RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06233 
 cDNA clone name   RAFL09-40-H12 
 Memo   

 AGI code   AT3G54850.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY065279 
 Sequence 
CTGTTCCTCC TCTTGGTTTT TTGGGTTTCT TCTTCCTCGT CTTGGTTTCG TTAAAACCCT 
TTTGAAGCCC TCTGGAACAG TAAAATCTGA GGGATGGGAT TAACGAATTG TTGTTCCCAC
GAGGAGCTAA TGAGTCGACT CGTTGACTCC GTTAAAGAAA TATCAGGGTT TTCATCTTCA
AGGGGTTTTA TTGGGAAGAT CCAAGGCGAT CTTGTTCGTA GGATCACGCT TCTCAGCCCT
TTCTTCGAGG AATTGATTGA CGTCAATGTT GAATTGAAAA AGGATCAGAT TACAGGGTTT
GAGGCTATGA GAATCGCTCT TGATTCAAGT CTTGAGCTTT TTCGATCGGT TAATGGAGGA
AGCAAGCTTT TTCAGCTTTT CGATAGAGAT TCTCTTGTGG AGAAGTTCCG TGACATGACA
GTGGAGATAG AAGCAGCGTT AAGTCAGATT CCTTATGAGA AGATTGAGGT ATCAGAGGAA
GTCAGAGAAC AGGTTCAGCT TCTGCATTTT CAGTTCAAGA GAGCAAAAGA AAGATGGGAG
GAGTCTGATC TACAGCTTAG CCATGATCTA GCTATGGCAG AGAATGTGAT GGATCCTGAC
CCTATAATCC TCAAAAGACT TTCACAAGAG CTCCAACTTA CTACCATTGA TGAGCTGAAG
AAAGAATCGC ATGCGATACA TGAGTATTTT CTTTCATATG ATGGAGATCC TGATGACTGT
TTCGAGAGGA TGTCTTCACT TCTTAAAAAC CTGGTAGACT TTGTAACAAT GGAAAGTTCA
GACCCTGATC CATCCACTGG CAGCAGAATC GTTTCGAGAC ATCGTTCTCC TGTTATACCA
GAGTATTTTC GGTGTCCGAT ATCACTTGAA CTGATGAAGG ATCCTGTTAT CGTCTCCACT
GGACAGACAT ATGAAAGATC ATCAATTCAG AAGTGGCTTG ATGCTGGTCA TAAAACATGT
CCGAAATCTC AGGAGACACT TTTACATGCT GGATTAACCC CTAATTATGT GTTAAAGAGT
CTCATTGCTT TGTGGTGTGA AAGCAACGGC ATTGAGCTAC CGCAAAATCA AGGGAGCTGT
AGAACCACAA AAATAGGAGG AAGCAGCTCT TCAGATTGTG ATCGAACATT TGTCCTTTCC
TTGTTAGAGA AATTGGCCAA CGGTACTACA GAACAGCAAA GAGCTGCAGC TGGAGAATTA
AGGTTACTAG CCAAGAGGAA CGTGGATAAC AGAGTTTGTA TCGCTGAGGC TGGAGCCATA
CCACTCCTTG TAGAGCTTCT ATCCTCACCA GATCCTCGGA CTCAGGAACA TTCTGTGACA
GCTCTTCTGA ATCTTTCCAT AAATGAAGGG AACAAAGGAG CCATTGTTGA TGCAGGAGCC
ATAACGGATA TAGTAGAAGT CCTAAAGAAC GGAAGCATGG AAGCTAGAGA GAACGCTGCT
GCAACCCTTT TCAGTTTATC TGTTATAGAT GAAAACAAAG TGGCAATAGG TGCTGCTGGA
GCTATCCAAG CACTTATAAG CTTGCTTGAG GAAGGAACCC GAAGAGGCAA AAAAGATGCT
GCTACAGCGA TTTTCAACTT ATGCATATAC CAGGGGAACA AATCAAGGGC GGTTAAAGGC
GGTATTGTTG ACCCTCTGAC CAGATTACTG AAAGATGCAG GTGGCGGAAT GGTGGATGAG
GCTCTGGCCA TTTTAGCAAT TCTTTCAACT AACCAAGAAG GGAAAACAGC GATAGCTGAA
GCAGAATCTA TCCCGGTTTT GGTTGAGATT ATAAGGACAG GGTCACCAAG GAACCGGGAA
AATGCTGCAG CAATACTTTG GTATCTATGT ATTGGGAATA TAGAAAGGCT AAATGTAGCA
AGAGAGGTTG GTGCAGATGT GGCCTTGAAG GAACTTACTG AGAATGGCAC TGATAGAGCA
AAGAGGAAAG CTGCGAGCTT GTTGGAGCTT ATTCAGCAAA CCGAAGGTGT TGCAGTAACT
ACTGTTCCAT GAAAGCCTCG CTCTTTTGGA ATGTTATTTG TTTCAGTGTA GATTATATGT
ATAGGAACCT TTGGTTTGAG TCTGACATAA GAATCTTATG TAATGATGTT ATATGTAATT
TTCGACTCAG AGTTGTGTAT ATCTATTTGA TATTTAAAAG TAAAAGTAAC CCTATTATTT
ACTGAATAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search