RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06543 
 cDNA clone name   RAFL09-57-L12 
 Memo   

 AGI code   AT3G29090.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY070091 
 Sequence 
ATCGTTACCC AAAAACCTCT GTTTCGATTC CTAGACACTC TCACTAGGGT TTTACAACTA 
TGGCAACGAC TCGAATGGTT AGGGTTTCGC AAGATGGTTC GGGAGATTAC TGCTCTGTTC
AAGACGCAAT TGATTCGGTG CCTTTAGGTA ACACTTGCAG AACTGTGATT CGTCTCTCAC
CTGGGATTTA TCGGCAACCT GTGTATGTAC CCAAGAGGAA GAATTTCATT ACCTTCGCCG
GAATCTCACC GGAGATCACG GTTTTGACTT GGAACAATAC AGCTTCCAAG ATTGAGCATC
ACCAGGCGTC TAGAGTCATT GGGACTGGTA CGTTTGGTTG TGGTAGTGTT ATTGTTGAAG
GTGAAGATTT TATTGCAGAG AACATTACTT TTGAGAACTC TGCTCCTGAG GGATCAGGGC
AAGCTGTGGC GATACGAGTC ACTGCAGACC GTTGCGCCTT TTATAATTGT CGATTTCTCG
GTTGGCAGGA TACATTGTAT TTACATCATG GGAAACAATA TTTGAAAGAC TGTTACATCG
AGGGAAGTGT GGATTTCATA TTTGGAAACA GTACCGCTCT CTTGGAACAC TGCCATATCC
ACTGCAAATC TCAGGGGTTT ATAACAGCAC AAAGCCGAAA ATCGTCTCAG GAATCTACTG
GTTATGTATT CTTAAGATGT GTGATCACGG GTAATGGTCA GAGCGGGTAT ATGTATCTCG
GAAGGCCATG GGGACCATTT GGGAGGGTAG TCCTTGCTTA CACTTACATG GACGCGTGTA
TCAGAAATGT GGGTTGGCAT AACTGGGGAA ACGCAGAGAA CGAGAGAAGT GCTTGCTTTT
ATGAGTATAG GTGCTTTGGT CCGGGTAGCT GTTCGTCTGA ACGTGTTCCG TGGTCGAGAG
AACTGATGGA TGACGAAGCT GGACACTTTG TGCATCATAG TTTTGTAGAT CCTGAACAGG
ACCGGCCTTG GTTGTGTCTA AGAATGGGTG TGAAAACACC ATATTCGGCT TAGAGTACTG
AAAAAAAATG TTGTAACTGC CATGGTGAGG CCTAGAATAA CAAAGGATCA TGAAGAACCT
ATTGTAAACA ACCCTAGTAT CAAACTTTGG ATTATCTTTT GTCAAAAAAA AAAAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search