RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda04973 
 cDNA clone name   RAFL08-18-E03 
 Memo   

 AGI code   AT2G30250.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062720 
 Sequence 
AGTTTTATCC TCTTTTTCAT TTCAAGATCA ATTTCATAAA AAAGTTTCCT TTTTTAGCGA 
ATCCTCTGTT TTAGAAATCT TAAAGTTGTC TCCTTTATTA AAGACCATCA TGTCTTCCAC
TTCTTTCACC GACCTTCTTG GTTCTTCCGG CGTTGACTGT TACGAAGATG ATGAAGACTT
GAGAGTTTCT GGGTCGAGTT TTGGTGGGTA CTATCCAGAG AGAACCGGGT CTGGTTTACC
TAAGTTCAAG ACGGCTCAAC CACCACCTCT TCCGATTTCA CAATCTTCTC ATAACTTCAC
TTTCTCCGAT TACCTTGATT CTCCTCTGCT TCTCAGCTCC TCACACAGTT TGATATCTCC
AACAACAGGA ACGTTTCCAT TGCAAGGCTT TAATGGAACA ACAAACAATC ACTCAGATTT
TCCCTGGCAG CTACAATCTC AACCATCAAA CGCTTCTTCT GCTTTGCAAG AAACATATGG
TGTTCAAGAT CACGAGAAGA AGCAGGAGAT GATTCCTAAT GAGATTGCAA CACAAAACAA
CAATCAAAGT TTTGGAACAG AACGTCAGAT AAAGATACCA GCATACATGG TGAGTAGGAA
CTCTAATGAT GGTTATGGTT GGAGAAAATA CGGTCAGAAA CAAGTGAAGA AGAGCGAAAA
CCCTAGGAGT TACTTCAAGT GTACGTATCC TGATTGTGTT TCCAAGAAGA TTGTTGAGAC
GGCTTCTGAT GGACAGATCA CTGAGATCAT TTATAAAGGT GGTCATAATC ATCCTAAGCC
TGAGTTCACC AAGAGACCAT CTCAATCTTC ATTACCATCA TCGGTTAATG GGAGGCGCTT
GTTTAATCCT GCTTCTGTTG TTAGTGAACC TCATGATCAA TCAGAGAACT CTTCGATTTC
GTTTGACTAT AGTGATCTTG AGCAGAAAAG TTTTAAATCA GAGTATGGTG AGATAGATGA
AGAGGAGGAA CAACCTGAGA TGAAGAGGAT GAAAAGAGAA GGTGAAGATG AAGGGATGTC
TATAGAAGTA AGCAAAGGAG TTAAAGAGCC AAGAGTTGTG GTTCAGACAA TAAGTGATAT
TGATGTTCTT ATAGATGGCT TTAGATGGAG GAAATATGGT CAAAAAGTTG TCAAAGGAAA
TACTAATCCA AGGAGCTACT ACAAGTGCAC ATTCCAAGGT TGTGGAGTGA AGAAGCAAGT
GGAAAGATCC GCAGCAGACG AGAGAGCAGT TCTCACTACC TATGAAGGAA GACACAATCA
CGATATCCCA ACCGCGCTAC GTCGCTCGTG AAATTATTGG GACTTAGTCA CTAGTAATAT
GATTTAGGCT TTCTAAAAAC AAAAAATCTT ACTATGGCTT ATCTTTTGTG CTCATTCACA
GTTTGTTTAT TTGTTTGTTA CACAGTCAAT ACTTTGTTTT GTACAGAGTG GTGCTTAGTA
GTGTTTTTAT TAT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search