RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda05996 
 cDNA clone name   RAFL09-33-I02 
 Memo   

 AGI code   AT3G29360.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF424576 
 Sequence 
ATCATTGTCC CTCAGACAAA TTTCACTCGC TCATCTCTGT CTGAATCTCA CAAGAAGAAG 
TGAAAGATGG TGAAGATATG TTGTATTGGA GCTGGGTATA TTGGTGGACC AACAATGGCA
GTGATTGCAT TGAAATGTCC AGACGTTGAA GTAGCGGTTG TTGATATCTC TGTACCACGT
ATCAACGCTT GGAACAGTGA CACGCTTCCG ATTTACGAGC CTGGTCTTGA TGATGTTGTG
AAGCAATGCC GTGGCAAGAA CCTTTTCTTT AGTACTGATG TTGAGAAACA TGTTAGGGAA
GCTGATATTG TGTTTGTTTC TGTCAACACA CCGACTAAGA CTAGAGGTCT TGGTGCTGGT
AAAGCTGCGG ATCTTACGTA CTGGGAGAGC GCTGCGCGTA TGATCGCTGA TGTTTCGGTA
TCGGATAAGA TTGTCGTTGA GAAATCGACT GTTCCGGTTA AAACAGCTGA AGCTATTGAG
AAGATTTTGA CACATAACAG TAAAGGGATT AAGTTTCAGA TTCTTTCGAA TCCCGAGTTT
TTGGCGGAAG GAACCGCGAT TAAGGACCTA TTTAATCCGG ACCGTGTTCT TATCGGACGG
CGGGAAACCC CAGAAGGGTT TAAAGCGGTG CAGACTCTCA AGAATGTGTA TGCACACTGG
GTTCCTGAAG GCCAAATCAT AACAACCAAT CTCTGGTCTG CTGAGCTGTC CAAGCTTGCG
GCAAACGCTT TCTTGGCTCA AAGGATTTCA TCAGTGAATG CTATGTCGGC TCTGTGTGAA
GCCACAGGCG CAGATGTCAC GCAAGTGTCT TACGCGGTTG GTACAGACTC AAGGATTGGT
CCCAAGTTCT TGAACTCGAG TGTTGGATTC GGTGGTTCGT GTTTCCAGAA GGACATTCTG
AATCTTGTCT ACATCTGTGA GTGCAACGGA CTCCCGGAAG TGGCAGAGTA CTGGAAGCAA
GTCATCAAGA TCAATGACTA CCAGAAGAGC CGGTTCGTGA ACCGTGTTGT TTCCTCCATG
TTCAACTCTG TATCAAACAA GAAGATTGCG GTTCTCGGTT TCGCATTCAA GAAAGACACC
GGTGACACAA GGGAGACTCC AGCCATCGAT GTGTGCAAGG GTCTTTTAGA AGACAAAGCA
AGGCTAAGCA TTTACGACCC ACAAGTGACT GAGGATCAGA TCCAGAGGGA TTTATCCATG
AACAAGTTCG ACTGGGACCA TCCTCTACAT TTGCAGCCAA TGAGCCCAAC AACAGTGAAA
CAAGTGACCG TTACTTGGGA CGCATACGAA GCAACTAAGG ACGCTCACGG TATCTGCATC
ATGACCGAGT GGGATGAGTT CAAGAACCTT GATTTCCAGA AGATCTTTGA CAACATGCAG
AAACCAGCTT TCGTGTTCGA TGGAAGAAAC ATTATGAATC TGCAAAAGCT AAGGGAGATT
GGTTTCATTG TTTACTCCAT TGGTAAGCCT CTCGACGACT GGCTCAAGGA CATGCCTGCC
GTTGCCTAAT GATGTTCATT GCTGACTCTT TCGTCCTCCA TCATTTGTGC TTTTCTTCTT
CTTGTGGTTT GTCTTTAAGA CTTGTTATAT TTCTTACAAT ATGTTTGTTA TGTTCTCTGG
TGTGTGTTTT GTTTTTTTTG GTATTACTTT CATATTTTTT TGGTCGAAGA GGACTTGTAT
TCGACAATGT CGCTTCAATT TTGTTGTTTC CTTAGAAACT AAATAAATAT TGGTTTATAT
TGGAGTAAAA TGTGTTTGTA CTTTGTAGTT AATCGTTGAA AGTTTTGCCA CTT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search