RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05150 
 cDNA clone name   RAFL09-07-D13 
 Memo   

 AGI code   AT3G06860.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062621 
 Sequence 
TCTCTTTTTC ATTAATTCCG AAAATTTTGA CTCGCAAAAT CTCAACGAAG CTCGAAAATG 
GATTCACGAA CCAAGGGGAA GACGGTGATG GAAGTTGGTG GCGATGGTGT TGCCGTCATA
ACACTCATCA ATCCTCCCGT CAATTCTCTA TCCTTCGACG TGCTATACAA TCTCAAAAGT
AATTACGAGG AGGCCTTGAG CAGGAATGAT GTTAAAGCTA TTGTTATTAC TGGTGCAAAG
GGGAGGTTCT CTGGTGGCTT TGATATATCT GGTTTTGGTG AAATGCAGAA GGGGAATGTC
AAAGAGCCAA AGGCTGGTTA CATTTCGATT GACATCATAA CCGACTTGCT TGAAGCTGCT
AGGAAACCGT CTGTCGCTGC CATTGATGGA CTTGCCTTGG GAGGAGGATT AGAACTTGCT
ATGGCTTGTC ATGCTAGGAT ATCAGCTCCT GCTGCACAGT TAGGCTTGCC TGAGCTGCAA
CTTGGTGTTA TTCCTGGTTT TGGAGGAACG CAGCGTCTCC CGCGTCTTGT TGGTCTCACC
AAAGCCCTTG AAATGATTTT GACATCTAAG CCAGTTAAAG CTGAGGAAGG TCATTCTTTG
GGTCTTATTG ATGCTGTGGT GCCACCTGCG GAGTTAGTAA CCACTGCTCG TCGCTGGGCC
CTTGACATAG TCGGGAGGAG AAAACCATGG GTATCTAGTG TTTCCAAGAC TGATAAGTTA
CCTCCTCTTG GAGAGGCAAG GGAGATACTG ACGTTTGCCA AGGCACAGAC ACTCAAGCGT
GCCCCCAATA TGAAACACCC TTTAATGTGC CTTGACGCTA TTGAAGTAGG TATTGTTTCT
GGTCCAAGGG CTGGTTTAGA AAAGGAAGCT GAAGTCGCCT CACAAGTGGT AAAACTGGAT
ACCACCAAAG GCTTGATCCA CGTCTTCTTT TCTCAGCGAG GAACTGCTAA GGTTCCTGGA
GTTACTGATC GTGGGTTGGT GCCAAGGAAG ATTAAGAAGG TAGCCATAAT TGGAGGCGGG
TTGATGGGAT CTGGAATAGC TACTGCGTTG ATCCTAAGTA ACTATCCAGT GATTCTCAAG
GAGGTAAATG AGAAATTCCT GGAGGCTGGA ATTGGCAGAG TTAAAGCTAA TCTCCAGAGC
CGTGTAAGGA AGGGAAGCAT GTCTCAGGAA AAGTTTGAGA AAACCATGTC TCTCCTTAAG
GGTTCTCTTG ATTATGAAAG CTTTAGAGAT GTGGACATGG TCATTGAGGC TGTTATTGAG
AATATATCTT TGAAGCAACA AATTTTTGCT GATCTGGAGA AATACTGTCC TCAGCATTGT
ATCCTTGCTA GCAACACATC GACCATTGAC TTGAACAAAA TTGGGGAGCG GACCAAGTCT
CAGGATCGAA TTGTTGGAGC ACATTTTTTC AGTCCAGCAC ATATCATGCC GCTACTTGAA
ATAGTTCGGA CCAATCATAC CTCTGCCCAA GTAATTGTTG ACCTGTTAGA TGTTGGGAAG
AAGATTAAGA AAACACCAGT TGTGGTGGGA AACTGCACAG GGTTTGCAGT GAATAGGATG
TTCTTCCCTT ACACACAGGC AGCTATGTTC CTTGTTGAGT GTGGAGCAGA TCCATATCTA
ATCGACAGGG CAATCAGCAA GTTTGGAATG CCAATGGGTC CCTTCAGACT GTGTGACCTG
GTTGGATTTG GTGTGGCGAT TGCAACCGCA ACGCAGTTTA TCGAGAACTT CTCAGAACGG
ACTTACAAAT CAATGATTAT TCCACTTATG CAAGAGGACA AGAGAGCTGG TGAAGCCACT
CGCAAAGGTT TCTATTTGTA TGATGATAAG CGCAAGGCGA AACCTGATCC TGAGCTAAAG
AAATATATCG AAAAGGCAAG AAGCATATCT GGAGTAAAGC TTGACCCTAA GTTGGCGAAT
TTGTCGGAGA AGGACATTAT TGAAATGACA TTCTTCCCAG TAGTAAACGA GGCGTGTAGG
GTTTTTGCTG AAGGTATCGC TGTCAAAGCA GCAGACCTTG ACATTGCTGG CATAATGGGA
ATGGGTTTTC CACCTTACAG AGGAGGAATC ATGTTCTGGG CTGATTCCAT CGGATCGAAA
TACATTTACT CGAGGCTGGA TGAGTGGTCG AAGGCTTATG GTGAATTCTT CAAGCCTTGT
GCTTTTTTGG CTGAGAGGGG ATCTAAAGGA GTTCTTTTGA GCGCTCCCGT GAAACAAGCC
AGCTCACGGT TGTAAGGTCA GCGTTTCAGT GGAACCATTT CTCCATTGGT GCATCTTCTG
TGTTTTCTTT ATGTTCACAT TTTACTTAGC CGGGAAGTGG GTATCTTTTG GCCTCAGAAG
CTTTTAAATA AAGTCTCATC TCAGACATAT GAATCTGGGA GGAAGTAGGG ATTAAGTTGT
AGTAGCAATA AGATTTGTTT TATGTTGTGC TTTGTCATAC AACAAAGTTG TCAGATACAT
TTGTTGTTAT AAAGCTATAT GGAGTAAGTT CTATGATTTA ATGATAATGT TGTCATTTGA
CAAATCAGTT AAAGT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search