RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05835 
 cDNA clone name   RAFL09-31-D16 
 Memo   

 AGI code   AT5G24910.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY058060 
 Sequence 
AGTGCTCGAC TATACATATA GCCAAAGAAG AGCAGAAAAA TCAAAGTCGT GAGTTCAGAA 
GCTATAACAA AATTTCTAAG AAAAAGAAAG ATAAGAAAAT GGAGAATTTT ATGGTAGAGA
TGGCCAAGAC CATTTCGTGG ATAGTTGTAA TAGGAGTGTT AGGTTTAGGG ATTCGTGTTT
ACGGTAAAGT GATGGCGGAG CAATGGAGGA TGCGGAGGAA GCTGACGATG CAGGGCGTGA
AGGGTCCTCC GCCGTCGCTA TTTCGTGGAA ACGTGCCGGA GATGCAAAAA ATCCAGTCAC
AAATAATGAG TAACTCTAAA CACTACTCCG GTGATAATAT CATCGCCCAT GACTACACTT
CTTCTCTCTT TCCATATCTC GACCACTGGC GAAAACAATA CGGGAGAGTG TACACGTATT
CGACGGGGGT GAAGCAACAC TTGTACATGA ACCACCCGGA GTTGGTGAAA GAACTTAACC
AAGCCAACAC TCTTAACCTT GGCAAAGTCT CTTACGTCAC CAAACGCCTT AAATCCATTC
TTGGCCGTGG TGTTATCACC TCTAATGGGC CTCATTGGGC CCATCAACGT CGTATCATTG
CACCTGAGTT TTTCCTCGAC AAAGTCAAGG GAATGGTGGG ATTGGTGGTG GAATCAGCGA
TGCCAATGCT GAGTAAATGG GAAGAGATGA TGAAAAGAGA AGGAGAAATG GTGTGTGACA
TAATTGTAGA CGAAGACCTA AGAGCTGCCT CTGCTGACGT TATCTCTAGA GCTTGCTTTG
GGAGCTCTTT CTCCAAAGGC AAAGAGATCT TCTCTAAGCT TAGATGTCTT CAAAAGGCCA
TCACTCACAA CAACATCCTC TTCAGCCTCA ATGGCTTCAC TGATGTTGTG TTCGGGACTA
AGAAGCATGG GAACGGGAAG ATTGATGAGC TAGAGAGACA CATTGAGTCT TTGATATGGG
AAACCGTTAA AGAAAGAGAA AGGGAATGTG TGGGAGATCA CAAGAAGGAT CTAATGCAGT
TGATACTAGA AGGGGCCAGG AGTAGTTGTG ATGGCAACTT GGAGGACAAG ACACAATCTT
ACAAAAGTTT CGTGGTGGAC AATTGCAAGA GCATCTATTT TGCCGGGCAT GAGACCAGTG
CGGTTGCTGT CTCTTGGTGT CTTATGCTCC TCGCTCTCAA CCCTTCTTGG CAAACTCGTA
TCCGCGATGA AGTCTTTCTT CATTGCAAGA ACGGTATACC TGACGCAGAC TCTATTTCCA
ACCTCAAAAC GGTGACAATG GTTATCCAGG AAACGTTGAG GCTATACCCA CCAGCAGCAT
TCGTGTCGAG AGAAGCCCTT GAGGACACAA AACTCGGAAA CCTCGTGGTG CCAAAGGGAG
TGTGCATCTG GACGTTGATC CCTACATTGC ACAGAGACCC TGAGATATGG GGAGCTGACG
CAAATGAATT CAATCCAGAA AGATTTAGCG AAGGAGTCTC TAAAGCCTGC AAACACCCTC
AGTCATTCGT CCCATTTGGC TTAGGGACAA GGTTGTGTTT AGGAAAGAAT TTTGGTATGA
TGGAGCTCAA GGTTCTTGTC TCACTTATTG TGTCAAGGTT TAGCTTTACT CTCTCTCCCA
CATATCAACA CTCTCCGGTG TTTAGAATGC TTGTAGAGCC TCAACATGGT GTTGTCATTA
GAGTTCTGAG ACAATAAGAT ATGTCGTTAG CTTATGGTTT TAGTTTTAAT CCTGTGTAAT
AATAAGATAT TATTACACTA TAGTACTATA ATAGTATTTT CTTTGGTACC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search