RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05898 
 cDNA clone name   RAFL09-32-C09 
 Memo   

 AGI code   AT5G08640.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY058068 
 Sequence 
ACATATCCGC CATTGTTTCC GGCAACGCAA ACTACCAAAA AAAATAATGG AGGTCGAAAG 
AGTCCAAGAC ATTTCATCTT CTTCTCTACT AACAGAAGCA ATCCCGTTGG AGTTCATCAG
ATCAGAGAAA GAACAACCAG CGATCACAAC ATTCCGAGGT CCAACGCCGG CGATTCCCGT
CGTCGATCTA AGCGATCCCG ACGAAGAAAG CGTGAGGCGC GCGGTGGTGA AAGCGAGTGA
AGAATGGGGG CTATTCCAAG TGGTTAACCA CGGGATTCCG ACGGAGCTGA TACGACGTTT
ACAAGACGTC GGAAGAAAAT TCTTCGAGCT TCCTTCGTCG GAGAAAGAAT CCGTCGCTAA
ACCGGAAGAT TCGAAAGACA TTGAAGGATA CGGAACAAAG CTTCAGAAAG ATCCAGAAGG
TAAAAAAGCT TGGGTCGATC ATCTCTTCCA TCGAATCTGG CCACCGTCAT GCGTCAATTA
CAGATTCTGG CCTAAGAATC CACCTGAATA CAGGGAGGTG AATGAAGAGT ATGCAGTGCA
TGTGAAGAAG CTATCGGAGA CGTTATTAGG GATTCTCTCG GATGGATTAG GGTTAAAGCG
TGATGCGTTG AAAGAAGGTC TCGGCGGAGA GATGGCGGAG TATATGATGA AGATTAACTA
TTATCCGCCG TGTCCTCGGC CGGATTTAGC TTTAGGTGTA CCGGCTCATA CAGATCTCAG
TGGAATCACT CTTCTTGTTC CTAACGAAGT TCCTGGACTT CAAGTTTTCA AAGATGATCA
CTGGTTCGAT GCAGAGTATA TTCCCTCCGC CGTCATTGTT CACATCGGCG ATCAGATTCT
GAGGTTGAGT AATGGGAGGT ATAAAAATGT GTTGCATAGG ACGACGGTGG ATAAAGAGAA
GACGAGGATG TCGTGGCCGG TTTTCTTGGA GCCTCCCCGT GAAAAGATTG TTGGACCTTT
ACCGGAACTA ACCGGAGATG ATAATCCTCC AAAGTTTAAA CCGTTTGCTT TCAAGGATTA
CAGTTACCGC AAGCTCAATA AACTTCCTCT GGATTGAGAA AAATCAATAC GAGAAGAATA
ATTTGTGGTT GTGGAATAGG AAGTGGTTCG TTATTGAGTT GTTGTTTTCC CGCGGTTGTG
TCTCTTGCTT ATTGTTATTT TATGTTTAAA ATAAAGATTA AAACATCTAC CTACATTGTG
TGTGATGTTG ACATGTTTTT ATTGTGTTGC GATGCCTTTG CAAGTTATGT CGGACCATTT
TTAGGCATTG GAAAGAGTAG GTTTGTATTT TGTAAATTTT TAACCTGTCA CGGAAAAAAA
TCGGTGATC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search