RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06378 
 cDNA clone name   RAFL09-48-D20 
 Memo   

 AGI code   AT1G45130.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY069911 
 Sequence 
ATATCAGAGA ATCAGAGACC AACGTCACTT ATTTACACAC TCTGTTTTCT TTTTTTTGGT 
TGCTTCTTCT CTGATCTTTC TTTCTTTTTT TTTTTTTGAA AGAATCAATT TCCCTCTCAA
ATCAGAAATC TAAAAATGGG AACAACGATC TTGGTTCTCT CCAAGATCCT AACTTTCTTA
CTAACAACAA TGCTGATTGG ATCCAGTGTG ATCCAGTGTA GTAGTGTAAC CTACGATAAG
AAAGCTATCG TCATCAATGG CCACCGTAGA ATCCTCCTCT CTGGTTCTAT TCACTACCCA
AGAAGCACTC CTGAGATGTG GGAAGATCTT ATAAAGAAAG CTAAAGACGG TGGCTTGGAT
GTTATTGATA CTTATGTTTT CTGGAATGGT CATGAACCTT CTCCTGGAAC TTACAATTTC
GAAGGAAGAT ATGATTTGGT AAGATTCATT AAGACGATTC AGGAAGTGGG TCTTTATGTT
CATCTCAGAA TTGGTCCTTA TGTTTGTGCA GAATGGAATT TTGGAGGGTT TCCTGTGTGG
TTGAAGTATG TAGATGGGAT TAGTTTCAGA ACTGACAATG GACCCTTCAA GTCTGCAATG
CAAGGATTCA CAGAGAAGAT TGTTCAGATG ATGAAAGAAC ATAGATTCTT TGCGTCACAA
GGTGGACCTA TCATTCTTTC TCAGATTGAG AATGAGTTTG AACCAGATCT TAAAGGGCTT
GGACCGGCTG GTCACTCGTA TGTCAATTGG GCTGCGAAAA TGGCGGTCGG TTTAAACACG
GGAGTACCGT GGGTGATGTG CAAGGAAGAT GATGCACCTG ACCCAATTAT AAACACTTGC
AACGGATTCT ACTGTGATTA TTTTACTCCA AATAAACCGT ATAAGCCAAC TATGTGGACA
GAGGCATGGA GTGGCTGGTT CACAGAGTTT GGTGGAACTG TTCCTAAACG ACCTGTAGAG
GATCTAGCAT TTGGAGTAGC TCGTTTCATT CAAAAGGGCG GTTCGTATAT AAACTACTAC
ATGTACCATG GAGGAACAAA CTTTGGACGC ACCGCAGGAG GTCCATTTAT CACCACTAGT
TATGACTATG ATGCTCCTAT CGATGAATAC GGGTTGGTCC AAGAGCCCAA GTACAGTCAT
CTTAAGCAGC TTCATCAGGC AATCAAGCAA TGTGAAGCTG CCTTAGTTTC TTCTGATCCA
CATGTTACTA AACTAGGAAA CTACGAGGAG GCTCATGTGT TCACTGCTGG CAAAGGAAGT
TGTGTAGCTT TCTTAACGAA CTATCACATG AATGCACCTG CAAAAGTAGT GTTCAATAAC
CGACACTATA CTCTACCTGC TTGGTCCATC AGCATTCTTC CAGATTGTAG AAACGTTGTT
TTCAACACTG CGACGGTTGC TGCAAAGACA TCACATGTGC AAATGGTGCC ATCTGGTTCC
ATATTGTACT CGGTTGCTAG ATACGATGAA GATATTGCTA CTTATGGAAA CCGTGGGACA
ATCACAGCTC GTGGATTGTT GGAGCAGGTT AATGTTACAC GAGATACAAC TGATTACCTG
TGGTACACAA CCAGTGTGGA TATTAAGGCA TCAGAATCAT TCTTGCGTGG AGGAAAATGG
CCAACTCTTA CAGTGGATTC TGCAGGGCAT GCTGTTCATG TGTTTGTCAA TGGACATTTT
TACGGATCTG CCTTTGGAAC AAGAGAAAAC AGAAAGTTTT CATTTAGCTC CCAAGTCAAT
CTACGAGGTG GAGCTAACAA AATCGCACTA CTGAGTGTAG CAGTTGGGTT GCCGAATGTT
GGACCACATT TTGAGACGTG GGCCACAGGA ATCGTCGGGT CTGTGGTGCT TCATGGCCTT
GACGAGGGTA ACAAAGACTT GAGTTGGCAG AAATGGACTT ATCAGGCTGG TCTGCGAGGG
GAATCAATGA ACTTGGTCTC TCCTACTGAG GACTCCTCTG TTGATTGGAT CAAAGGCTCA
TTGGCTAAGC AAAACAAACA ACCTTTGACA TGGTACAAGG CCTATTTTGA CGCGCCTAGA
GGGAACGAGC CGCTGGCTTT GGATCTAAAG AGTATGGGGA AAGGGCAAGC TTGGATAAAC
GGGCAAAGCA TAGGGAGATA CTGGATGGCA TTTGCCAAAG GAGACTGCGG AAGTTGTAAC
TACGCTGGAA CATACAGGCA GAACAAATGC CAGTCTGGTT GTGGCGAGCC GACACAAAGA
TGGTATCATG TTCCGCGTTC GTGGTTGAAG CCAAAAGGGA ACTTGTTAGT ACTTTTTGAA
GAACTTGGTG GAGATATATC CAAAGTCTCT GTTGTGAAGA GATCAGTAAA CTAACTTAAA
AAATAAAACC AATATTGTGT GTGCATTACA CTAAAAGCAT TACTCGTGCT GTGTTTAATT
TATCCCTCTT TGTGAACAGA AACCATATTT GAAACTCGAG ATAGTTATAA C

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search