RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04786 
 cDNA clone name   RAFL08-13-M13 
 Memo   

 AGI code   AT5G06530.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY059787 
 Sequence 
GTCACAAGTT TCAAGCTTTA ACATCGTCTC TTCCATAAAA ACAAACCTCT TTCAAACAGT 
GGAAACACTT TTTATCTTTT AGTTCCCCAA AGTTTTTGAA AAGGTCAAAA TGTCAATGGA
GAAGCCACCT TTGGCCTCCG GTTTAGCTCG AACACGATCG GAGCAGCTAT ATGAGACGGT
TGCAGCAGAC ATAAGGTCAC CTCACGGCTC CATGGACGCT AATGGTGTGC CTGCGACGGC
TCCAGCAGCC GTTGGAGGAG GAGGAACGTT GTCGAGGAAA TCAAGCCGGA GGTTGATGGG
GATGTCTCCG GGGAGGAGTA GCGGCGCCGG AACACACATA AGGAAGTCTA GGAGCGCTCA
GCTTAAGCTC GAGCTAGAGG AAGTGAGTAG CGGCGCAGCT TTGAGCCGTG CGTCTAGCGC
ATCGCTCGGT CTTTCATTTT CCTTCACCGG GTTTGCTATG CCGCCGGAGG AAATCTCCGA
CTCTAAACCG TTCAGCGACG ACGAGATGAT ACCCGAAGAT ATTGAAGCGG GAAAGAAGAA
GCCTAAGTTT CAAGCAGAAC CAACATTGCC CATCTTTCTC AAGTTCAGGG ATGTTACATA
CAAAGTGGTG ATCAAGAAAT TGACTTCATC TGTGGAGAAA GAGATATTAA CTGGGATAAG
TGGGAGTGTG AATCCTGGTG AAGTTCTTGC TCTCATGGGA CCCTCAGGGA GTGGCAAAAC
AACTCTTCTT AGCTTACTTG CTGGTCGAAT CTCTCAATCC TCTACTGGAG GCTCTGTTAC
TTACAACGAC AAGCCTTACT CTAAATACTT GAAAAGCAAG ATTGGGTTTG TGACTCAAGA
TGATGTTCTG TTTCCTCATC TTACCGTGAA AGAAACGCTA ACCTATGCTG CTCGTCTGCG
CTTACCCAAG ACTCTTACGA GAGAGCAGAA GAAGCAACGA GCTTTAGACG TTATCCAAGA
GTTGGGTTTA GAGAGATGCC AAGACACTAT GATTGGTGGA GCATTCGTGC GTGGTGTATC
AGGTGGAGAG AGGAAAAGAG TTTCTATTGG AAACGAGATC ATCATTAATC CTTCTCTATT
ACTTCTTGAT GAACCAACCT CTGGTTTAGA TTCCACCACT GCTCTTAGAA CCATTCTGAT
GCTCCATGAC ATCGCCGAGG CGGGGAAAAC CGTGATCACA ACGATACATC AGCCCTCGAG
TAGGCTCTTC CATAGGTTTG ACAAGCTGAT TCTACTAGGA AGAGGAAGTC TTCTCTACTT
TGGAAAATCA TCAGAAGCTT TAGATTACTT CTCTTCCATT GGATGCTCTC CTCTTATCGC
CATGAATCCT GCAGAGTTCT TGCTCGATCT TGCCAACGGT AACATCAACG ATATCTCTGT
ACCTTCTGAG TTAGATGATA GAGTTCAAGT TGGCAATTCA GGTAGAGAAA CTCAAACTGG
CAAGCCATCT CCTGCTGCTG TTCATGAGTA TCTAGTGGAG GCCTACGAGA CTAGGGTTGC
AGAACAGGAG AAGAAGAAAC TATTGGATCC TGTGCCACTC GATGAAGAAG CTAAGGCCAA
AAGTACGCGT CTAAAGCGCC AATGGGGAAC GTGCTGGTGG GAGCAATATT GCATACTATT
CTGCAGAGGA CTCAAAGAAC GGCGACACGA ATACTTCAGT TGGTTGCGTG TTACGCAAGT
TCTTTCCACA GCTGTCATTT TAGGTCTTCT CTGGTGGCAG TCGGACATTA GGACTCCAAT
GGGACTACAA GATCAGGCTG GTTTGCTCTT CTTCATAGCA GTTTTTTGGG GATTCTTCCC
TGTTTTCACA GCGATCTTTG CGTTTCCGCA AGAGCGAGCG ATGTTAAATA AGGAGAGAGC
AGCGGATATG TACAGATTAA GCGCATATTT CCTAGCTCGA ACCACGAGTG ATCTCCCTCT
CGACTTTATT CTACCTTCTC TCTTCCTTCT TGTCGTCTAT TTCATGACAG GTCTTCGGAT
CAGCCCATAT CCCTTCTTCT TGAGCATGCT CACAGTTTTC CTTTGCATCA TCGCAGCTCA
GGGACTCGGA CTTGCAATTG GTGCCATTTT AATGGATTTA AAGAAGGCTA CGACTTTGGC
TTCAGTAACT GTCATGACAT TCATGCTCGC CGGAGGATTC TTCGTCAAGA AAGTGCCGGT
TTTCATATCG TGGATACGTT ATCTATCTTT CAATTACCAC ACCTACAAGC TTCTTCTTAA
AGTACAATAT CAGGACTTCG CTGTGTCCAT CAACGGGATG AGAATAGACA ACGGACTAAC
TGAAGTAGCC GCACTCGTTG TCATGATATT CGGTTATCGC CTCCTCGCGT ATCTGTCTCT
AAGGCAAATG AAGATCGTAA CATAACCCAT TTTCCACACG AAGAAATCAA ATAACATAGA
AGAAGCATAA AAAGAGTGCA TCAGATCTTG ATGATCTTGA CACGACCAAT CCTTGACAAT
GATTAAGAGA TTGGTCCTAA GATTATTCTT GCTTAATTAC AAAGGTGTTG TGAGTTTGAT
AATGATTGGA TGGTGATAGA TGTCTTGATT GGAGATAAAA AAAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search