RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06484 
 cDNA clone name   RAFL09-51-C04 
 Memo   

 AGI code   AT3G60190.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF428332 
 Sequence 
ACGAATATTT TTCTTCTTCG TCTCTCTCTC TCAGCTCTTG AAGTCTTTGG TCTGTTGGCG 
AATTTTCAAG CAGCTTTCTA ATTCTGAACT GAAAATTTCG TCTTTGGAAC TTTATATTCT
CTCATCTGAA ACTGAAGGAG AAGGAAGATG ACGACTATGG AGAGTTTGAT TGGGTTAGTT
AATAGGATAC AGAGAGCATG TACCGTACTC GGTGACTATG GTGGTGGAAC TGGAAGTAAC
GCTTTCAATT CTCTCTGGGA AGCTCTTCCA ACCGTCGCCG TCGTCGGTGG TCAGAGTTCT
GGGAAATCTT CGGTTCTTGA GAGTATAGTT GGGAGAGATT TTCTTCCTAG AGGATCTGGT
ATCGTTACGA GACGGCCTTT AGTGTTGCAG CTTCATAAGA CTGATGATGG AACAGAGGAG
TATGCAGAGT TCCTTCATCT TCCCAAGAAG CAATTCACAG ATTTTGCTTT GGTTCGCAGG
GAGATTCAGG ATGAGACTGA TAGAATCACA GGGAAAAACA AACAGATATC TCCAGTTCCT
ATTCACCTCA GTATCTACTC TCCAAATGTT GTGAATTTGA CACTCATTGA TTTGCCCGGT
TTAACTAAAG TGGCTGTTGA GGGACAGCCG GAAACCATTG CTGAGGATAT CGAATCCATG
GTTCGCACAT ATGTTGATAA GCCCAATTGT ATCATATTGG CTATATCTCC TGCCAACCAA
GACATTGCCA CATCAGATGC AATTAAGCTC GCAAAAGATG TCGATCCAAC AGGTGAGAGG
ACATTTGGTG TTCTTACCAA GTTAGACTTG ATGGACAAAG GAACTAATGC GTTAGAAGTT
CTTGAAGGAA GATCTTACAG GCTGCAACAT CCTTGGGTTG GGATAGTGAA CCGTTCACAA
GCAGATATTA ATAAGAATGT CGATATGATG CTTGCAAGAC GCAAGGAACG AGAATATTTT
GATACCAGTC CTGACTATGG TCACTTAGCC AGCAAAATGG GTTCAGAATA TCTGGCAAAG
CTGCTCTCTA AGCACTTGGA GTCTGTTATC AGGACCCGTA TTCCAAGTAT ACTATCCTTA
ATAAACAAAA GCATTGAAGA ACTTGAAAGA GAGTTAGACC GAATGGGTCG GCCTGTCGCA
GTTGATGCTG GGGCTCAACT ATACACTATA TTGGAGATGT GCCGTGCATT CGATAAGATA
TTCAAGGAAC ATCTTGATGG CGGGCGTCCT GGAGGTGACC GTATCTATGG AGTCTTTGAC
AACCAACTTC CAGCTGCACT TAAAAAGCTT CCTTTTGATC GCCATCTTTC TCTACAAAGC
GTGAAGAAAA TCGTGTCCGA GGCAGATGGT TATCAACCTC ACTTGATTGC ACCAGAACAG
GGTTATCGCC GTCTAATCGA AGGGGCACTG GGTTACTTTA GAGGTCCAGC TGAAGCTTCT
GTGGATGCTG TTCACTATGT CTTGAAAGAG CTTGTGAGGA AATCAATATC AGAAACTGAG
GAGCTAAAGC GTTTCCCTTC ACTGCAAGTC GAGCTTGCTG CAGCAGCCAA CAGCTCCTTG
GAGAAATTCA GGGAAGAAAG CAAGAAGTCG GTTATTCGAC TTGTTGACAT GGAATCTGCG
TATCTAACCG CTGAGTTCTT CCGGAAACTT CCTCAAGAAA TAGAAAGACC AGTAACCAAC
AGCAAAAACC AAACCGCTTC TCCTTCGTCT GCAACATTAG ACCAGTATGG AGACGGACAT
TTCAGAAGGA TAGCATCAAA TGTATCTGCG TATGTTAATA TGGTTTCGGA CACACTTCGT
AACACCATTC CAAAAGCTTG TGTGTACTGT CAGGTTAGAC AAGCCAAGCT CGCATTGCTC
AATTACTTCT ACTCTCAGAT CAGCAAGAGA GAGGGGAAAC AGTTGGGACA GTTACTAGAT
GAAGATCCGG CATTGATGGA CCGGAGACTA GAGTGCGCGA AGAGGCTAGA GTTATACAAG
AAAGCAAGAG ATGAGATTGA TGCTGTTGCT TGGGTAAGAT GATAAAACCT AAAAGTGTGT
TTCTGGTGAT GGTTTTAGAG AACTATAAAT TCGTCTGTTG TTTAAGTTCG TTGACTATGT
CTTTGTATGT ATGTATATGA TCATCAGACC CTATTGAGAG AGACTTGAGA CGTTTTGTAA
T

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search