RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05864 
 cDNA clone name   RAFL09-31-J04 
 Memo   

 AGI code   AT4G02020.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY057477 
 Sequence 
CCGTTCGTCC TTCTCACAAG TCTGATTGCG GAAAAAGCAG AGAGAGAGAG AAAGTTCGAG 
CGGAAGAGAA GCGGAAAGCT CGAGGAGTCA TCAATGGTGA CGGACGATAG CAACTCCTCT
GGACGAATCA AGTCTCATGT AGATGATGAT GATGATGGTG AAGAAGAAGA AGATAGACTC
GAGGGTTTGG AAAACAGATT AAGTGAGCTT AAAAGGAAAA TTCAAGGAGA AAGAGTTAGG
TCTATTAAAG AGAAATTTGA GGCTAATAGA AAGAAAGTGG ATGCTCATGT TTCTCCCTTT
TCATCTGCTG CATCGAGCCG AGCTACCGCA GAGGATAATG GAAATAGCAA TATGCTTTCT
TCGAGAATGA GAATGCCACT CTGCAAGTTA AATGGTTTTT CTCATGGTGT GGGAGATAGA
GACTATGTTC CTACTAAGGA TGTTATATCA GCAAGTGTCA AGCTTCCTAT TGCTGAGAGA
ATACCGCCAT ACACTACCTG GATATTTTTG GACAGAAATC AAAGAATGGC TGAAGATCAG
TCTGTGGTTG GTCGAAGACA AATCTACTAT GAACAACATG GTGGTGAGAC GCTAATATGC
AGCGATAGTG AGGAAGAACC AGAACCTGAG GAGGAAAAAC GTGAATTTTC CGAGGGTGAA
GATTCCATTA TATGGTTAAT TGGGCAGGAG TATGGCATGG GTGAGGAAGT GCAGGATGCC
CTTTGCCAGT TGCTAAGCGT AGATGCTTCT GATATCCTAG AAAGATACAA TGAGCTCAAG
TTGAAGGATA AGCAGAATAC CGAGGAATTT TCTAATTCCG GATTCAAGCT GGGAATATCT
CTGGAAAAGG GCCTTGGTGC AGCTCTAGAT TCTTTTGATA ATCTTTTCTG CCGCCGTTGC
TTGGTATTTG ACTGTCGTCT GCATGGATGT TCTCAGCCTT TGATTAGTGC TAGTGAAAAA
CAGCCTTATT GGTCTGATTA TGAAGGTGAT AGGAAACCCT GCAGCAAACA TTGTTACCTC
CAGCTCAAGG CGGTCAGAGA AGTACCAGAA ACATGCAGTA ATTTTGCATC TAAAGCAGAA
GAGAAAGCTT CAGAAGAGGA ATGCAGCAAG GCTGTCTCCT CTGATGTTCC CCATGCTGCT
GCTAGTGGTG TCAGTCTGCA AGTTGAGAAG ACTGATATTG GTATCAAGAA TGTAGATTCA
TCCTCTGGTG TAGAACAAGA GCATGGAATT AGAGGAAAGC GTGAGGTCCC AATTCTAAAA
GACTCCAATG ATCTGCCTAA TTTATCGAAC AAGAAACAGA AGACCGCAGC CTCAGATACA
AAAATGTCAT TTGTTAATTC TGTCCCTAGC TTAGATCAGG CATTGGATAG CACAAAGGGT
GATCAAGGTG GAACAACTGA CAATAAAGTA AACAGAGACT CAGAAGCTGA TGCAAAAGAA
GTAGGTGAGC CTATTCCAGA CAATTCGGTC CATGATGGTG GTTCCTCAAT TTGTCAGCCA
CACCATGGTA GTGGAAACGG AGCAATAATC ATTGCAGAAA TGTCTGAGAC AAGTCGACCA
TCTACAGAGT GGAATCCTAT CGAGAAGGAT CTTTACTTGA AGGGAGTCGA AATCTTTGGA
AGAAACAGCT GTCTTATTGC AAGAAACCTG CTTTCTGGCT TGAAGACATG CCTAGATGTG
TCCAATTACA TGCGTGAAAA CGAAGTTTCA GTTTTTCGAA GATCTAGTAC CCCAAATTTG
CTGTTGGATG ATGGCAGGAC TGACCCAGGG AATGATAATG ATGAGGTGCC TCCAAGGACA
AGATTGTTCC GTAGAAAAGG CAAAACCCGG AAGCTAAAAT ACTCTACAAA GTCTGCTGGT
CATCCGTCTG TCTGGAAAAG AATAGCTGGT GGCAAAAACC AGTCCTGTAA ACAATACACG
CCGTGTGGAT GCCTGTCAAT GTGCGGAAAG GATTGCCCTT GTCTAACTAA TGAAACTTGC
TGCGAGAAAT ATTGCGGGTG CTCAAAAAGC TGTAAAAATC GTTTCCGAGG ATGTCATTGT
GCAAAGAGTC AATGCAGAAG TAGGCAGTGT CCCTGCTTTG CTGCTGGCAG AGAATGTGAT
CCAGATGTTT GCAGAAATTG CTGGGTTAGT TGTGGAGATG GTTCTCTCGG TGAAGCACCA
AGACGCGGAG AAGGGCAATG CGGAAACATG AGACTTCTCC TGAGGCAACA ACAGAGGATC
CTATTGGGAA AGTCTGATGT TGCTGGATGG GGTGCTTTTC TAAAGAACTC GGTCAGCAAA
AATGAATACC TTGGAGAATA CACCGGTGAA TTGATCTCAC ACCATGAGGC GGATAAGCGT
GGGAAAATAT ATGACCGGGC AAATTCGTCC TTCCTCTTTG ACTTGAATGA TCAGTACGTC
CTCGATGCTC AACGCAAAGG TGACAAGCTG AAATTTGCCA ATCACTCAGC TAAACCCAAT
TGCTACGCTA AGGTGATGTT TGTAGCAGGA GATCACAGGG TCGGGATTTT TGCAAACGAA
CGAATAGAAG CTAGCGAAGA GCTTTTCTAT GACTATAGAT ATGGACCAGA CCAAGCACCA
GTGTGGGCTC GCAAACCTGA AGGCTCCAAG AAAGATGATT CAGCCATTAC TCATCGTAGA
GCCAGAAAGC ACCAATCTCA TTGATGATTA CTGGCTAAGA GAAGTAACTT TTATAAAAAT
AACTTATAGA GTTGTGAGAG ATGATATTTG AAGTTTGATA ACTTAAGCTT GTCTTTATTA
ATTAATTATT ATAGAGTTGA GATTTTATTC T

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search