RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06578 
 cDNA clone name   RAFL09-59-K18 
 Memo   

 AGI code   AT1G75960.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY070450 
 Sequence 
GAAAAGAGCT AAAGAAAATG GAAGATTTGA AGCCAAGTGC CGCTAACTCG TTACCATTGA 
CACTGTTAGG CTTTCTTGAG AGAGCAGCCA CCGTGTATGG AGACTGTACC TCCATCGTTT
ACGGCAATTC CACCGTGTAC ACATGGCGAG AAACGAATCA CCGTTGCCTC TGCGTCGCGT
CTGCTCTGTC TTCCATTGGA ATAGGAAGAT CCGACGTTGT CTCTGTCCTA TCTGCTAATA
CTCCGGAAAT GTACGAGCTC CAGTTTTCCG TTCCGATGTC TGGCGCGATC CTTAACAACA
TCAATACCCG CCTCGACGCG CGAACCGTCT CTGTTCTTCT CCGCCATTGC GAGTCTAAGC
TGCTCTTCGT CGACTTCTTT TACTCCGATC TCGCTGTCGA AGCGATCACG ATGTTGCTCA
ATCCGCCGAT TCTCGTCCTA ATCGCCAATG AGGAGGAGGA AGAAGGAGGA GCTGAAGTAA
CGGAGCGTTC AAAATTCTGT TACTTGTACA GTGATCTAAT CACTAGAGGG AATCCGGATT
TTAAATGGAT CCGACCCGGA AGTGAATGGG ACCCGATTGT GGTCAATTAC ACATCAGGTA
CGACGTCGTC TCCTAAAGGA GTGGTTCATT GCCACAGGGG TATATTCGTC ATGACGCTTG
ATTCCCTAAC CGATTGGGCC GTACCGAAAA CCCCGGTTTA CTTATGGACC TTACCGATAT
TTCACGCCAA CGGTTGGACC TATCCATGGG GAATCGCCGC CGTCGGAGGA ACTAACGTCT
GTGTGCGTAA ACTCCACGCG CCGTCAATAT ACCATCTAAT CCGTGATCAC GGCGTGACTC
ACATGTACGG CGCACCAATA GTGCTTCAGA TTCTATCGGC GAGTCAAGAA TCTGATCAGC
CTCTTAAGAG TCCGGTCAAT TTCTTAACCG CCGGTTCTTC TCCGCCAGCT ACGGTGCTTC
TCCGCGCCGA GTCTCTAGGT TTCATCGTCA GTCACGGTTA CGGATTAACG GAGACAGCCG
GTGTGATCGT CTCCTGCGCG TGGAAGCCAA ACTGGAATCG GTTACCGGCG AGTGATCAAG
CGCAATTGAA ATCACGGCAA GGAGTGAGAA CCGTCGGATT TAGCGAAATC GATGTAGTGG
ATCCAGAATC AGGTCGGAGC GTGGAGAGAG ACGGAGAAAC AGTCGGAGAA ATAGTGTTGA
GAGGGAGTTC AATCATGCTC GGATACTTAA AAAATCCGAT CGGAACTCAA AATTCGTTTA
AAAACGGGTG GTTCTTCACC GGAGACCTCG GTGTGATTCA CGGGGATGGT TACTTAGAGA
TTAAAGATAG ATCGAAAGAT GTGATTATTT CAGGAGGAGA GAATGTGAGT AGTGTGGAAG
TGGAGGCGGT GTTGTACACG AATCCGGCGG TGAATGAAGC GGCGGTGGTG GCTAGACCTG
ACGAGTTTTG GGGAGAGACG CCGTGTGCTT TTGTTAGTTT AAAACCCGGG TTGACCCGGA
AACCAACGGA TAAGGAGATT ATAGAGTATT GCAAATATAA AATGCCACGT TACATGGCTC
CTAAAACGGT CTCGTTTCTT GAAGAGTTAC CAAAGACTTC CACTGGGAAG ATTATAAAGT
CATTGCTTAA AGAGATTGCC AAAAACATGT AAAAGTATTG TAATTTTGAT CTAATATCAG
ATATGTCATC TCTTTCATTA AGATTAAAAA AAAAAAAAAG AAAAAAAAAA AAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search