RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05612 
 cDNA clone name   RAFL09-21-N21 
 Memo   

 AGI code   AT4G01660.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF446354 
 Sequence 
AAAGAGCGAG AAATGGAGAT CTCGAAGGTT TAATAACGTC TTCAGGGAAA AAAGCTTTGG 
TTGCCGCCAC CGACTTAGTC GGACTTACCT CCGGGAAGCT TCGCGAACTC TCGATTCGTC
GATCTAAGGA ACCTTCCGTT GTTTATTTCG ACGAAGGAGA TAATAAGGAT AACGTCGTCG
CAACGCCTGA GGTTAGATCT GTTAACACCA AACCTAGCGA GAAAATCGTT GATTCGAAAG
TCCTGAGAAA TGAATTTAGC GATGAAGTTA AGAATTCAAA TAGAGAAGGT GAGATTAAGG
TTTCAGGCGT TGAAGCGGGA GAGATTATTG GAGTTAGAGC TGTTGAATCA GGTACGGTAA
CGGAAGCATC ATCTCCGTCG GAGGTAGTAC CTCCGGTGAA GAGACGGAGA CCTAGAGAGA
GGAAGGTTCC TTCAACTCCT ATGGCAAGAG CTTATGGGTT TTTTAATTTA GGAGCTGCTC
TTGCTTGGGG AGCTGTTAAA GAATCTACGT ATAGGATGGT AAATGGGACA CCAATGACAC
CAGACAATCA GCCTGCGTTA TCGTCTTTGA TGTCTAAGGA AAATGCTGAA AGATTGGCTC
TTGGATTGTG TGAAATGCGT GGAGCTGCTC TTAAAGTTGG CCAAATGTTG AGTATACAGG
ACGAGAGTCT CGTTCCTGCT CCGATCTTGA ATGCTCTGGA ATATGTGCGT CAAGGTGCTG
ATGTGATGCC AAGGAGTCAA CTTAATCCAG TTTTGGATGC TGAGTTAGGT TCCAATTGGC
AATCCAAGTT GACTAGTTTT GATTATGAAC CGCTAGCGGC AGCGAGTATT GGTCAGGTGC
ACAGAGCTGT TACTAAAGAT GGATTAGAAG TTGCAATGAA GATTCAGTAC CCTGGCGTTG
CCAACAGCAT TGAAAGTGAT ATTGAAAATG TCAGACGCTT GTTAAATTAT ACAAATCTAA
TTCCAAAGGG ACTGTTTCTA GACAGAGCTA TAAAGGTTGC CAAAGAAGAG TTGGCGCAGG
AGTGTGACTA TGAAATCGAA GCAGTCAGTC AAAAGCGCTT TCGTGATTTG CTTTCAGACA
CTCCAGGGTT TTATGTGCCG CTTGTGGTAG ATGAGACTTC AAGCAAAAAG ATTCTAACCA
CTGAACTTAT ATCTGGGATC CCCATTGATA AAGTAGCGTT GTTAGATCAG AAAACACGAG
ATTATGTTGG GAGGAAGATG CTAGAACTCA CTTTGAAGGA GCTCTTTGTC TTCCGCTTTA
TGCAGACGGA TCCAAACTGG GGTAACTTCT TATACAATGA AGCCACAAAG ACAATAAATC
TTATCGATTT CGGAGCAGCT CGTGATTACC CCAAGAAATT CGTCGATGAC TATCTACGAA
TGGTGATGGC ATGTGCAGAA AAAGACAGTG AAGGAGTGAT TGAAATGTCT AGGAGACTCG
GGTTCTTAAC CGGAGATGAA TCAGATGTAA TGCTAGACGC TCATGTCCAA GCCGGTTTCA
TAGTGGGTCT ACCTTTTGCA GAACCCGGTG GCTATGCTTT CCGAACCAAC AACATTGCTT
CTAGTATCTC CAATTTAGGA GCAACCATGT TGAAACATAG ACTCAGTCCA CCACCCGATG
AAGCCTATAG CCTTCACCGT AAATTATCCG GCGCTTTCTT GGCTTGTATC AAGCTTGGAG
CCACCGTCCC TTGCCGTGAT CTATTGCTCC AAGTTTACAA CAAGTATCAG TTCGATGATG
AGCCACAAGA TCCCGTAGTA GCTACAAGCT CTGTTTCTTC ATAGCTCCCT CATACACACA
CACTACATTA ATGATTTTTT CTCGTCCCCT TGTAGGGAGT ATAAAACGAT TCTTTCTTTG
GTACACCTTC GAGTTTAATT TAGTATAATT TTTTCAATAA TGTAAAATGT TAAATATTGC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search