RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05706 
 cDNA clone name   RAFL09-23-C13 
 Memo   

 AGI code   AT1G72970.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY054193 
 Sequence 
AAAAAGCCAC ATAAGAAGTT GATGCAGAAG CAATAATAAC AAAACAAAAA AACATTAAAA 
AAAAAAGCTC TTCAGTTTTG GTTTCTGCAG TCTCCAATGG CTCTCAAGCT CTTTCTCTTT
GCTCTTCTTC TCTGTCTCCC GACTTCTCTC TCCTCCACTG CCTCTAAAGG TAAAGAGAAG
AAGTCGAAGT TTAATCCATA CAGATACACA TTCATCGATA AAGCAAGCAC ATTCTCATCA
TCTTCCTCAT CTTCATTTTC ATCCAACGGT CAAGATTCGT CCTACGACTA CATAGTCATC
GGAGGTGGAA CCGCAGGGTG TCCTCTCGCC GCAACGTTGT CGCAGAATTT CAGCGTTCTT
GTTTTAGAGA GAGGTGGCGT TCCGTTTACA AACGCAAACG TTTCTTTCCT CAGGAATTTT
CACATCGGAC TTGCTGACAT TTCAGCTTCT TCCGCGTCTC AAGCGTTTGT TTCCACTGAC
GGCGTTTACA ACGCCCGTGC TAGAGTTCTC GGTGGCGGTT CCTGTATTAA CGCCGGTTTT
TACTCCAGAG CCGATGCTGC GTTCGTGAAG CGAGCAGGAT GGGATCCGAA GCTGGTGAAG
GAGTCGTATC CATGGGTGGA GAGAGAGATT GTTCATCAGC CAAAGTTAAC GTTATGGCAG
AAAGCTCTCA GAGACAGTCT TTTAGAGGTT GGAGTCAGAC CTTTCAATGG TTTCACTTAC
GATCACGTTT CCGGAACCAA AATCGGCGGT ACAATTTTCG ACAGATTCGG CCGTCGTCAC
ACCGCGGCGG AGCTTCTCGC TTACGCTAAT CCTCAGAAGC TTAGAGTCTT GATCTACGCC
ACCGTGCAAA AAATCGTCTT TGACACTTCT GGAACAAGGC CTCGAGTAAC AGGAGTAATA
TTCAAAGATG AGAAAGGTAA TCAACACCAG GCTTTACTCT CGAATAGAAA GGGAAGTGAA
GTGATCTTAT CTAGTGGAGC TATTGGGTCA CCACAGATGC TGATGTTAAG TGGGATTGGA
CCTAAGAAGG AGCTTCAGAG GCTGAAGATT CCTGTGGTTT TAGAGAATGA GCATGTAGGA
AAAGGAATGG CTGATAATCC CATGAACACG ATCTTGGTGC CTTCAAAGGC GCCTATAGAG
CAGTCACTTA TTCAGACTGT TGGAATTACA AAGATGGGTG TGTATGTTGA AGCCAGTACT
GGCTTTGGGC AATCTCCTGA GAGTATTCAT ACTCACTATG GGATTATGTC GAACAAGAAT
GAATTGTTTT CCACCATTCC TGCAAAGCAG AGAAGACCAG AAGCAACGCA AGCTTACATC
ACAAGAAACA AATACCAACT TCACGAAGCA TTCAATGGAA GTTTCATCTT GGAGAAACTT
GCTTACCCGA TCTCTAGAGG GCATTTGAGC TTGGTCAACA CAAATGTTGA TGACAACCCT
TCAGTCACCT TCAATTACTT TAAACACCCG GTGGATCTCC AACGCTGTGT TGAAGCCATT
CGTCTTGTTT CCAAAGTGGT GACGTCTAAC CGTTTCTTAA ACTACACGCA GTGTGACAAG
CAAAACGTAC ACAAGATGCT TAGCTTAAGC GTCAAGGCAA ACATCAATCT AAGGCCAAAG
CAACTGAACG ATACCAAATC AATGGCTCAG TTCTGCAAAG ACACTGTTGT CACAATCTGG
CACTACCATG GTGGATGTCT TGTGGGTAAA GTTGTGAGCC CTAACCGCAA AGTTCTTGGT
GTCGACAGGC TCAGAGTTAT TGATGGTTCA ACGTTTGACG AGTCTCCAGG AACCAACCCG
CAAGCTACTA TGATGATGAT GGGAAGATAC ATGGGAGTCA AGATTCTTCG GGAGAGACTT
GGAAACAAAG CTGGTGTTTA GTTTGCAGAT TGAGCTTTTA TGGTAGACAA ATTCGTAGCA
GATAATTCTG TTGTGGAATT GTGTTGGAGA ATATCTCTCT CTGTCTCCTT CTCTGTTATT
TGATATTCGA TTCATTAAAG TATAGGATCA TATTGTCTAA TGAACTGTGT AACCCTCTAT
TGGGCAATCG GCTCTGTTGC TTATTAGCTT GTGTGAAAAG TTAATCACGT TTTCTGTTTC
AAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search