RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05575 
 cDNA clone name   RAFL09-20-F12 
 Memo   

 AGI code   AT1G08660.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY064135 
 Sequence 
GAGTTTCTTG GATCATCACA CTCACCTGCT TCGTTACTCT TCCCTTGGAT TGGATTGGAT 
TGGATTCGCT CTTTCATGGT TGAAGAATGA GATCTCACCA AGCTGGCCGC AAACTTCCGC
TTCTTCAACT TCTCGGCTGC GTCGCTGTTT TCTCCGTTTT CGTTTTCACC ATCCAATCTT
CCTTCTTCGC AGATAATAAT CGTAAACTAG ATCTTCAGCC GGAAGATATC CAGATCTTGT
CAGATTTTCA GTCCAGCGTT CAACAGTGCG TGGCTAACAG AGGGCTTGGA CTCTCTGCCC
ATATTATCGA TCACTGTAAT CTTATCCTCA AGTTCCCTGA AGGCACTAAC AGTACTTGGT
ACAATGCACA ATTTAAAGTT TTTGAAGCAT TGGAGTTCAA GTATAATGTT TGTGAGGCAG
TTCTCTTATG GGAGCAGTAC CGCAATATGA CTACAGTATT GACAAGAGAA TACCTCGATG
TACGCCCTGA TGGGTGGTTG GACTACGCAG CTATGAGAAT TGCACAGTTG GGAGCTGATA
AGTGTTATAA TCGTACATTG TGTGAAGAGC ATCTTAATGT GATTCTTCCA GCGAAGCCTC
CTTTTCACCC ACGGCAGTTT CATAAATGCG CTGTTGTTGG AAATTCTGGA GATCTGTTAA
AAACAGAGTT CGGAGAAGAG ATTGACAGTC ATGATGCTGT ATTTCGAGAC AATGAAGCTC
CTGTCAATGA GAAGTATGCC AAGTACGTAG GAGTGAAAAG GGATTTCCGA CTAGTTGTTC
GTGGTGCAGC TCGTAACATG ATTAAGATTC TCAATGGGTC TGACAATGAA GTGCTTATAA
TAAAAAGTGT GACCCACCGA GACTTCAATG AAATGATAAA GCGTATACCA AACCCTGTTT
ATCTTTTCCA AGGAATTGTC CTACGCAGAG GTGCCAAAGG AACCGGGATG AAATCCATTG
AACTAGCATT GTCCATGTGC GATATTGTTG ACATATATGG TTTCACTGTT GATCCTGGAT
ACACAGAGTG GACGCGTTAC TTTTCCACGC CAAGGAAAGG GCACAACCCA CTTCAAGGAA
GGGCATACTA CCAACTTCTA GAGTGTCTTG GTGTAATACG GATCCATTCT CCCATGAGAT
CCGAGAGAAA GGAGGACTGG TCAAGTGTGC CAAGTCGTGA AATGATAAGC AGAGCTCACA
CAGCTGCCTT ACGCCTACAA AGGAGCCAAC AGCCAACTAG TTCGAAGAGG GATGGGTCAG
GACAATTCGG TAATTGCAAG GTGTGGGGCG ATGCAGACCC TACAAAAGGA CCTGTCTCGG
GATCTCCGGA CATGAGTGAG ACCAGGAAGA AGTCAAATTA CAAGAAATGG GAAGTGATGC
CGTTTAGGAG CTTAAGAAAG GAAGCTAGGG ATCACTATAT CCAAATGAAA GGCGTGTCAC
AGTATAAGAT GGATGGAAAT AAGCTGGACG ATCTGGTTTG CGTGAGGCAT CCACTGAAAT
TAGATACGTA AATTTTTTTA TCATCTTGTA AAGGTTCAAT TTCAATAACA TCTTGAGCTT
ACAAAGTAAA GGTTCCTACA TTTCAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search