RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05881 
 cDNA clone name   RAFL09-31-N04 
 Memo   

 AGI code   AT1G45130.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY058098 
 Sequence 
AACGTCACTT ATTTACACAC TCTGTTTTCT TTTTTTTGGT TGCTTCTTCT CTGATCTTTC 
TTTCTTTTTT TTTTTTTGAA AGAATCAATT TCCCTCTCAA ATCAGAAATC TAAAAATGGG
AACAACGATC TTGGTTCTCT CCAAGATCCT AACTTTCTTA CTAACAACAA TGCTGATTGG
ATCCAGTGTG ATCCAGTGTA GTAGTGTAAC CTACGATAAG AAAGCTATCG TCATCAATGG
CCACCGTAGA ATCCTCCTCT CTGGTTCTAT TCACTACCCA AGAAGCACTC CTGAGATGTG
GGAAGATCTT ATAAAGAAAG CTAAAGACGG TGGCTTGGAT GTTATTGATA CTTATGTTTT
CTGGAATGGT CATGAACCTT CTCCTGGAAC TTACAATTTC GAAGGAAGAT ATGATTTGGT
AAGATTCATT AAGACGATTC AGGAAGTGGG TCTTTATGTT CATCTCAGAA TTGGTCCTTA
TGTTTGTGCA GAATGGAATT TTGGAGGGTT TCCTGTGTGG TTGAAGTATG TAGATGGGAT
TAGTTTCAGA ACTGACAATG GACCCTTCAA GTCTGCAATG CAAGGATTCA CAGAGAAGAT
TGTTCAGATG ATGAAAGAAC ATAGATTCTT TGCGTCACAA GGTGGACCTA TCATTCTTTC
TCAGATTGAG AATGAGTTTG AACCAGATCT TAAAGGGCTT GGACCGGCTG GTCACTCGTA
TGTCAATTGG GCTGCGAAAA TGGCGGTCGG TTTAAACACG GGAGTACCGT GGGTGATGTG
CAAGGAAGAT GATGCACCTG ACCCAATTAT AAACACTTGC AACGGATTCT ACTGTGATTA
TTTTACTCCA AATAAACCGT ATAAGCCAAC TATGTGGACA GAGGCATGGA GTGGCTGGTT
CACAGAGTTT GGTGGAACTG TTCCTAAACG ACCTGTAGAG GATCTAGCAT TTGGAGTAGC
TCGTTTCATT CAAAAGGGCG GTTCGTATAT AAACTACTAC ATGTACCATG GAGGAACAAA
CTTTGGACGC ACCGCAGGAG GTCCATTTAT CACCACTAGT TATGACTATG ATGCTCCTAT
CGATGAATAC GGGTTGGTCC AAGAGCCCAA GTACAGTCAT CTTAAGCAGC TTCATCAGGC
AATCAAGCAA TGTGAAGCTG CCTTAGTTTC TTCTGATCCA CATGTTACTA AACTAGGAAA
CTACGAGGAG GCTCATGTGT TCACTGCTGG CAAAGGAAGT TGTGTAGCTT TCTTAACGAA
CTATCACATG AATGCACCTG CAAAAGTAGT GTTCAATAAC CGACACTATA CTCTACCTGC
TTGGTCCATC AGCATTCTTC CAGATTGTAG AAACGTTGTT TTCAACACTG CGACGGTTGC
TGCAAAGACA TCACATGTGC AAATGGTGCC ATCTGGTTCC ATATTGTACT CGGTTGCTAG
ATACGATGAA GATATTGCTA CTTATGGAAA CCGTGGGACA ATCACAGCTC GTGGATTGTT
GGAGCAGGTT AATGTTACAC GAGATACAAC TGATTACCTG TGGTACACAA CCAGTGTGGA
TATTAAGGCA TCAGAATCAT TCTTGCGTGG AGGAAAATGG CCAACTCTTA CAGTGGATTC
TGCAGGGCAT GCTGTTCATG TGTTTGTCAA TGGACATTTT TACGGATCTG CCTTTGGAAC
AAGAGAAAAC AGAAAGTTTT CATTTAGCTC CCAAGTCAAT CTACGAGGTG GAGCTAACAA
AATCGCACTA CTGAGTGTAG CAGTTGGGTT GCCGAATGTT GGACCACATT TTGAGACGTG
GGCCACAGGA ATCGTCGGGT CTGTGGTGCT TCATGGCCTT GACGAGGGTA ACAAAGACTT
GAGTTGGCAG AAATGGACTT ATCAGGCTGG TCTGCGAGGG GAATCAATGA ACTTGGTCTC
TCCTACTGAG GACTCCTCTG TTGATTGGAT CAAAGGCTCA TTGGCTAAGC AAAACAAACA
ACCTTTGACA TGGTACAAGG CCTATTTTGA CGTGCCTAGA GGGAACGAGC CGCTGGCTTT
GGATCTAAAG AGTATGGGGA AAGGGCAAGC TTGGATAAAC GGGCAAAGCA TAGGGAGATA
CTGGATGGCA TTTGCCAAAG GAGACTGCGG AAGTTGTAAC TACGCTGGAA CATACAGGCA
GAACAAATGC CAGTCTGGTT GTGGCGAGCC GACACAAAGA TGGTATCATG TTCCGCGTTC
GTGGTTGAAG CCAAAAGGGA ACTTGTTAGT ACTTTTTGAA GAACTTGGTG GAGATATATC
CAAAGTCTCT GTTGTGAAGA GATCAGTAAA CTAACTTAAA AAATAAAACC AATATTGTGT
GTGCATTACA CTAAAAGCAT TACTCGTGCT GTGTTTAATT TATCCCTCTT TGTGAACAGA
AACCATATTT GAAACTCGAG ATAGTTATAA TACAAAATGT GTAGC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search