RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06662 
 cDNA clone name   RAFL09-69-I19 
 Memo   

 AGI code   AT5G64120.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF428274 
 Sequence 
AACTATAACT TAAACACACA CTTCATCTTC TCTAAAACCC TAAAATTTAA ACACAAGATG 
GGTTTGGTTA GATCATTGTG CTTATTAATA ACCTTCCTTA ATTGTCTCAT CATCTCGGTT
CATGGCCAAG CCACCGCAAG GCCTGGTCCT GTTTCCGGCA CTAGGATTGG GTTTTACTTA
ACTACGTGTC CTAGAGCTGA GACTATTGTC CGAAACGCCG TGAATGCTGG TTTCAGTTCT
GACCCCAGAA TCGCACCCGG AATACTGAGA ATGCATTTCC ACGACTGTTT TGTCCAAGGT
TGTGACGGTT CGATCCTTAT ATCCGGAGCT AACACCGAGA GAACCGCCGG TCCGAACCTC
AATCTCCAAG GATTTGAAGT CATAGACAAC GCCAAAACGC AGCTCGAAGC CGCGTGTCCT
GGAGTTGTCT CTTGTGCTGA TATTTTAGCA TTAGCCGCTC GTGACACAGT CATTCTCACT
CAAGGAACAG GCTGGCAAGT ACCAACGGGA CGTAGAGATG GTAGAGTTTC TTTGGCTTCG
AATGCTAACA ATCTCCCTGG TCCCCGTGAC TCCGTTGCCG TTCAACAACA GAAATTCTCC
GCCTTGGGAC TCAATACTCG TGATCTCGTC GTCCTCGTCG GAGGACACAC GATCGGAACA
GCAGGATGTG GTGTATTCAG GAACAGGCTA TTCAATACCA CCGGACAAAC CGCAGATCCA
ACCATCGACC CAACATTTTT GGCGCAGCTT CAAACACAAT GTCCCCAAAA CGGCGACGGT
TCAGTGCGCG TGGATCTCGA CACCGGAAGC GGAAGCACTT GGGACACTTC TTACTACAAC
AACCTAAGCC GTGGGCGTGG AGTTCTCCAA TCCGATCAAG TCCTTTGGAC CGATCCAGCC
ACTAGACCCA TAGTGCAACA ATTGATGGCT CCTAGAAGCA CCTTCAACGT TGAGTTTGCG
AGGTCAATGG TCAGAATGAG TAATATCGGT GTGGTTACCG GAGCTAATGG GGAAATCCGT
AGGGTTTGCT CTGCGGTTAA TTAATTAACC GATTAGAATC TGTCGTGATA AACTTTCATG
ACGCAAAGTA CTTGTTTCGA GTGTGGTTTT AATCTGAACA ATAAATAAAC CAATAGAAAA
CGACATACAA AGAAAAAACC CAAAAGTGGG TTGATGAAAA TTGTATCTAT AAGGTGTTGG
TATTCGATTT CTTTTGGTTT TAGTTAAAAA AAACTGTAAT GTCTTCACAA AAATATTATA
ATGAGTTTGG TCCTAGTTTG GATTCCT

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search