
GCTTAGCTCG CTTGGAGCTG GTGCTGCTGT AACTCTTCCA GCTGCTGGTA GATTCTCAGC
AACAACATTT TGGCCAGATA TGAAGAAGTA TAACGCTACA TGGTATACTG CTGTGCCGAC
CATTCATCAG ATCATATTGG ACCGCCACGC GAGCCACCCT GAGACGGAAT ATCCTAAACT
CCGGTTCATC AGGAGTTGCA GTGCTTCTTT GGCTCCGGTG ATATTGTCCA GGCTTGAGGA
AGCGTTTGGA GCACCGGTGC TCGAGGCCTA TGCAATGACA GAGGCAACAC ATTTGATGAG
CTCAAACCCC TTACCAGAGG AAGGTCCACA CAAGCCTGGG TCTGTTGGGA AACCGGTAGG
TCAAGAAATG GCGATCCTTA ATGAGAAAGG CGAGATCCAA GAGCCAAATA ACAAAGGAGA
GGTTTGTATA AGAGGTCCAA ATGTGACCAA GGGTTACAAG AATAACCCAG AAGCCAACAA
GGCAGGTTTC GAGTTTGGGT GGTTCCACAC TGGTGATATC GGTTACTTTG ATACCGATGG
GTATTTGCAT CTGGTGGGTC GGATCAAAGA GCTTATTAAC CGTGGAGGTG AGAAGATATC
TCCAATTGAA GTGGATGCAG TACTCTTAAC GCATCCTGAC GTTTCTCAGG GTGTTGCATT
CGGTGTTCCT GATGAGAAAT ATGGGGAAGA GATTAACTGT GCGGTGATTC CAAGAGAAGG
AACTACTGTA ACCGAAGAGG ACATTAAAGC GTTTTGTAAG AAGAATTTGG CAGCTTTCAA
GGTGCCAAAG AGAGTGTTCA TCACTGATAA CCTCCCCAAA ACTGCCTCTG GTAAGATTCA
GCGCCGTATC GTCGCACAAC ATTTCCTTGA GAAGCCCTGA AACACACAGA AAACACCATC
TTGCTCGAAA ATCATCGGTG ATGAGTCCTA GTTTTCACTT TTCACGCAAA TGGATATGCG
TTCTCTATTA TTGGTTCTTG GTTTAAAAGT TACTTTTTAT ATGTTTCATG GTGGTAAAGG
TTATAGATTA AATCACAAAA GTGGAAATAA AAGTCGAAAA AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search