RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05775 
 cDNA clone name   RAFL09-25-D17 
 Memo   

 AGI code   AT5G46050.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY064057 
 Sequence 
GACATTAAAA AAAAAACAGA AACTACCAAA CAAATTAGAG AGAGAAAAGA AAGAAAGAAA 
GAAGGTAGAG AGGAAATGAC AGTAGAAGAG GTAGGAGACG ATTACACAAA AGATGGAACA
GTTGATCTTC AAGGCAATCC TGTTCGAAGA TCCATTAGAG GTCGTTGGAA AGCTTGCTCT
TTCGTTGTTG TGTACGAGGT GTTTGAACGG ATGGCTTATT ACGGGATATC AAGCAACCTG
TTTATTTACA TGACAACCAA ATTGCACCAA GGAACGGTCA AGTCGTCGAA CAATGTGACC
AATTGGGTTG GGACTAGTTG GCTCACTCCA ATCTTGGGTG CTTACGTTGG AGACGCTCTT
CTCGGTCGCT ACATCACTTT CGTCATCTCT TGTGCTATCT ATTTCTCGGG GATGATGGTG
TTAACATTAT CAGTAACTAT ACCGGGAATT AAGCCACCAG AATGTTCCAC GACTAATGTG
GAAAATTGCG AAAAAGCTTC GGTTTTACAA TTAGCAGTTT TCTTTGGAGC GTTATACACA
TTAGCAATCG GTACAGGCGG TACGAAACCG AACATATCAA CAATAGGAGC TGATCAATTC
GATGTATTCG ACCCAAAGGA GAAGACTCAA AAACTATCAT TCTTCAACTG GTGGATGTTT
AGTATCTTCT TTGGTACTCT CTTCGCCAAC ACTGTTCTTG TCTATGTTCA AGATAATGTT
GGCTGGACCT TGGGTTATGG ACTTCCAACA TTAGGTTTGG CTATTTCCAT TACCATTTTC
TTGTTGGGCA CTCCGTTTTA CCGCCATAAA CTTCCCACTG GAAGCCCATT CACCAAGATG
GCTCGAGTCA TCGTGGCTTC ATTTCGCAAA GCCAATGCAC CAATGACGCA TGACATCACG
AGCTTCCATG AGCTGCCTTC TCTTGAATAT GAGCGGAAAG GCGCCTTTCC GATCCACCCT
ACTCCAAGTT TACGATTCTT AGACAGAGCT TCACTCAAAA CAGGAACAAA TCATAAATGG
AATCTTTGTA CTACCACAGA AGTTGAAGAA ACAAAACAAA TGCTGAGAAT GTTACCAGTC
TTGTTCATAA CTTTCGTCCC AAGTATGATG CTTGCACAAA TCAACACATT GTTTGTGAAA
CAAGGAACCA CTCTAGACCG AAAGGTTACC GGATCTTTCA GCATCCCACC AGCGAGTCTC
TCCGGATTTG TCACACTCTC AATGCTTATT TCCATAGTCT TGTATGACCG AGTTTTCGTC
AAGATAACCC GAAAATTCAC TGGTAATCCA AGAGGCATTA CTTTGCTTCA ACGAATGGGA
ATTGGTCTTA TCTTTCATAT CCTCATCATG ATCGTCGCAT CTGTCACTGA AAGGTATAGA
CTCAAAGTCG CTGCTGATCA TGGTCTCATC CACCAAACCG GAGTAAAACT ACCATTAACC
ATCTTTGCTT TGCTTCCACA ATTCGTCCTA ATGGGTATGG CTGATTCGTT CTTAGAAGTT
GCAAAGCTTG AGTTTTTCTA CGATCAAGCT CCCGAGAGCA TGAAAAGCCT CGGGACATCA
TATTCGACAA CGAGTTTGGC GATTGGGAAT TTCATGAGCA GTTTCTTGTT ATCTACGGTA
TCTGAGATAA CAAAGAAACG AGGAAGAGGA TGGATTTTGA ACAACCTTAA TGAGTCTAGG
TTGGATTACT ATTACCTGTT CTTTGCGGTA CTTAATCTGG TTAACTTCAT TTTGTTCTTG
GTCGTGGTTA AGTTTTATGT TTATAGAGCT GAGGTTACTG ATTCGGTTGA TGTGAAAGAG
GTGGAAATGA AAGAGACTGA ATAACAAATA ATGAATAATA TAGATTTCTC TGAAAAAAAA
AAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search