RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05366 
 cDNA clone name   RAFL09-10-J20 
 Memo   

 AGI code   AT1G15460.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY069887 
 Sequence 
ATAAAGAGTA GACCAGAGGC GACGAGTTCT GGAGTCTTTG AGGGATTCTG GATATGGAGG 
AAGAAAGAGT GGATAGCTCG AAGAGGCTAT TCAGAGGTAT AGTAGCAGAT CTTAGAGGAA
GAGCCTTGTG TTACAAGGAA GACTGGGTCG CTGGTCTCCG TTCTGGTTTC GGGATTTTAG
CACCCACAAC ATATATTTTT TTCGCTTCCG CTCTTCCGGT TATCGCCTTT GGGGAGCAAC
TCAGCCGCGA CACAGAGGGA GCGTTGAGCA CAGTAGAAAC GTTAGCATCA ACAGCGTTAT
GTGGAGTAAT ACACTCAATA TTGGGAGGAC AACCACTGTT GATACTTGGA GTTGCAGAAC
CAACTGTCTT AATGTACGTT TACTTGTACA ACTTCGCTAT AGGAAGACCA GAATTAGGCA
AACAACTCTA CTTAGCTTGG GCTGCTTGGG TTTGTGTGTG GACGGCTCTG TTACTGTTCG
TAATGGCAAT CCTCAATACG GCTGATATCA TTAACCGGTT TACGAGGGTT GCTGGTGAGC
TGTTTGGTAT GTTGATCTCC GTTCTGTTCA TTCAACAAGC CATTAAGGGT ATGGTGAGTG
AGTTTGGGAT GCCAAAAGAT GAGGACTCAA AACTAGAAAA GTATAAGTTT GAGTGGCTCT
ATACAAACGG ACTTCTCGGC CTCATTTTCA CCTTTGGCCT TCTCTACACC GCTTTGAAGA
GTCGAAAAGC AAGGTCTTGG CGATACGGAA CAGGATGGTA CAGAAGCTTC ATCGCAGACT
ATGGAGTTCC TTTGATGGTT GTGGTTTGGA CAGCATTGTC TTTTAGTACA CCATCAAAAC
TCCCCTCTGG TGTCCCGAGA AGACTCTTTA GTCCTTTACC ATGGGACTCT CCTTCTTTAT
CACATTGGAC TGTCATCAAG GACATGGGAA AAGTCTCTCC GGGTTACATA TTTGCGGCAT
TTATACCCGC ATTGATGATC GCAGGGCTTT ACTTCTTTGA CCACAGCGTT GCCTCGCAGC
TCGCTCAGCA GAAGGAGTTC AACCTCAAGA AGCCTTCAGC GTATCACTAT GACATTCTCT
TGTTGGGTTT CATGACGTTG ATATGTGGAT TGCTAGGTCT GCCTCCTTCA AATGGAGTCC
TCCCTCAGTC TCCTATGCAT ACCAAAAGCC TTGCTGTTCT TAAACGACAG TTGATCCGGA
GGAAGATGGT AAAGACAGCC AAAGAAAGCA TCAGGAAGAG AGAAACATCC TCACAAGTGT
ACGAGAATAT GCAAGAAGTC TTCATAGAAA TGGATAAAAG TCCACTTGCT CAGACAGATC
CATCAGTGAT AATTGAGCTT CAAGATCTGA AAGAAGCAGT AATGAAGAGC AATGATGAAG
AAAGAGAGGG AGACGAGGAG AGTGGTTTTG ATCCAGAGAA GCACCTTGAC GCTTACTTGC
CTGTTCGAGT CAACGAGCAG AGAGTTAGCA ACTTGTTGCA GTCACTGCTT GTGGCAGGTG
CAGTGTTGGC TATGCCGGCC ATTAAGCTCA TACCGACTTC CATTCTATGG GGATACTTTG
CTTACATGGC CATCGACAGC CTCCCGGGAA ATCAATTCTT CGAACGCTTA ACGCTTCTCT
TCGTTCCAAC AAGCCGGAGA TTCAAGGTCT TGGAGGGAGC ACACGCGTCG TTCGTGGAGA
AAGTTCCTTA CAAGTCAATG GCTGCGTTCA CACTGTTGCA GATATTCTAC TTTGGGCTGT
GCTATGGGGT GACGTGGATT CCGGTGGCTG GAATCATGTT TCCGGTTCCT TTCTTCCTCT
TAATAGCTAT CAGACAGTAC ATTCTCCCGA AGCTCTTTAA CCCGGCCCAT CTCCGAGAAC
TCGATGCCGC TGAGTACGAG GAAATCCCCG GTACTCCGAG AAACCCGCTG GAACTGTCTT
TCCGGTCGAA TGACTCGAAG AGAGGCGTCC AAGAAGGCGA TGCTGAGATT TTAGACGAGT
TAACGACAAG CAGAGGCGAG CTTAAAGTCC GTACATTGAA TCTTAACGAA GACAAAGGCA
ACCAGATTTA TCCCAAGGAG AAAGTAAAAG CAGGAGACGG GGACATGAGC ACGACAAGGG
AGTGAGTGAA TCAACAAAAA GAATCAGAGA TTATTCTTTC AAGTGATGAT CATGATCATG
ATCATACGCA AAACTATATA GTATTGTAGA ACACAGATTG TATGTGGCTT TCTTTTTTTT
TTTGGTTCTT AAACCTAAGA TGATGTGTGT GTTTGTCAAT ATAGTCTTCT TAGCAATGAA
AATCGATAAA GAATTAACAC G

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search