RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05805 
 cDNA clone name   RAFL09-26-B11 
 Memo   

 AGI code   AT1G79810.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY064063 
 Sequence 
AAAACAATTT TGAAAGAAGA AGAAGAAAGG AGGAGACATG GATGAATCTC TGTGGGTGTG 
AGTGTGAGAC AAAGAGAGAA AACAAACAAC GTAGCTGTAG ATTGGAAAAG ACGGTAAGAC
CCTCGTCGGG CTTCATCAAT AAACAACTTT GCCTTGTTGT CTATCGCCGG AATTACAAAC
CCTAGCCCTG CTACACCGCC AATGACGCCG TCTACGCCTG CAGACGATGC TTGGATCCGC
TCTTACCAGC GCTTGCTTCC TGAATCGCAG TCTCTTCTCG CTTCCCGCCG GTCAGTTATA
CCGGTTGCAA TCTCTAGAGT GAATCAGTTC GACGCAGCAC GACTAGATGT GGAAATGTCA
GCCATGTTGA AGGAACAGCT CGTTAAGGTT TTCACTCTGA TGAAGCCAGG AATGCTCTTT
CAATACGAAC CAGAGCTTGA TGCTTTCCTT GAGTTTCTCA TTTGGAGATT CTCTATTTGG
GTTGACAAAC CCACCCCCGG AAACGCTCTC ATGAATCTTA GATACAGAGA TGAACGAGGA
GTCGTTGCTC AGCACTTGGG GAAAGTCAGA ACAGGACTGG AAGGACCCGG ACTTACTTCT
CCCCAAAAGA TTTGGTACTG CGTTGCCTCC GTTGGTGGTC AGTACCTCTT CTCCCGTTTG
CAGTCATTTT CTGCTTTCCG TAGATGGGGT GATTCTGAGC AGAGACCATT GGCAAGGCGA
CTTTGGACCC TCGTACAACG AATCGAAGGC ATCTACAAAG CTGCTTCTTT TCTTAACCTA
TTGTCATTTC TTTATACGGG AAGGTATAGG AACCTCATTG AAAAAGCTTT AAAAGCTAGG
CTTGTCTATA GGAGTCCCCA TATGAACCGA TCTGTCAGCT TCGAGTACAT GAATCGGCAA
CTTGTGTGGA ATGAATTTTC GGAAATGCTT TTGTTGCTTC TCCCGCTGCT CAACTCTTCA
GCTGTTAAGA ATATTCTTAG TCCATTTGCC AAGGACAAGT CCTCAAGCAC TAAAGAGGAT
ACAGTGACTT GCCCTATTTG CCAAGTGGAT CCTGCAATTC CGTTTATAGC TCTGCCTTGT
CAGCACAGGT ACTGTTACTA CTGCATAAGG ACCCGCTGCG CTTCAGCAGC ATCGTTCCGG
TGTCTTAGAT GTAACGAGCC TGTGGTTGCC ATACAACGGG AAGGTGTTTC AAGTGGCAAA
TGAATGGAGG TGACAAATTG TTGAGTCATG CCACCAAGTC TTGAAGAATA AGCAGATGCA
ATAGTGGAAG TGTAAAAAGC CAAGGCAAGC AGCCGAAAGC AGAGAAGAAT CTGATAGGTG
TTTGTTTGCA GACAGACTAT ACAATAAGGG AACATCATGA ATGTGATGCA ACAAAAAAAT
TAGATAGGTG CACTTCTGTA CATGAGTTGA GAACCTACCA TTGTTGAATG AAAAGAAAAA
AAAAAAAAAA A

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search