RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05658 
 cDNA clone name   RAFL09-22-L11 
 Memo   

 AGI code   AT1G48520.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054223 
 Sequence 
AAGATTCCGG TGAGAAACGA GCAGGTCCTG TCTTCTTATG AACTCAATTT CTTCATTTCT 
GATTCTATAA AACATCCTTA AAAACATGTC TACCACATTG TTGAGAACAA TTCAGCTAAA
CCAGTTCTCA CTTCTCGGAA CTAGCTTGTT AAGAAGGAGA AGGAGTAACA ACTTCTCCGT
GAGGTCTTGT GGAAGCCAAA CAACGACGAC CCATGAAGCT AAACAGTCTT CTCCAACAAG
GGTTGCTCCA AAAAACCACA AAAGCAACCA ACTTGATGAG ATTCTGAGAG ATTACGAAGC
TGTAATTGGG ATAGAGACTC ATGTTCAGCT CTCTACATTG ACAAAAGCCT TTTGTAGTTG
CTCTAACAAT TACGGTTCTT ATCCAAACAC AAGTATTTGT CCTGTTTGTA TGGGTTTGCC
TGGTGCTTTG CCTGTTTTGA ATTCCAAAGT TGTTGAATTT GGTGTTAGAT TGGGTTTAGC
TTTGAATTGT GATTTGTCTC TTAAGTCTAA ATTCGATAGG AAGCAGTATT TTTATCCAGA
TCTTCCTAAA GGTTATCAGA TTTCTCAGTT TGATATTCCT ATTGCATCTG GTGGTTATGT
GGATGTGGAT ATTCCTCTTG AGTTTGGTGG TGGACATAGG AGATTTGGTA TTACTAGGGT
TCATATGGAA GAAGATGCTG GCAAGTTACT TCATTCAGAC ACAGGAGATT ACTCTCAGGT
AGATTTGAAT AGAGCAGGTG TTCCTTTACT TGAGATTGTT TCTGAACCTG ATATGAGAAG
TGGTATAGAA GCTGCTGAAT ACGCTTGTGA AATGCAACGG ATTGCGAGGT ATTTGGGAGT
CAGTAATGGG AATATGCAAG AAGGCTCTCT TCGCTGCGAT GTCAATATCT CAATCCGTCC
TATTGGGCAA GCTGAGTTTG GCACCAAGGT AGAAATAAAG AATTTGAACG CGTTTTCAGC
AATTAGCAGA GCAATAGACT TTGAGATATC AAGACAAGCA CTTCTCTATA ATCAGGGGAA
AGCAGACCAG ATTGTAACGG AGACTCGGCT ATGGGAAGAA GGCGCTCAGA AAACAGTAAC
AATGAGGAAA AAGGAAGGGC TTGCTGATTA CCGCTACTTT CCAGAACCAG ATCTTCCAGA
AGTTATCCTT ACCCAAGAAT ATGTTGATAG CATTCGTGCT TCTTTACCGG AACTCCCTGA
AGCAAAGCGC AGGAGATATG AGGCGATGGG TCTAGGCATG CAAGATGTGC TTTTCCTCGC
GAATGACGTC AGTGTTGCAG AATATTTCGA TGCAGTCATT GGTAAGGGTG CTGAAGTGAA
GTTGGCAGCA AATTGGATAA TGAGTGATAT TGCTGCTTAC TTGAAAAATG AGAAACTTTC
TATCAATGAT ATTAAACTCA CTCCCCAAGA GTTGGCTGAA CTGATAGCTG CAATCAAAGA
TGGAACCATT AGCGGAAAGA TCGGAAAAGA GATACTGTTT GAGCTATTAG CCAAAGGTGG
AACCGTCAAA GGAATGATAA AGGCAAAAGA TTTAGTTCAG ATAACTGATC CTGCAGAGAT
TGAGAAAATG GTTATTCAAG TGGTCTCTGA GAACCCAAAG CAGCTTGAGC AGTACCGCAG
TGGGAAAACC AAGCTTCAAG GCTATTTTGC TGGCCAGGTT ATGAAAATGT CGAAAGGCAA
GGCAAACCCA GGGTTACTGA ACAAGATCCT CCTGGAGAAG CTCAATGCCA AAGACTGATT
GAAGCTTCAG CATTGACAGA GTTATTGCTC TTGAAATAGA CATTGAAATG GTACAAAGTG
ATTTTTGCTC GTTGGTTATT GCTCTTGAAC TAGAATGTTC TTGTACAAAT CTTTTCCTTT
GCAAATGTGT TGTTGGTTAA AACATAATCT GTTCTTTTCA AATACCTATC AATTACATCT
TGACGCTGCG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search