RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04860 
 cDNA clone name   RAFL08-15-J07 
 Memo   

 AGI code   AT5G10330.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY050832 
 Sequence 
AAGTGAGTCA TAGAAAAACC GAAGCTTTTG ACTGATCTCA GTCACTTTAG TCTCCCTGCT 
CACGACCCTT CTCGTCTACT TAGGGTTATC TCCATTTGCC CCTCTTCCTG TCAACTTTCA
GACACGAAAA CTGATGGGTG TGATCAATGT TCAGGGCTCT CCATCGTTCT CTATTCATTC
TTCAGAGTCA AATCTTCGAA AGTCTCGAGC TTTGAAGAAA CCCTTTTGCT CAATCCGGAA
TAGGGTTTAT TGTGCTCAGT CTTCAAGTGC AGCTGTAGAC GAATCCAAGA ATATAACTAT
GGGAGACTCT TTTATCCGTC CACATTTGAG ACAATTGGCT GCTTATCAGC CAATTTTACC
CTTTGAGGTA TTGTCTGCTC AATTAGGAAG AAAGCCTGAG GATATTGTCA AGTTAGATGC
TAATGAGAAC CCATATGGTC CTCCTCCAGA GGTTTTTGAA GCATTAGGCA ATATGAAATT
CCCTTACGTT TATCCTGATC CACAAAGTCG TAGACTTCGT GATGCACTGG CTCAAGACTC
TGGTTTGGAG TCTGAATACA TACTTGTAGG CTGTGGTGCT GACGAACTTA TTGATTTGAT
CATGAGATGC GTGTTAGATC CTGGGGAGAA GATTATAGAT TGTCCTCCAA CTTTCTCAAT
GTATGTGTTT GATGCGGCTG TGAATGGAGC AGGTGTCATT AAAGTTCCAA GAAACCCCGA
TTTCAGCTTG AATGTAGACC GCATCGCTGA AGTTGTAGAA CTAGAAAAAC CCAAATGCAT
ATTCCTAACT TCTCCCAACA ATCCAGATGG GAGTATCATC AGCGAGGACG ATCTGTTGAA
GATTCTAGAA ATGCCAATAC TTGTTGTTCT AGATGAAGCT TACATCGAAT TCTCAGGAGT
TGAATCACGC ATGAAATGGG TGAAGAAGTA TGAAAACCTT ATCGTTCTCC GCACATTTAG
CAAACGAGCT GGTTTAGCCG GGCTTCGAGT TGGATATGGA GCGTTTCCGT TGAGTATAAT
CGAATACCTG TGGAGAGCAA AGCAACCGTA CAATGTCTCT GTTGCAGGGG AAGTAGCTGC
TTTAGCAGCA CTCTCAAACG GGAAATACTT GGAAGATGTG AGAGACGCCT TGGTACGGGA
AAGAGAGAGA CTGTTCGGGC TATTAAAAGA AGTTCCTTTC TTGAATCCAT ATCCGAGCTA
TTCGAATTTC ATTCTCTGTG AGGTTACATC TGGAATGGAT GCAAAGAAGC TGAAAGAGGA
TTTGGCGAAA ATGGGTGTGA TGGTTCGTCA TTACAACAGT CAAGAGCTTA AAGGTTATGT
TCGAGTTTCT GCTGGAAAGC CTGAACATAC TGATGTTCTC ATGGAGTGTC TTAAGCAATT
TTATTGACTT CCCCATTTGT TTGGGAATTC TTAAAACAGC CACACAAAAA TAAAATTGAT
TTTTTTTCCC TCCTTTTTTG TTTGTTTTCA CTTGTTGGAT TCAGTGTTTG ACCAAAAAAA
AAAGGATTCA TTGTTTTTGT TTCAGTTAAC AAGGAGAAGC TTTTGTTGTA TTATAAAAAA
AAAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search