RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04792 
 cDNA clone name   RAFL08-13-N23 
 Memo   

 AGI code   AT1G32230.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY059796 
 Sequence 
AAAAAAAAAA ACTCAGGAAC CGCCGACTTA AGAATTTCTT CTTCATCATC TCTCCAATAT 
CGCCGATTAT ATATAAATGA CTCTTCGATT CTGTTTCTTC TTCGTCGTCA TCGCCGGCTT
AGGGTTTTCT CTATAAGCAA ATCTTATCTT CTCCTTTTCC TCCGTTTTTT TCTGGTCAGC
TTTTGCTTTT AGATTACCCT TGTTGCCTGC GATCGATCTG AAAAAAGAGG AACTTTATCT
TGCTGACGGC TGTTATAAAA AGACGTGGCA TTTCTTCTCT GATTGTGTTT ATTTTTATGA
CGGAGAAGAT GAACACACTT GTAATCTATC AGACTCTAAC TGTTACTGTT GGTGTTTTCT
AATGCTGTCG GCAAGACACT ATCTTTAGGA CTGCTAGGGA GTTTAGAGGT TACACAGTTG
ACTTTTTCTA TCAAGGTTAT AGGTTTAGTA TTGTTAATAT ATAGAAATGG AAGCCAAGAT
CGTCAAGGTG TTGGATAGTA GTAGGTGTGA AGATGGATTC GGAAAAAAGA GGAAGCGCGC
AGCAAGCTAT GCTGCATATG TTACTGGAGT TTCGTGTGCA AAGCTGCAAA ATGTGCCCCC
ACCGAACGGG CAGTGCCAAA TTCCTGACAA AAGAAGAAGG CTGGAAGGTG AAAACAAGCT
TAGCGCTTAC GAGAATCGCT CTGGGAAGGC GCTGGTCAGA TATTACACTT ATTTTAAGAA
GACTGGAATC GCTAAACGTG TTATGATGTA TGAGAATGGC GAATGGAATG ATTTGCCTGA
GCACGTTATA TGCGCCATCC AGAATGAATT AGAAGAAAAG AGCGCCGCAA TTGAGTTCAA
GTTATGCGGT CACAGTTTTA TTTTGGACTT CTTGCACATG CAAAGACTAG ACATGGAAAC
AGGAGCAAAA ACCCCTCTTG CATGGATTGA CAATGCAGGA AAGTGCTTTT TCCCTGAAAT
TTATGAGAGT GATGAAAGGA CCAATTACTG CCATCATAAA TGTGTGGAAG ACCCAAAACA
GAATGCTCCT CATGATATCA AACTTCGCCT AGAGATTGAT GTTAATGGTG GCGAGACACC
GAGGTTAAAT TTGGAGGAGT GCAGTGATGA GTCTGGTGAT AATATGATGG ACGATGTTCC
CCTTGCTCAA CGATCTTCAA ATGAGCACTA TGACGAGGCT ACGGAGGATA GCTGCAGCCG
CAAGCTCGAA GCTGCTGTTT CGAAATGGGA TGAGACTGAT GCTATAGTCG TCTCTGGTGC
CAAGCTTACG GGAAGCGAAG TACTTGATAA AGATGCAGTA AAAAAAATGT TTGCTGTAGG
CACAGCTTCT CTAGGACATG TACCAGTGCT GGATGTGGGC CGTTTTTCCA GTGAGATTGC
TGAAGCTCGT CTAGCACTTT TCCAGAAGCA GGTTGAGATC ACTAAGAAAC ATCGAGGGGA
TGCAAACGTT AGGTATGCCT GGCTTCCTGC AAAGAGGGAA GTTTTATCAG CAGTGATGAT
GCAAGGACTT GGAGTTGGTG GAGCATTTAT CAGAAAGTCC ATCTATGGTG TTGGGATCCA
TTTAACCGCT GCAGACTGCC CTTATTTCAG TGCTAGATAC TGTGATGTTG ACGAAAACGG
AGTACGTTAC ATGGTTTTAT GCCGTGTGAT TATGGGGAAT ATGGAGCTTC TTCGTGGTGA
TAAAGCTCAG TTCTTTTCTG GTGGAGAAGA ATATGACAAT GGAGTCGATG ACATTGAGAG
TCCAAAGAAT TACATTGTCT GGAACATCAA TATGAACACA CATATATTCC CGGAATTTGT
TGTTAGGTTC AAGCTGTCTA ATCTCCCCAA TGCTGAAGGT AATTTGATTG CTAAGCGTGA
TAACTCAGGG GTCACTTTGG AAGGACCTAA GGATCTTCCT CCTCAATTGG AGTCAAACGG
AGCAAGAGGT TCAGGAAGTG CAAACAGTGT TGGTTCAAGC ACTACAAGAC CCAAATCTCC
ATGGATGCCA TTTCCTACTC TGTTTGCAGC AATCTCACAT AAGGTTGCAG AGAACGACAT
GTTGTTGATC AATGCTGACT ACCAACAACT GAGGGATAAG AAGATGACGA GAGCGGAGTT
TGTCAGGAAA CTGCGGGTGA TTGTAGGAGA TGATCTGCTA AGGTCCACCA TAACAACCCT
TCAAAACCAG CCAAAGTCGA AGGAGATTCC AGGAAGCATC AGAGACCATG AAGAAGGTGC
AGGTGGATTG TAAGTAAAGT GGATGATGAT GATGACGAAT ATCAAAAGGA AGCTGCTTTT
TATCTATCTA CCTGCCTTTG TGGTTCTCCT TTTGACTTTT TCTAATTTTA GACTTTTGGT
TTTGGGTCGG GTCGTTGGTA GAGTTTAAAA TGTGTCGACT TTTCTTTCTG TCGTGAAAAA
TCGTACTATA TTATATGATT CTACTTAGTC AATGAAATAA AAAAAAAAAA AAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search