RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06554 
 cDNA clone name   RAFL09-58-F04 
 Memo   

 AGI code   AT2G33070.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY070077 
 Sequence 
TGCAATGTAA CAATCGTTAG TTTCTTTCTC AGCCTCAGGT AAGCTGTCCC CACATATCCC 
TCCCTCTTTC TAATTATCTG ATTGTAGTTT GTATAATGTT TTGTTGTATT CGTAAGACTT
GATCAACTTG CAAGCAAAAG AGATGGTGCA AAAGGTGGAA GCAAGGGGTG GTGAGATAGG
AGATGTATGG GATGATGGTG CTTACGACGG TGTTAGAAAA GTATACGTAG GGCAAGGCGA
AGATGGTATA GCCTTCGTCA AGTTTGAGTA TGTCAATGGT TCTCAAGAGG TTGTTGGAGA
TGAACGTGGG AAGAAGACTT TGCTAGGAGC TGAGGAGTTT GAGGTTGATC CGGATGACTA
CATCGTATAC GTGGAAGGTT ATCATGAGAA AGTTTTTGGG GTAACAACAA AAGAAATCAT
CTCCACTCTT ACTTTCAAGA CTTATAAAGG CAAAACTTCT CCGCCGTTTG GAATCGTCTC
GGGGACAAAG TTTGTCCTCC AAGGTGGCAA AATCGTTGGG TTTCACGGAC GTTCTACCGA
TGTTTTGCAC TCACTTGGAG CCTATATATC ATCGCCGGCC ACTCCCAAAT TGCGTGGAAA
GTGGATTAAG GTGGAGCAAA AAGGAGAGGG TCCAGGGCCA AGATGCTCAC ATGACATAGC
ACAGGTGGGA AACAAAATTT TCTCATTTGG TGGTGAGCTC ACACCAAATC AGCCCATAGA
CAAACACCTT TACGTTTTTG ACCTCGAGAC CAGGACTTGG TCCATTTCTC CAGCCACCGG
AGACGTTCCA AACCTCTCTT GCTTAGGCGT CCGTATGGTG TCAATTGGAT CAAGCCTCTA
TGTCTTTGGA GGCCGAGACG CTTCACGCAA ATACAACGGC TTCTACTCGT TTGACACGAC
CAAGAACGAG TGGAAACTGC TAACTCCGGT CGAACAAGGA CCCACTCCTC GTAGCTTCCA
CTCGATGACC GCAGATGAGA ACAACGTTTA CGTTTTCGGT GGAGTGAGTG CTACGGTTCG
GCTCAAGACA CTAGACGCTT ACAACATCGT TGATCACAAG TGGGTGCAGT GTTCGACCCC
GGGAGGTTCG TGTAGCGTAA GAGGAGGAGC CGGGCTCGAA GTGGTTCAAG GGAAAGTATG
GGTTGTGTAT GGATTCAACG GATGTGAAGT AGATGATGTT CATTGCTACG ATCCAGCTCA
AGACAAGTGG ACACAAGTGG AGACGTTCGG TGAGAAGCCT TGCGCTAGGA GTGTGTTCGC
TAGTGCGGTT GTTGGGAAAC ACATTTTGGT CTTTGGAGGT GAGATAGCGA TGGACCCAAA
AGCTCACGAA GGTCCGGGTC AATTGAGTGG TGGAACTTTT GCGTTGGATA CAGAGACGTT
GAAGTGGGAG AAGCTGGATA AGTTAGGTGA AGAGGAAGAG ACTCCGAGTA TCAGAGGTTG
GTCTGCGTCC ACGACAGGTA CCATTGATGG TAAGAAAGGA CTGGTGATGT TTGGTGGGAA
AGCTCAAACC AATGATCGGT TTGGTGATCT CTTCTTTTAT GGAGTTGACT CTGCATAAAC
GCTGTTCGGT GACGGTGATG ATGAGTGTTT GTAAATATGT GTGTGTGATG CAATAAGGGA
GGGTCGTAAA TCGTAAGACT ATATGATCCT GTATGTTTGT TTGCATGTTT CGTGTACGGT
GTACCAATAA ATTTCGATAA AATAAAATAA AATAAATGAA TAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search