RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05420 
 cDNA clone name   RAFL09-12-E08 
 Memo   

 AGI code   AT2G32700.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF367306 
 Sequence 
ATCCGATGAT CTCTCCAAAC TCATCAATCT GATCTATCTC TCTCTTCCAG CTGTTTCATG 
ATCGATTTAC TCTTAACTTA CAGCTGATTA CAATTCACTG TAATCTCTCA AGAACCCTAG
ATTCTTTTTT TTCCTTTTCA ATTGTGATCC GTCAGCAATG CTTGATCTTT AAATTTACTG
ATATCTGAAG ATCGAATTAG GGTTCTGATC TACTTGATAT TTATTTGTTT GGGCTTTTAT
TCAGCAGCTC GATCTTGGGC TGAAGCTATG GCTCAGAGTA ATTGGGAAGC TGACAAGATG
CTTGATGTTT ACATATATGA TTATTTGGTG AAGAAGAAAC TTCATAATAC TGCTAAGTCG
TTTATGACTG AAGGGAAGGT TTCTCCTGAT CCAGTTGCAA TTGATGCACC TGGAGGGTTT
CTTTTTGAGT GGTGGTCTGT GTTTTGGGAC ATTTTCATTG CAAGGACGAA TGAGAAGCAT
TCAGAGGCTG CTGCAGCTTA TATAGAGGCA CAACAAGGTA AAGCGAAGGA GCAGCAAATG
CAAATACAGC AACTGCAGAT GATGCGCCAA GCTCAAATGC AGCGTAGGGA CCCTAATCAT
CCTTCTCTTG GCGGTCCAAT GAATGCTATT GGTTCTGAAG GGATGATTGG GCAGTCTAAT
GCTAGTGCTT TGGCTGCTAA AATGTACGAG GAACGCATGA AGCAGCCTAA TCCTATGAAT
TCTGAGACAT CCCAACCTCA TCTTGATGCA AGGATGGCCC TTCTTAAATC AGCAACAAAC
CATCATGGTC AGATTGTCCA AGGAAACCAT CAAGGAGGTG TTTCGGCAGC GCTGCAGCAA
ATTCAATCAC GAACTCAGCA GCCCACTGAA ATCAAAACTG AAGTTAATTT GGGTACATCT
CCAAGACAAC TGCCAGTGGA TCCTTCTACA GTTTATGGCC AGGGAATTCT GCAATCAAAG
CCTGGGATGG GGAGTGCAGG ATTAAACCCT GGAGTGAGTG GTCTTCCTTT AAAGGGATGG
CCATTAACTG GCATCGAGCA GATGCGACCA GGTTTAGGAG GCCCTCAGGT TCAGAAATCT
TTTCTACAAA ATCAAAGTCA ATTTCAGCTC TCGCCGCAGC AGCAACAACA TCAGATGTTG
GCTCAGGTTC AAGCGCAAGG AAATATGACT AATTCACCCA TGTATGGTGG TGACATGGAC
CCTCGAAGAT TTACAGGATT ACCTAGAGGA AACCTTAATC CGAAAGATGG CCAACAAAAT
GCAAATGATG GATCTATAGG GTCCCCCATG CAGTCAAGTT CGTCAAAGCA TATCAGCATG
CCGCCAGTAC AGCAATCTTC TTCTCAGCAA CAAGATCACT TACTATCCCA GCAATCACAA
CAGAACAACC GCAAAAGAAA AGGGCCTTCC TCTTCTGGTC CTGCTAACAG CACAGGGACA
GGAAACACTG TTGGCCCATC CAACTCACAG CCATCGACTC CGTCAACGCA TACCCCTGTT
GATGGAGTTG CTATAGCTGG TAACATGCAC CATGTGAATA GCATGCCAAA AGGGCCAATG
ATGTATGGTT CTGATGGGAT CGGTGGTCTT GCATCATCAG CAAATCAACT GCTGCAGGAT
GACATGGACC AGTTTGGAGA TGTGGGAGCT CTAGAAGATA ATGTAGAATC ATTTTTGTCC
CAAGATGATG GAGACGGAGG AAGCTTGTTT GGCACCCTAA AGCGGAACTC TTCTGTGCAT
ACCGAAACCT CAAAGCCTTT CAGTTTCAAT GAGGTTAGTT GTATAAGAAA AAGTGCCAGT
AAGGTCATTT GCTGTAGCTT CTCATATGAT GGGAAGTTGT TGGCTAGCGC TGGACATGAT
AAGAAGGTAT TTATATGGAA CATGGAAACA CTACAAGTTG AGAGCACTCC GGAAGAACAT
GCTCATATCA TCACAGATGT TCGCTTCAGA CCGAATTCAA CTCAACTGGC AACGTCATCA
TTCGACAAAA CAATCAAAAT CTGGGATGCT TCTGATCCTG GTTACTTCCT ACGAACAATT
TCTGGTCATG CTGCACCTGT TATGTCCATT GATTTTCATC CTAAGAAAAC CGAGCTTTTA
TGCTCCTGTG ATAGCAACAA TGATATTCGC TTTTGGGACA TAAACGCCTC TTGCGTTCGT
GCTGTAAAGG GGGCTAGCAC GCAAGTACGT TTCCAGCCAA GAACAGGACA GTTTTTAGCT
GCAGCGTCAG AAAATACTGT GTCAATTTTT GATATTGAAA ATAATAACAA ACGGGTCAAC
ATTTTTAAGG GACATTCCTC AAATGTACAT TCTGTTTGTT GGAGCCCAAA CGGAGAGTTG
GTGGCGTCTG TTAGTGAAGA CGCTGTAAAA TTATGGTCAC TGAGTTCAGG AGATTGCATC
CACGAGCTTA GCAACAGTGG AAACAAGTTC CACTCTGTTG TTTTTCACCC TAGCTATCCC
GATCTCTTGG TCATCGGTGG CTATCAGGCT ATAGAGCTGT GGAACACAAT GGAGAACAAA
TGTATGACGG TAGCAGGCCA CGAGTGTGTG ATCTCTGCCT TGGCTCAGTC GCCTTCGACG
GGAGTGGTTG CGTCTGCAAG TCATGACAAA TCCGTAAAGA TTTGGAAGTA GAAATATTTC
TATGTTCGTC TG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search