RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06592 
 cDNA clone name   RAFL09-60-I08 
 Memo   

 AGI code   AT5G04920.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY072089 
 Sequence 
ACGTCTACAA GTTTTAGGGA TTTCGTATTT TGCTTTCATT TCTTCTTCTT CTTCTTCATA 
CGAGAGCCGA AAACGAATAA GAAGATTAAT TGAGGAGAAA TCGAAGATGT CTATAGCGTT
AGTGGAGAAG ATTCAAGCCA AATTTTGAAG AAGTCTAGTA GATTCTGTAT TGTAAGCTAC
TAAAATCTGC GATGGTGAGG CATTTCAATC GTCGCCGGAA AATTCATCGG AGATATTAAA
ATTGAATCAA GCTTCGAATT GGTCAACCGA TCTATTAATT TGACTAGAGA GGAACGAGCT
GTATGATATA TCTGCTTCCG AATTGAGTCT CCATGGCTAG TGGAAGCAGC AGCATCGCAA
TCGGTGGTTT GTTTGAGAAC GCGGAGGTGA CTACGAGTGG TAGACCAGTG CTTCGTCGCA
ATGAGGTCGA ATGTTTCCTC CTCTCCTCCA TCGATATAGA TTCCGAAGAT GATCCGCCGC
GATTCACAGC TTTGAGGTCT GGAAATCTAA TCCTTACCAC TCATCGTCTC ATATGGATTC
CTTCTCAATC AAACGAATCT GTTCCTTCTT CGATTCCGCT CTCCGCCGTT ACTCACATCT
ATTCCCATAA GAAATCAATC AAGTCTATGT TCCATTCGCC TAGAATCCGA TTTCAAGCGG
ATCCCGGTTC GATTGTTGTA ACGATTGTGT TTAGAGGGAA AGGGGATTTT GATGGCTTTT
TGTCGAAATT GTGGGAATGT TGGAGAGGTA GGGCATGGGA AGAAGAGGAG AAGAGCGAGA
GTGAGACTTC AAAGTCAGGA TCTGGAACAG TTGCGCAAGG TTTGTATGGA AACGATGGAA
CGGTGAGGAT GGTGGGATTG GCTGGGATTT TGAGGAAGGA GCAAGAACAG TGGGAGAGCA
CAGATAAGAG CTTGCAAGAT GCTTTTCAGG ATTTGAATGC TCTTATGAGT AAGGCTAAAG
AGATGGTGAG TCTGGCAGAG AAAATGCGGC AGAAGCTTTT GTCTGCTCCT AGTAGTCAGA
ACGGTTCAAC TGATGATGAA GAAATGGGGT CCAAAGAAGA AATGCAACAG TGGATGTTGA
GCGTTGGTAT TATCTCACCA GTTACAAAGG AATCTGCTGG TGCATTGTAC CACCAAGAAT
TGTCCCGCCA GTTGGCAGAT TTTGTCAGAA TCCCATTAGA AAAAGCTGGG GGAATGATCA
GCCTTACTGA TATGTATTAC CACTTCAACC GAGCTCGTGG GACAGAGTTG ATTTCCCCAG
ACGATTTGTG GCAAGCTTGT ACCCTCTGGG AGAAATTTGA TGTTCCAGTA ATGCTGCGGA
AGTTTGATAG CGGTGTGATG GTCATCCAAA ACAAGTCTCA CAGCGACGAA GAGGTTATGA
GTAGAATCAG AATGCTTGTG ACAAAAACTG AAACTCTTAG AGTTGGAGTT ACTGCTAGTG
ATGCAGCTTT GACGCTAAAG ATTGCTCCTG CCATGGCTAA GGAACATCTA CTATCTGCAG
AGACCAAAGG TTTGCTATGT AGAGACATGA GCCCAGATGG GCTTCGATTC TATTTCAACC
TGTTTCCCGA GATTGATCCA ACCAATCTCC ATATAGTCAA GGAGTTTGGG ACATACGGTG
AATGGATCAA AGCGACCAGT TTGTTGTCTG TATGACAAAG CTTTTGCTGT AAACTATTTG
TAATAAGACA TACAAAATAT ACAAACACAA ATTTGGATTT TGAATCAAAA TTGCCAATAA
TTTATTCAAT TATTGTGGGC AAAGGTGTGT ATAATTGTTT TTGTAATTGT TCAGCTGTGT
TTGAAATTGC ATGCGACAAA AAAAAAAAAA AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search