RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05432 
 cDNA clone name   RAFL09-13-J06 
 Memo   

 AGI code   AT5G45340.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY065065 
 Sequence 
ATCTCCAACA CAAAAACCAA TCCATTAGAG AGAGAACTCA CAAAACATAC TTCGAATTCC 
CATTGTTTAA AAGACGAAGA TAATGGATTT CTCCGGTTTG TTTCTCACTC TCTCCGCGGC
GGCTCTGTTT CTCTGTTTAC TCCGATTTAT CGCCGGAGTC CGCCGTAGCT CCTCCACGAA
ACTCCCTCTT CCTCCGGGAA CAATGGGTTA TCCTTACGTC GGCGAAACAT TCCAACTTTA
CTCACAAGAC CCTAATGTGT TCTTTGCAGC AAAACAGAGA AGATACGGAT CGGTGTTCAA
GACTCATGTA TTGGGATGTC CATGTGTGAT GATCTCGAGC CCTGAAGCAG CGAAATTCGT
ATTGGTTACA AAGTCTCATT TGTTTAAACC GACTTTTCCG GCCAGTAAAG AGAGGATGCT
TGGAAAACAA GCCATCTTCT TCCATCAAGG AGATTATCAT TCCAAACTTA GAAAGCTTGT
TTTAAGAGCT TTCATGCCTG ATGCAATCAG AAACATGGTC CCTCACATTG AATCAATTGC
TCAAGAATCA CTCAATTCTT GGGATGGAAC TCAACTCAAC ACTTACCAGG AAATGAAAAC
ATACACTTTC AATGTTGCGT TAATCTCAAT ACTCGGCAAA GACGAAGTTT ATTACCGAGA
AGATCTAAAA CGATGCTACT ACATTCTAGA GAAAGGTTAC AATTCGATGC CGATTAATCT
TCCAGGAACA TTATTCCACA AAGCCATGAA AGCTCGCAAG GAGCTAGCTC AAATCCTCGC
TAACATCTTA TCCAAAAGAA GACAAAACCC ATCATCACAC ACAGATCTCC TCGGATCATT
CATGGAAGAC AAAGCAGGAT TAACCGACGA ACAAATCGCC GATAACATCA TCGGAGTAAT
CTTCGCCGCA AGAGACACGA CGGCGAGTGT TCTGACGTGG ATCCTCAAGT ACTTAGCTGA
TAATCCAACT GTTCTAGAAG CTGTCACTGA AGAGCAAATG GCAATAAGGA AAGATAAAAA
AGAAGGAGAG AGTCTCACTT GGGAAGATAC AAAGAAGATG CCATTAACTT ATAGAGTAAT
CCAAGAGACA TTAAGAGCTG CTACAATCTT ATCTTTCACA TTTAGAGAAG CTGTCGAAGA
TGTCGAATAC GAAGGATATT TGATACCAAA GGGATGGAAA GTACTGCCAC TATTCAGAAA
TATTCATCAC AATGCTGATA TATTTTCGGA TCCGGGGAAA TTCGATCCGT CGAGATTCGA
AGTTGCGCCG AAACCGAATA CATTCATGCC TTTTGGTAGT GGGATTCATT CTTGTCCAGG
CAATGAGTTA GCTAAACTTG AAATCTCTGT TCTAATCCAT CATCTCACCA CTAAGTACAG
ATGGTCAATC GTAGGGCCTA GCGATGGAAT TCAGTATGGG CCGTTCGCTC TTCCTCAGAA
TGGATTGCCT ATTGCCTTGG AACGAAAACC ATAGATGAAT TACGAGAATA CCATTTACCT
TTCTTAAATT AGAAAGTGAG GAATTTTTTT TCTTATTTAA GAGGAAAATC TAATTCTTTT
TTATAATAGA AATGAAAAGA AAGTAGAAGA AAAAAATCCC AAGTGGGACC CCCCAAGTGT
ATATAAGTTT TAGTTTATAA AATGTAGAGA ATTAAATTTT CGGAGAAAAA AGAGAATTAG
C

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search