RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06366 
 cDNA clone name   RAFL09-48-A08 
 Memo   

 AGI code   AT3G06030.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY069917 
 Sequence 
AAGCTTTTAA TTTTGAAAAA CAGATCGAGT TTCTCTTTCC CTCCTCGAAA TTTCCTAAAT 
CCACACATCA CGAAGCCGAA GCAGCCATGA GTAATCTTCA CTGATCTCTC TACACATTCA
CCGTCGGCTT CTCAAATGCA GGATATTCTC GGATCGGTTC GCCGATCCTT GGTTTTCCGG
TCGTCTTTGG CCGGAGACGA TGGTACTAGC GGCGGAGGTC TTAGCGGATT CGTCGGGAAG
ATTAACTCTA GTATCCGTAG CTCTCGAATT GGGCTCTTTT CTAAGCCGCC TCCAGGCCTT
CCTGCTCCTA GAAAAGAAGA AGCGCCGTCG ATTCGGTGGA GGAAAGGGGA ATTAATCGGT
TGCGGTGCTT TTGGAAGAGT TTACATGGGA ATGAACCTCG ATTCCGGCGA GCTTCTTGCA
ATTAAACAGG TTTTAATCGC TCCAAGCAGT GCTTCAAAGG AGAAGACTCA GGGTCACATC
CGAGAGCTTG AGGAAGAAGT ACAACTTCTT AAGAATCTTT CACATCCGAA CATCGTTAGA
TACTTGGGTA CTGTAAGAGA GAGTGATTCG TTGAATATTT TGATGGAGTT TGTTCCTGGT
GGATCAATAT CATCTTTGTT GGAGAAGTTT GGATCTTTTC CTGAGCCTGT GATTATTATG
TACACAAAGC AACTTCTGCT TGGTCTGGAA TATCTTCACA ACAATGGGAT CATGCATCGA
GATATTAAGG GGGCAAATAT TTTGGTCGAT AACAAAGGTT GCATCAGACT CGCAGATTTT
GGTGCTTCCA AGAAAGTTGT AGAGCTAGCT ACTGTAAATG GTGCCAAATC TATGAAGGGG
ACGCCTTATT GGATGGCTCC TGAAGTCATT CTCCAGACTG GTCATAGCTT CTCTGCTGAT
ATATGGAGTG TTGGGTGCAC TGTGATTGAG ATGGCTACGG GGAAGCCTCC CTGGAGCGAG
CAGTATCAGC AGTTTGCTGC TGTCCTTCAT ATTGGTAGAA CAAAAGCTCA TCCTCCAATT
CCAGAAGACC TCTCACCAGA GGCTAAAGAC TTTCTAATGA AATGCTTACA CAAAGAACCA
AGCTTGAGAC TCTCTGCAAC CGAATTGCTT CAGCACCCGT TTGTCACTGG AAAGCGCCAG
GAACCTTATC CAGCTTACCG TAATTCTCTT ACGGAATGTG GAAACCCAAT AACTACTCAA
GGAATGAATG TTCGGAGTTC AATAAATTCG TTGATCAGGA GGTCGACATG TTCAGGCTTG
AAGGATGTCT GTGAACTGGG AAGCTTGAGG AGTTCCATTA TATACCCACA GAAGTCAAAT
AACTCAGGAT TTGGTTGGCG AGATGGAGAC TCTGATGACC TTTGTCAGAC CGATATGGAT
GATCTCTGCA ACATTGAATC AGTCAGAAAC AATGTTTTGT CACAGTCCAC CGATTTAAAC
AAGAGTTTTA ATCCCATGTG TGATTCCACG GATAACTGGT CTTGCAAGTT TGATGAAAGC
CCAAAAGTGA TGAAAAGCAA ATCTAACCTG CTTTCTTACC AAGCTTCTCA ACTCCAAACT
GGAGTTCCAT GTGATGAGGA AACCAGCTTA ACATTTGCTG GTGGCTCTTC CGTTGCAGAG
GATGATTATA AAGGCACAGA GTTGAAAATA AAATCATTTT TGGATGAGAA GGCTCAGGAT
TTGAAAAGGT TGCAGACCCC TCTGCTTGAA GAATTCCACA ATGCTATGAA TCCAGGAATA
CCCCAAGGTG CACTTGGAGA CACCAATATC TACAATTTAC CAAACTTACC AAGTATAAGC
AAGACACCTA AACGACTTCC GAGTAGACGA CTCTCAGCAA TCAGTGATGC TATGCCCAGC
CCACTCAAAA GCTCCAAACG TACACTGAAC ACAAGCAGAG TGATGCAGTC AGGAACTGAA
CCAACTCAAG TCAACGAGTC GACCAAGAAG GGAGTAAATA ATAGCCGTTG TTTCTCAGAG
ATACGTCGGA AGTGGGAAGA AGAACTCTAT GAAGAGCTTG AGAGGCATCG AGAGAATCTG
CGACACGCTG GTGCAGGAGG GAAGACTCCA TTATCAGGCC ACAAAGGATA GTGAACGGCT
AAAGAGAAAC TGTATGTTTC TTTCTTATGT TTCAAAATTA CTTCTTCGTA TTTTTTTTTG
TTGGTGGGGT AATTTCATGA CTAGTATGAT ATATGTAGAT AGTTCTTCAA CGGTTCATAG
TATTATTATT TATTATTATT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search