RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06002 
 cDNA clone name   RAFL09-33-K01 
 Memo   

 AGI code   AT4G25650.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF424575 
 Sequence 
ACCACACAAC GCCATGGAAG CTGCTCTTGC TGCATGCGCT CTTCCATCGC TCCGAATTCT 
CAATACGAAA CCTCGTTTCA GATGTTCCTT CTCCAATCCA AGCCTACCCA TTTCTCCTAA
TTCCCTTATC ACCCGCAAAT CAAGTCGATT CACAACCGCA GTATCATCAC CACCATCATC
ATCAGCCGCT ACGTCAACGA ATTCTCCACC GGAACCTGAA GCCCTATTCG AACCCGGGTC
GGATAAGTTC GATTGGTACG CTAATTGGTA CCCAGTGATG CCAATTTGCG ATCTTGACAA
GAAGGTTCCT CATGGGAAGA AAGTTATGGG GATTGATTTG GTTGTTTGGT GGGATAGGAA
CGAGAAGCAA TGGAAAGTGA TGGATGACAC GTGTCCTCAT CGTCTTGCTC CTTTGTCTGA
TGGAAGGATT GATCAATGGG GGAGGTTGCA ATGTGTTTAT CATGGATGGT GCTTTAATGG
TTCCGGTGAC TGTAAACTCA TTCCTCAAGC TCCTCCTGAT GGTCCTCCGG TCCACACTTT
CAAGCAAGCT TGTGTAGCTG TTTACCCGAG TACTGTGCAG CATGAGATCA TTTGGTTTTG
GCCAAACAGT GATCCAAAGT ACAAAAACAT TATTGAAACC AACAAGCCTC CTTACATTCC
AGAGTTAGAA GACCCATCAT TCACTAAGTT GATGGGGAAT CGTGATATTC CTTACGGGTA
CGATGTCTTG GTGGAAAACC TCATGGACCC GGCTCATGTT CCTTATGCAC ATTATGGACT
GATGCGGTTT CCTAAACCAA AAGAGAAGAT TGACAGAGAA GGGGGGAAAC CACTCGAAAT
CAACGTTAAA AAACTAGACA ACAAAGGGTT CTTTTCAAAA CAAGAATGGG GTTATTCTAA
TTTTATTGCA CCATGTGTGT ATCGCTCTTC CACAGACCCT CTACCAGAGC AGGAACATGA
GTATCCCGCA CCAGCTGCTT CTGACAAGGC GGCATTGTCA AAGCGGAGAT TGTCTTTGAT
CTTTATATGT ATTCCGGTCA GTCCAGGTCG TAGTAGGCTG ATATGGACGT TCCCGAGGAA
TTTTGGTGTA TTTATTGATA AGATTGTCCC TAGATGGGTG TTTCACATTG GTCAAAATAC
GATTCTAGAC TCAGATTTGC ACCTCCTTCA TGTAGAGGAG CGGAAGATAC TGGAGAGAGG
CCCTGAAAAC TGGCAAAAAG CTTGCTTTAT CCCAACAAAA TCAGACGCTA ATGTGGTTAC
ATTCAGGAGA TGGTTTAACA AGTACAGCGA GGCTCGAGTC GATTGGAGAG GAAAGTTTGA
TCCATTTCTT CTTCCTCCTA CGCCTCCCCG AGAACAGCTC TTCGACAGGT ATTGGTCGCA
TGTTGAGAAC TGCAGCAGCT GCAAGAAAGC TCACAAATAT CTCAATGCGC TAGAGGTGAT
CTTACAAATC GCATCCGTTG CTATGATCGG AGTCATGGCG GTGTTGAAGC AAACGACAAT
GTCGAATGTG GCTAGAATTG CAGTGCTTGT GGCGGCTGTT TTAAGTTTTG CAGCTTCAAA
GTGGCTATCA CACTTCATCT ACAAGACATT CCATTACCAT GACTACAACC ATGCTGTTGT
TTGAAATGTA TATTGGTGTT TGTACTTCGT ATATATACTC ATCGGATGTA TTCAGTCCAC
ATGGTGTTGT ACATAACAGT TATACAGAAA CTAATTCTTG C

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search