RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06312 
 cDNA clone name   RAFL09-47-C04 
 Memo   

 AGI code   AT2G42540.2 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY057640 
 Sequence 
ATCTCACTTT GTTCATCTAA AAACTCCTCC TTTCATTTCC AAACAAAAAC TTCTTTTTAT 
TCTCACATCT TAAAGATCTC TCTCATGGCG ATGTCTTTCT CAGGAGCTGT TCTCACTGGT
ATGGCTTCTT CTTTCCACAG CGGAGCCAAG CAGAGCAGCT TCGGCGCTGT CAGAGTCGGC
CAGAAAACTC AGTTCGTCGT CGTTTCTCAA CGCAAGAAGT CGTTGATCTA CGCCGCTAAA
GGTGACGGCA ACATCCTCGA TGACCTCAAC GAGGCCACAA AGAAAGCTTC AGATTTCGTG
ACGGATAAAA CAAAAGAGGC ATTAGCAGAT GGTGAGAAAG CGAAAGACTA CGTTGTTGAA
AAAAACAGTG AAACCGCAGA TACATTGGGT AAAGAAGCTG AGAAAGCTGC GGCGTATGTG
GAGGAGAAAG GAAAAGAAGC CGCAAACAAG GCGGCAGAGT TCGCGGAGGG TAAAGCAGGA
GAGGCTAAGG ATGCCACAAA GTAGGGTCTT ACCTAATCAG TTAATTTCAA GCACTTAAAC
TCGTAGATAT ATTGATCCAT ATCCTCTCTC TTCATGTTTA ATAGTACTTA CAATAAGATG
AGTCTGTTGT AATTTCTATT AATTTCACAT CACAACTGAA ATAAGATATG GTATCCACAG
TCACCGTCAC ATTCTTTAAT GTTTTGCG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search