RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06632 
 cDNA clone name   RAFL09-68-P04 
 Memo   

 AGI code   AT5G24470.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY062114 
 Sequence 
ATCTCTCCAC TCACAAATAT TTTGATTTGT TTTGTAACTG TTTCTCTTTC TCTGGAGCTT 
TCTTCTTCTT CTTCAATAAT CGATTTAGGT TTTTCAAAGC TAAGTGTTTG TGTTGTGATA
ATGACTAGTA GCGAGGAAGT AGTTGAAGTG ACGGTGGTTA AAGCACCTGA AGCTGGCGGA
GGAAAGTTAT CACGTCGGAA GATTCGGAAG AAAGACGCCG GTGTTGATGG TTTGGTGAAG
TGGGAGAGAT TTCTCCCGAA AATCGCGCTT AGAGTTTTGC TCGTTGAAGC TGATGATTCT
ACTAGACAGA TTATCGCTGC TCTTCTCAGG AAATGTAGTT ACAGAGTTGC TGCAGTACCT
GATGGCTTAA AAGCTTGGGA GATGCTAAAA GGAAAGCCTG AAAGTGTTGA TTTGATATTA
ACAGAGGTTG ATCTACCTTC AATATCTGGA TATGCTCTGC TAACACTTAT CATGGAGCAT
GATATTTGCA AGAACATTCC TGTTATAATG ATGTCGACAC AGGACTCGGT GAATACTGTG
TATAAGTGTA TGTTGAAAGG TGCGGCTGAT TATCTTGTTA AGCCGTTGAG GAGGAATGAG
CTTAGAAATC TTTGGCAGCA TGTCTGGAGA AGACAAACTT CACTTGCTCC TGATAGCTTT
CCATGGAATG AGAGTGTTGG ACAGCAGAAA GCCGAGGGTG CGTCTGCAAA CAACTCGAAC
GGAAAGAGAG ACGATCATGT TGTGAGTGGG AATGGTGGTG ATGCCCAGAG CTCGTGTACA
AGACCAGAGA TGGAAGGTGA GAGCGCAGAC GTGGAGGTTA GTGCGAGAGA CGCAGTACAG
ATGGAGTGCG CAAAGTCTCA GTTTAATGAG ACACGGCTTC TAGCAAATGA GTTGCAGAGT
AAGCAAGCAG AAGCCATTGA CTTCATGGGA GCATCGTTTA GAAGAACTGG ACGACGTAAC
AGAGAAGAAA GTGTTGCTCA ATACGAATCT CGGATAGAGC TTGATCTTTC TCTGAGAAGA
CCTAATGCTT CTGAGAACCA ATCTTCTGGA GACCGGCCTT CTCTTCATCC TTCTAGTGCC
TCAGCTTTCA CACGGTACGT TCACAGGCCG TTGCAGACAC AATGTTCAGC CTCCCCAGTG
GTTACTGATC AAAGAAAGAA TGTTGCAGCA AGTCAAGATG ATAACATTGT GCTAATGAAC
CAATACAATA CATCTGAACC GCCTCCAAAT GCTCCAAGAA GAAACGACAC CAGCTTTTAC
ACTGGAGCTG ACTCACCTGG TCCACCGTTT AGTAATCAGC TGAATTCTTG GCCGGGACAG
AGTTCATACC CTACGCCAAC CCCTATCAAC AATATACAGT TCAGAGATCC CAACACAGCT
TATACATCTG CAATGGCTCC TGCTTCACTC TCCCCAAGCC CTAGTTCCGT TAGCCCGCAT
GAGTACAGTT CCATGTTTCA CCCATTCAAC AGTAAACCCG AGGGGTTACA AGACCGGGAT
TGTTCCATGG ATGTAGATGA GAGGAGATAC GTCTCTTCTG CAACCGAACA TAGTGCAATA
GGCAATCACA TTGATCAGCT TATTGAGAAG AAGAACGAAG ATGGCTATTC ATTATCCGTC
GGGAAAATTC AGCAATCTCT TCAACGAGAA GCCGCTTTAA CCAAATTCCG AATGAAGCGA
AAGGACAGAT GTTATGAGAA AAAGGTTCGT TACGAGAGCC GGAAGAAATT AGCAGAGCAA
CGACCACGAA TCAAAGGCCA ATTCGTTCGT CAAGTCCAAT CCACACAAGC TCCATAGTGA
TCCAACAAAT TGATATATTA TATACAGTTC AATTTTGTAT CATCAACTAG AGGAATTTTG
TTTTCTCCGA TGCAGGAGCT GTTCTTTGTA CAACTAATTC CACATACGTT AGATTTGGTG
ACACATTTGT GTGTACATAC ACATCTTTCG AGCTTGTTGT TGAGTTTTAG TTAGAATCTA
CGTTAGATCT GTAACC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search