RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05727 
 cDNA clone name   RAFL09-23-G24 
 Memo   

 AGI code   AT1G55850.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY064040 
 Sequence 
CTCTTATCCC TCTCACCTTC TCACTTGGCA CCGTTGCAGA GAGAGAACCA AACATGGTAA 
ACAAAGACGA CCGGATTAGA CCGGTTCATG AAGCCGACGG TGAACCGCTT TTTGAGACTA
GGAGAAGAAC CGGTAGAGTG ATTGCGTACC GGTTTTTCTC AGCCTCGGTT TTCGTGTGTA
TCTGTTTGAT TTGGTTCTAC AGAATTGGTG AGATTGGTGA TAACCGTACC GTTTTAGATC
GATTAATCTG GTTTGTTATG TTTATTGTGG AGATTTGGTT CGGTTTATAT TGGGTAGTCA
CACAATCTTC CCGGTGGAAT CCGGTTTGGC GATTTCCCTT CTCCGATAGA CTCTCTCGGA
GATACGGAAG CGACCTTCCG AGGCTCGACG TCTTCGTTTG CACGGCGGAT CCGGTGATTG
AGCCGCCGTT GTTGGTGGTA AACACAGTCT TATCTGTGAC GGCTCTTGAC TACCCACCGG
AGAAACTCGC CGTTTATCTC TCAGATGACG GTGGTTCTGA GCTGACGTTC TATGCTCTCA
CGGAGGCAGC TGAGTTTGCT AAAACTTGGG TTCCCTTCTG CAAGAAGTTC AACGTTGAGC
CAACATCTCC CGCTGCTTAC TTGTCTTCCA AGGCAAACTG TCTTGATTCT GCGGCTGAGG
AGGTGGCTAA GCTGTATAGA GAAATGGCGG CGAGGATTGA AACGGCGGCG AGACTGGGAC
GAATACCGGA GGAGGCGCGG GTGAAGTACG GTGACGGGTT TTCACAGTGG GATGCTGACG
CTACTCGAAG AAACCATGGA ACCATTCTTC AAGTTTTGGT AGATGGAAGA GAAGGGAATA
CAATAGCAAT ACCAACGTTG GTGTATTTAT CAAGAGAAAA GAGACCTCAA CATCATCATA
ACTTCAAGGC TGGAGCAATG AACGCATTGC TGAGGGTTTC TTCGAAAATT ACTTGTGGGA
AAATCATACT AAACTTGGAC TGTGATATGT ACGCAAACAA CTCAAAGTCA ACACGCGACG
CGCTCTGCAT CCTCCTCGAT GAGAAAGAGG GAAAAGAGAT TGCTTTCGTG CAGTTTCCGC
AGTGTTTTGA CAATGTTACA AGAAATGATT TGTATGGAAG CATGATGCGA GTAGGAATTG
ATGTGGAATT TCTTGGATTG GATGGAAATG GTGGTCCGTT ATACATTGGA ACTGGATGCT
TTCACAGAAG AGATGTGATC TGTGGAAGAA AGTATGGAGA GGAAGAAGAA GAAGAAGAAT
CTGAGAGAAT TCACGAAAAT TTAGAGCCTG AGATGATTAA GGCTCTCGCG AGCTGCACTT
ATGAGGAAAA CACTCAATGG GGAAAGGAGA TGGGTGTGAA ATATGGTTGC CCGGTAGAGG
ATGTAATAAC TGGTTTGACG ATTCAGTGTC GCGGATGGAA ATCAGCCTAC CTGAACCCGG
AAAAGCAAGC ATTTCTCGGG GTAGCGCCGA CCAATTTGCA TCAAATGCTA GTGCAGCAGA
GGAGATGGTC AGAGGGAGAC TTTCAGATTA TGCTTTCGAA GTATAGTCCG GTTTGGTATG
GAAAAGGAAA GATCAGTTTA GGACTGATAC TTGGTTACTG TTGCTATTGT CTTTGGGCTC
CATCTTCACT ACCTGTGCTC ATTTACTCTG TTTTGACTTC TCTCTGTCTC TTCAAAGGCA
TTCCTCTGTT TCCAAAGGTC TCGAGCTCGT GGTTTATTCC GTTTGGATAC GTCACTGTTG
CAGCTACCGC ATATAGCCTA GCCGAGTTCT TGTGGTGCGG AGGGACGTTC CGTGGATGGT
GGAACGAGCA AAGGATGTGG CTTTATAGAA GAACAAGCTC GTTTCTTTTC GGATTTATGG
ACACGATTAA GAAGCTACTT GGAGTTTCTG AGTCTGCGTT TGTGATCACA GCAAAAGTAG
CAGAAGAAGA AGCAGCAGAG AGATACAAGG AAGAGGTAAT GGAGTTTGGA GTGGAGTCTC
CCATGTTTCT CGTCCTCGGA ACACTCGGTA TGCTCAATCT CTTCTGCTTC GCCGCAGCGG
TTGCGAGACT TGTTTCCGGA GACGGTGGAG ATTTGAAAAC AATGGGGATG CAATTTGTGA
TAACAGGAGT ACTAGTTGTC ATAAACTGGC CTCTGTATAA AGGTATGTTG TTGAGGCAAG
ACAAAGGAAA GATGCCAATG AGCGTTACAG TTAAATCAGT TGTTTTAGCT TTATCTGCCT
GTACCTGTTT AGCGTTTTTG TAAGATTGAT TAACAACAGT CAAAAAAGTA ATCAAAATAA
TGACCAGCAG TTATAATATG TAATTTTCTC AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search