RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05006 
 cDNA clone name   RAFL08-18-O19 
 Memo   

 AGI code   AT2G41520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062588 
 Sequence 
GTTGGTAATA ATAATAAGCA AATCCCAAAA ACCCTAACGG TACTGTGTAG AAGCTATATA 
CATTCCTCTT ACTTCACCTC AACACGCAAG ACCAGATTCG TTTCCCCGAG AGATTCCTTT
CCTTAAGCCC TAAAGTTTCG ATTTTTGATT TTTATTTTGA AAGAATCCAA TTTTTGGATG
TCTCCTGCGG CGGTGGAGAT TGGGTCTCCG GTTGAAAAAG TCTCTTCTGT TCTAAACCCT
ATGGAAAATT TCTCTGCATT TTTTCCGGAG AGTGTTCACT CTCACGATCA ACGAACCATG
GGCTCTTCGT TCTCCTTCGG ATTTGGAGCT GGTTCAGGAC AAACCACGAA GACTCGACAC
AAGCCGAGGC TCGTGAAATT GAGGAAGAAC GGAAGAGAGG TGAAAAAACC TTCTTTTTCC
GGCGAGATCC TCTCAGGTTT CAATCCGTTT GCGCCGCCGG GTAAAGGTAG TCTTCATATG
AACAGTGGGA ATGATAGAGA TGCTGGCCAA TCACCTGGGG ATAAATGTTT TGTCTTTGGA
GCTAGTGGGA ACAGTTCTGG TGCAAAATCT AGTCCAGGCA ATGCCACAAT AGCTTCTTTG
TCTGATGAAG AGGAGTTTAG TACACCTATA GGGGACTCTG AGTTGGATTC GGAATCCATT
AAAGAACATT CAAATGGAGT TAGGGGAAAG GTTGATAATG ATCGGGAAAA CATCAGACCG
TGTAGTGAGA GCACAATTTT TGATGCCACA AATGGATTTA GGTTTGATGG TGGTGTTAAC
GGAAGCTGGA AAAGTGTTGA GAATCCAGAT GCTGTCAAGG AGTTTTTTCG AAGACAGAAT
GGCATGGACA AGGCATCAGC GAGTAAATCT TGTAGCAAGT CTAACAGTGT ACAATATGCT
CATGGTAAAA ATAGGGATGA TCCTGAATTG AACCTGCTTG CTGACATGGA GAAGCTTAAT
ATCAGTGATT CCAGAGTTCA TGGTGGCAGC GACTATGAGG AAGCAAGCAA ATCCAATAAG
ACACCTGTAT TTACTTTTAG TAGCTTTGGA AAGGTTGATC CTATATGTAA AGAAGGTGCG
GCGACATCAG AGCCATACTC GTTCAGTTCC AATGGTTTTC AGCAAAGTAA TAATGCGTCG
GGTGAAAACC CCACTTTTCA TTCCCAGACC ACCTACGGAA ACAACTTAAC AAACACTAGC
TTTGCTACAA AAACATTCTT TGATGATTTC AAAGTACCTG AATGGGATCC TTCGTTGCTT
AAGGACAGTC TGTTTCCAGA AGTAGACAGA AATCCAGTAC ATGCGCGAAG TAATCGTTCG
TCCAAGGACA AGAGATCAAA GAAAGTTAAG GAAAAAATGA AACAGGGTGA GCCAGATCGA
TGCAATGGTC AAACTGCTGA GGGAATTGAG GCTCAAGAAA AACTCAATTC CCCTGGATAT
TGCTCACCCA TGGATTATTC TCCTTATCAA GGTGACAAAA CGAGCAATCA ATTTCCAACA
GAAACTCCCC TGGCACCATC ACATTCAAGA GAACATATTG ATTCCCGCTC TAGCAATGAC
TTTAAGGTTG CGTCAGCCAG GGATTCATCT CTCTTCACGG CAGAGGATCA TGGGAGTACT
TGTATTCCGA ATTTTTCTTT CTCAGCGTCC ACCTCTCAGG AAACAATACG ACATAAAAAG
CTTCAAGCTG TAAAGAAATA TAGGAGGAAA GTTAACAACA GTTTGCCGAA AAGCAATCTT
AATGCCACCA TGCGAAACAA TCAAGAGAAT CAACCTGTGA ATACAGGTCA AGCCAAACAG
GACTCGGGCT CCACATCGAT GATGCCTGAT GTCTGTGAGG TTTGGCGACT AAGGGGAAAT
CAAGCCTACA AAAATGGTTA TATGTCTAAA GCTGAGGAAT GTTACACACA TGGTATTAAT
TCTTCTCCGT CAAAAGATAA TTCAGAATAC TCTGTGAAGC CTCTTGCGCT TTGCTATGGT
AACCGCGCCG CAGCACGGAT TTCTCTTGGA AGATTGAGGG AGGCTATAAG CGACTGTGAG
ATGGCTGCCT CACTTGATCC TAGCTACATT AAAGCGTATA TGAGAGCTGC AAATTGTCAT
CTTGTGCTGG GGGAACTTGG ATCAGCAGTG CAGTATTTTA ATAAATGCAT GAAATCCACC
TCTAGTGTCT GCTTGGATCG ACGAACTACT ATAGAAGCAG CTGAAGGTTT ACAACAGGCT
CAAAGGGTAG CTGACTTTAC CAGCTGTGCA TCCATATTTT TGGAAAAGAG AACACCTGAT
GGCGCATCTG ACGCATTGGT TCCAATTGCC AATGCCTTAT CAATTAGTTC ATGCTCAGAT
AAATTGCTTC AAATGAAGGC CGAGGCCCTA TTTATGATCC GACGATATAA AGAAGTTATT
GAGCTTTGTG AGAATACCCT TCAGACTGCT GAGAGGAATT TTGTTTCAGC AGGGATTGGT
GGGACGACAA ATGTTAATGG ATTAGGGTCT ACGTATCACT CGCTAATAGT TTGGAGATGG
AACAAAATTT CCAAGTCGCA CTTCTACTTG GGAAACCTTG AGAAGGCCCT TGATATATTA
GAAAAGTTAC AGCAAGTGGA ATATACCTGC AATGAAAATC AGGAAGAGTG TCGTGAGTCA
CCAGCTTCTT TAGTGGCCAC CATTTCTGAA CTCTTACGTT ACAAGAACGC AGGTAATGAA
GCTGTTTGGG ACAGAAAGTA TATGGAAGCA GTAGAGCAGT ATACTGCTGC ACTATCAAGA
AATGTTGACT CACGCCCTTT TGCAGCAATT TGCTTCTGCA ATCGTGCGGC TGCTAATCAG
GCCCTAGTTC AAATTGCTGA TGCAATTGCC GACTGTAGTC TTGCCATGGC TCTTGATGAA
AACTACACAA AGGCAGTTTC CAGGAGAGCC ACATTACATG AGATGATCAG AGACTATGAT
CAAGCAGCTA GTGATCTCCA GAGACTTATC AGCATTCTCG TAAAGCAAAG TGATAAAACA
AAAACGCCAG AGACATCTGT CGATCGTGCA AGTAGCAGGA AAGAACTAAA GCAGGCCCGT
CAACGGTTGT CTGTGATGGA AGAAAAATCT AAAGAGGGAA TTCATCTGGA TTTCTTCCTA
ATCATGGGAG TGAAGACATC TGACTCTGCT GCTGATATCA AAAAGGCATA CCGCAAAGCA
GCTCTTAGAC ATCACCCAGA CAAAGCTGCA CAGATTCTTG TCAGAAGCGA AAGTGAAGGA
CCATGGTTGA AGGAGATATT AGAAGAGGTT CACAAGGGTG CAGATAGGCT CTTCAAAATG
ATTGGAGAGG CATATTCAGT TCTTTCTGAC CCAACTAAGA GGTCGGATTA TGAACTTGAG
GAAGAAATTA GAAAAGCCAG GGCATCTAGA GAAAGCTACA GGAGCAGAAA GGCTGCAGAA
GCAAGTAGCC CTCCATATCA GACAAGCAGG CGATACTGGA AGGACAGTTG GAGGACAAAC
CAAAACACGC CTTCTTGGTG GTAGAAGGCT AAAATTCTTG GTGGCGTAGC AAAAGGAACG
CAGTACTTTT TGTGGCATAA GCAAAAGGGA TCCACTGGGT TCCTCACAGG TGTTATTCCA
GAGGTTGTGA AGTGTAAAGG TCCGCTACAC ATCAATACAG CAAATGATAC CAGCTTACAT
TGTTTGCTTC AATGGTGAAA AGGGGAATTA CTGCGAGGCT GTGACCCAAC TACACAGTAA
CTGAAAAAAA GTTTGTTTGC TTTTACTGAC TATAGTGTTT GTAAGTTGTA ATACATTCAA
AAGATCAAAT AAATGAGAAA CCTGAATTGG TCT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search