RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06177 
 cDNA clone name   RAFL09-38-D10 
 Memo   

 AGI code   AT3G19420.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY070042 
 Sequence 
AAAATCCCTA GCTATTACCT TACTCGTCGT TCTCTTTTGA TTTTCATTTC CCGAAGAAGC 
GTTTTCTCAG GATATGCTTC TCGATCTCTG AGAAGAAAGG GATTTGCAAA TTTGAGAATT
CACATTTTGG ATTAAGATAG AAACGATGTC GTCTGAGTCA CCGAATTTGC CTGCTGCTGC
GGGAACAGTA CCAGATAATC ATCCTCCTCC TCCTCCTGTT GTTACTGCTG CAGAAGCTGG
AAGCGATGAT TCACCTAAAG GAGTAGCATC AAAACTATCT GCTGCTGGGA TTTCAAATTG
GGCCAAAAAC TTGAAAGTTC CACAGCCTTT TGCTTCCACA CAAAACGACT CTGGTGTCGA
AAACACCGAG AAGTCTGCGT TTGCAAAGTT TACAAGCGGG TTAGGGATTC GTTTATCTCC
GAAATCTCCT CAAACGAATG ACACTACCAC AGAAGGAACT TCGAGTGCTA CAGAATCTAG
TTTTATTGGG ACTATTACGA AAGGTTTGGT AGATACATCA AAGAATGCTG TCAAGGCAGT
ACAAGTCAAG GCTCGACATG CTGTATCACA GAACAAACGA AGATATCAGG AAGGAGGATT
TGATTTGGAT TTGACGTACA TAACAGAGAA CATCATTGCA ATGGGGTTTC CTGCTGGTGA
TATGAGTTCT GGCTTTTTTG GATATGTTGA GGGTTTCTAC CGTAACCAAA TGGAAGAAGT
TATTAACTTT CTTGAAACTC AACACAAGGG AAAATACAAG GTTTACAATC TTTGTTCAGA
GAGATTGTAT GATGTATCAT TATTTGAAGG GAAGGTGGCC AGTTTCCCAT TTGATGATCA
TAATTGCCCG CCAATCCATT TGGTCACCTC ATTCTGCCAA AGTGCATATT CATGGTTAAA
GGAGGACATT GAGAACGTTG TGGTTGTTCA CTGTAAGGCT GGCATGGCAA GGACAGGGCT
TATGATATGC AGTCTTCTGT TGTATCTGAA GTTCTTTCCC ACTGCCGAAG AGTGTATGGA
CTTCTACAAC CAGAAACGAT GTGTGGATGG AAAAGGACTT GTGCTACCCA GCCAAATTAG
ATATGTGAAA TACTTTGAAA GAATTTTGAC CTACTTCAAC GGTGAAAACC AACCAGGCCG
TAGGTGTATG CTTAGGGGAT TCCGGCTCCA TAGGTGTCCC TATTGGATTA GGCCATCCAT
CACTATTTCA GATCACAATG GTGTTCTCTT TACCACGAAA AAGCATCCTC GGACCAAGGA
TCTCTCGCCT GAAGACTTTT GGTTCAGTGC CCCAAAGAAA GGGGTTATGG TCTTTGCCTT
ACCTGGAGAG CCAGGTCTAA CAGAATTGGC TGGGGACTTC AAAATCCAAT TTCATGACCG
GCAAGGAGAT TTCTACTGCT GGTTAAACAC GACAATGATG GAAAATAGAG TGATCCTAAA
AACCAGTGAG CTTGATGGGT TTGACAAGAG GAAGCTACCA TCGCCTGGAT TTATGGTTGA
AGTTGTTCTA GCTGATATAA ATGCAACAAT CCCTACGAAC CCTAGTTCTG AAACAGCATC
CAAAACACCG GAAGAAACTT CAGCAGCTAA TTCGTCCCCT GTAGACGGCT CTGCATCGGT
TCCAGGACCC GATAAAGAAA CAGAGAATCC TGATAAGGAC GATGTGTTCT CTGATAACGA
AGGAGACTCA ACTGGCCCGA CCAAAACCAC ATCATCGGCT TCTTCTCAAA CCCCAGAAGC
CAAAAAGAGC GCAGATGAAA CCGCTGTTCT GACTAAAGCG ACAGAGAAAG TGTCTATTTC
TGGAAACAAA GGATCATCAC AGCCGGTGCA AGGAGTAACT GTGAGCAAGG GTGAAGCAAC
AGAAAAACCC TCTGGGGCTG GGGTCAATGC TTCTTCAAGC TCAGAGAGTG AGTTCAAGGT
TATGGCGGCT GATGCATCTG TGTTCTCATT TGGAGATGAA GACGACTTTG AAAGCGATTG
AAGAAAGATA ATCAAAAGCA GGAAGGATGT GTACATAAAA ACAGGGAATG GTAAATCAAT
CAGATGATGG AATCCATTTA TTGTGTTGTG GTTTCGTGTT GTGATGTTGA ATTCTACGGT
CTTTTTTGGC TTTACCGTAT GGCACTGTTC TTTGTTTTAG TAATTACTGC ACAAAATTAT
ACATTGGTTG CTTACGTCGT TGTGTTATGA CTTTAATATT TGGAATCATA AAACAATTTA
TAGATTAAGA AAAAAAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search