RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06038 
 cDNA clone name   RAFL09-34-B14 
 Memo   

 AGI code   AT5G45560.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY064989 
 Sequence 
AAAAATAATT TTTATGGAAT TTCAAAACTT TTGAGACTCA TAAATCTCTC CGGTTTGAAG 
CGAAGGAATC TGAGAATCTA ACACCCAGAT TACGGTGCCG GTGATCAAAT CAAGGCATTG
ATCTCCCCGG AAATACATTG ATTCCGATTT GGATCTAAGA TTCCTATTTT TGTTGGGGAC
ATTGTGAGAG TAAGTGGCAA TAGAAAATGT CTAAAGTTGT GTATGAAGGA TGGATGGTAA
GGTATGGAAG AAGAAAGATC GGACGATCGT ATATTCATAT GAGGTATTTC GTGTTGGAGC
CTCGTCTTTT GGCTTATTAC AAGAAGAAGC CTCAAGATAA TCAGCTTCCT ATCAAGACGA
TGGTTATTGA TGGAAACTGT AGAGTTGAGG ATCGTGGCTT GAAGACACAT CATGGACATA
TGGTTTATGT GTTGTCTATT TATAACAAGA AAGAAAAGCA CCACAGAATC ACGATGGCAG
CTTTCAACAT CCAGGAAGCT TTAATGTGGA AGGAGAAAAT TGAGTGTGTC ATAGATCAGC
ATCAAGACTC CCTAGTTCCA AGTGGTCAGC AATATGTTTC TTTTGAATAT AAACCTGGAA
TGGACGCTGG AAGGACCGCT TCATCTTCAG ATCATGAAAG CCCGTTCAGT GCGCTGGAGG
ATGAAAATGA CTCTCAGCGT GATTTATTAA GGAGGACAAC TATTGGAAAT GGCCCTCCAG
AATCTATACT TGACTGGACT AAAGAGTTTG ATGCTGAGTT GTCAAACCAG AGTTCCAGCA
ACCAAGCGTT TTCGAGAAAA CACTGGCGTC TCCTTCAGTG CCAAAATGGT CTACGGATTT
TTGAAGAGCT ACTTGAAGTT GATTATCTTC CAAGAAGCTG CAGCAGGGCT ATGAAGGCTG
TTGGTGTTGT AGAGGCCACA TGTGAAGAGA TATTCGAGCT TGTGATGAGC ATGGATGGCA
CTCGATATGA GTGGGACTGC AGTTTTCATA ATGGAAGATT AGTGGAAGAG GTCGATGGTC
ACACAGCAAT ACTCTATCAC AGACTTCTGC TCGACTGGTT TCCAATGGTT GTATGGCCTC
GTGACCTCTG CTATGTACGT TATTGGCGAC GTAATGACGA TGGAAGTTAT GTGGTATTGT
TTCGTTCTAG GGAGCATGAA AATTGTGGTC CACAACCTGG ATTTGTGCGG GCTCATCTTG
AGAGTGGAGG ATTTAACATC GCCCCACTAA AGCCCCGGAA TGGAAGGCCT AGGACACAAG
TGCAACATCT AATACAAATC GATCTGAAAG GGTGGGGTTC AGGTTATCTT CCAGCATTTC
AACAACATTG TCTTCTTCAA ATGCTGAACA GTGTTTCTGG TTTGCGTGAG TGGTTCTCAC
AGACAGATGA TAGAGGTCAA CCGATCAGGA TCCCTGTTAT GGTTAATATG GCATCTTCTT
CCTTAGCGTT GGGTAAAGGT GGAAAGCATC ACCATAAGTC TTCCCTTTCT ATTGATCAAA
CAAATGGTGC CAGCAGAAAC TCTGTGCTAA TGGATGAAGA CTCGGATGAC GATGACGAGT
TTCAGATACC TGATTCAGAA CCAGAGCCTG AAACGAGTAA GCAGGATCAG GAGACTGATG
CCAAGAAAAC AGAGGAACCT GCTCTCAACA TTGATCTGTC ATGTTTCTCG GGTAATCTGC
GACACGATGA TAACGAAAAT GCCCGTAACT GCTGGAGGAT TTCTGATGGG AACAACTTTA
AAGTCCGTGG CAAGAGTTTC TGTGACGATA AAAGGAAGAT TCCTGCTGGG AAGCATCTAA
TGGATCTTGT CGCCGTCGAT TGGTTCAAAG ACACTAAAAG AATGGATCAT GTGGTTAGAC
GCAAGGGCTG TGCTGCACAA GTTGCTGCAG AGAAAGGTCT TTTCTCAACG GTAGTAAATG
TTCAAGTTCC TGGATCAACA CACTATAGTA TGGTATTTTA TTTCGTGACT AAAGAACTTG
TACCTGGATC ACTCTTCCAA CGTTTTGTTG ATGGTGATGA CGAATTTCGT AATAGCAGGC
TCAAGCTTAT ACCTTTAGTC CCAAAGGGTT CATGGATAGT AAGGCAAAGC GTGGGAAGCA
CTCCGTGTCT CCTCGGGAAA GCAGTAGATT GCAACTATAT CCGTGGTCCA ACATACTTAG
AAATAGATGT AGATATCGGC TCATCCACAG TCGCAAATGG AGTTCTTGGT CTTGTCATCG
GCGTAATCAC ATCTTTGGTT GTCGAAATGG CTTTCCTTGT ACAGGCGAAT ACACCAGAAG
AATTGCCCGA GCGGCTTATC GGGGCGGTGA GGGTTTCTCA TGTAGAGCTA TCATCGGCTA
TAGTTCCCAA TTTGGATTCA GATTAGTCCA TAAGCTCTCT CCTAACTCAA AAAAGCTTTA
CATCAACTCC ATGTTTGGTC TCTCTATTCT TTCTTTCGTT TTTAGAATTA TTATCATTAC
CTTATAGGGT CATCTAAAAC AATTTTTGTA AAATACAACA CATATGCTAT TACCAAATCA
TTTTTCTATT ATTTTTACTG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search