RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05069 
 cDNA clone name   RAFL09-06-D23 
 Memo   

 AGI code   AT1G09760.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY059902 
 Sequence 
GAATGCTTAG CAGCGACAGA GCTCGACGAA GCAGTAAAAC CCTAGTAGAA TAATGGTGAA 
GCTCACGGCT GATTTGATCT GGAAAAGTCC TCACTTCTTC AATGCTATCA AGGAGCGAGA
ATTGGATCTA CGAGGTAACA AGATTCCTGT AATCGAAAAC TTGGGTGCTA CTGAGGACCA
GTTCGATACC ATTGATCTGT CTGATAACGA GATAGTTAAG CTAGAAAACT TCCCATACCT
CAACCGTTTA GGAACTTTAC TCATCAATAA CAATCGTATC ACCCGGATAA ATCCTAACCT
TGGAGAATTC CTACCGAAGC TTCACTCTTT GGTTCTTACA AATAACAGGC TTGTGAATTT
GGTTGAGATT GATCCCCTTG CCTCCATTCC CAAGCTGCAG TACCTTAGTT TGTTGGATAA
TAATATCACC AAAAAGGCAA ATTATCGCCT TTATGTGATT CACAAGCTAA AATCACTTCG
AGTACTGGAT TTCATTAAAA TCAAAGCCAA GGAGAGAGCT GAAGCTGCAT CTTTGTTTTC
ATCCAAAGAA GCAGAAGAGG AAGTTAAAAA GGTTTCTCGG GAGGAGGTTA AAAAAGTGTC
AGAAACTGCA GAAAATCCAG AGACTCCGAA AGTGGTGGCG CCAACAGCGG AGCAAATATT
AGCTATCAAG GCTGCAATTA TCAATTCTCA GACGATAGAA GAAATTGCCA GACTCGAACA
GGCTTTGAAG TTTGGACAGG TTCCTGCTGG CCTGATAATT CCTGATCCGG CCACAAATGA
CTCTGCTCCC ATGGAGGAAT AGAAAGCGTG ACTGTTGCCC CTCCAATCGT TGTAGCTACT
GCTCCAGAAT GCTCACAGCA ATTGTTTTCT CTGGCAATCC TGTACGGTTT CTGTCACTTC
CTTAGGAACT CATGCGCAAC AGTTGGAACC TGTAAACTAT TTACTGCTCG AGGCATCTGT
TTTGAACCCT TAAAAAGAAT GCCAAAGAGG ATTGTAGTCT TTTTAAGTCT CTGCATTGGC
ATGGAGAGCG AGGGTGCACA CAGAATTTGC TTATGCTCTT TTCGCATTAG AATTTCTTCT
TAGTATTTTG TATCTTGTCA CTCAATATCA TCAATTACCG AGAAACTAAT TTAGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search