RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04720 
 cDNA clone name   RAFL08-12-F23 
 Memo   

 AGI code   AT3G56080.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY059794 
 Sequence 
AATCTCTCTC TGTTGTGTGG AAAAACGAAG AAAGAATGAT CAAGAACATC TTCCAAAGTC 
GGAAACTCTC AGGTCTCTGT GTTCTCTCAA TCTTGCTCGT ATCAGTCACA ATCCTCCTCT
TGACCAATGA TACCATCGAT CTCTTCCCTT ACTTGTCTCT CCCTTATCTC CCTCGATCTT
CTCTCTCCGT CATCCCTACC TCCACGCCAA TCTCGAGTCC CACCAACGAC TCATCACCTC
CTCTGGAATC ACCGGTTAAT CAAACCCGAG TCGATGATCA TCCTGATGAT CAAGGTTTGG
AATTGGATTG GCTTAAAGAT GACAAACAAT GGAACGTGAG TTTGAAGATA GATTGGAAGA
GATGTGAGAG TCCAGATTAC ATACCGTGTT TGGATAACAC AAAAGCTATC AAGAAACTTA
AGTCGAAGAG AAACATGGAG CACAGAGAGA GACATTGTCC TGAGCGTTCA CCAAAATGTT
TGGTTCCTTT GCCACAACAT TACAAAGTTC CTCTTCCTTG GCCTCAGAGT AGAGACATGG
TGAGAGACTC GTTTCTATTT TTTCGATTTG GTATGATAAT GTTCCTCATC CGAAACTTGT
AGAATACAAG AAAGATCAGA ATTGGGTTCG TAAATCTGGA CCTTTCTTTG TCTTCCCTGG
AGGTGGAACT CAATTCAAAG ACGGTGTTAT TCACTACATC AACTTCATAC AAAAGACGTT
ACCTATTCTT GATTGGGGGA AGAAAGTAAG AGTGGTTCTA GATGTTGGTT GTGGTGTGGC
TAGCTTTGGT GGGACTTTAC TTGATAAGAA CGTTATCACA ATGTCATTTG CTCCTAAAGA
CGAACACGAA GCTCAGATTC AGTTCGCACT GGAACGAGGG ATTCCCGCTA CACTCGCTGT
TATTGGAACT CAAAAGCTTC CTTTTCCTGA TAATGCTTAC GACGTAATCC ATTGCGCTAG
ATGCAGAGTC CATTGGCATG GATACGGTGG TAGACCACTT TTGGAACTTA ACCGGGTTCT
AAGGCCTGGA GGGTTTTTTG TTTGGTCAGC TACACCAGTT TATCAACACG ACGAAGGGCA
CCGTAATGTT TGGAAAACAA TGGAGTCTTT GACTACATCA ATGTGTTGGA AAGTTGTGGC
TAGAACTCGA TTCACTAAAG TTGGATTCGT GATTTACCAG AAACCAGACT CAGATTCTTG
TTATGAATCT CGTAAAAACA AAGATCCGCC TCTCTGCATT GAAGAAGAGA CCAAGAAGAA
CAGTTCATGG TACACTCCTC TGCTTACTTG TCTACCGAAA CTACCGGTCA GTCCAATAGG
GAAATGGCCT TCCGGTTGGC CTGAGAGGTT AACGGAGACA CCGGTTAGCC TCTTTAGAGA
GCAGAGGAGT GAAGAGAGTT TCAGAGAAGA CAGCAAACTC TGGTCTGGAG TCATGTCTAA
TATCTACCTA TATAGTTTAG CTATAAACTG GACTAGGATT CACAATGTTA TGGACATGAA
CGCTGGTTAT GGAGGATTTG CGGCTGCTCT TATAAACAAA CCTCTGTGGG TGATGAATGT
GATTCCTGTA GAAGGTGAAG ACACGTTATC GACGATTTTT GATAGAGGTT TGATAGGGAT
ATACCATGAT TGGTGTGAGT CGTTCAATAC ATACCCAAGA TCATATGATC TCTTGCACTC
TAGTTTCCTT TTTACCAATC TTTCTCAAAG GTGTGATTTG ATGGAGGTGG TAGTGGAAAT
AGACCGAATA CTAAGACCAG GAGGGTATCT TGCGGTGCAA GACACTGTCG AAATGCTAAA
GAAGCTAAAC CCTATTCTTT TATCACTCCG ATGGTCAACG AATCTGTACA GAGGCAAATT
CCTTGTTGGC TTGAAATCTT CTTGGCGTCC TTAAACACAA CATTCATCAT TCTCTTTAAC
AAATCTTGTT CATTTTCGTT TTGATTAGGG CTGTTCAATG ATTTTTGGTG CGGATACTCT
TAATTTGAAG TTTTTTTTTG GTTTGGAAAG TATAGCCTTA TAGGAATCAA GTTAAACGTT
AGATTCTTGT GATAATGTGT CTTTTAACTA TAAAGTTTGA AGTATAAATA TAATATTTTT
CCTTCCATTT CAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search