RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06685 
 cDNA clone name   RAFL09-70-A08 
 Memo   

 AGI code   AT5G16620.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AF428299 
 Sequence 
CTCTTCTTCT TCGTTTCCTT CTTCCTCATC ATATCTTTCA TCTTCTCCAC CAGAATTTGT 
TTTAGGCTCT CCTTCTTCTG TTTCTTTTTC TCCCAAAGAA ACAATTAGAT ATGGAGAACC
TTACCCTAGT TTCTTGCTCA GCTTCTTCTC CAAAGCTGTT AATTGGATGC AATTTCACTT
CCTCGCTGAA AAACCCTACT GGGTTTTCTC GTCGGACTCC TAATATTGTC CTCCGGTGTT
CCAAAATATC TGCCTCTGCT CAATCTCAAT CTCCCTCTTC GCGTCCGGAG AACACTGGAG
AAATCGTGGT TGTGAAACAG AGAAGCAAAG CTTTTGCAAG TATATTTTCT TCGAGTCGTG
ATCAACAGAC AACTTCTGTT GCTTCCCCTA GTGTGCCTGT GCCACCACCA TCTTCATCAA
CCATAGGATC ACCACTTTTC TGGATTGGTG TTGGTGTTGG TCTATCAGCT TTGTTCTCAT
ATGTAACTTC AAATTTAAAG AAATATGCAA TGCAAACAGC TATGAAGACG ATGATGAACC
AAATGAATAC GCAAAATAGC CAGTTTAATA ATTCTGGATT CCCATCAGGA TCACCTTTTC
CGTTTCCATT TCCTCCTCAA ACAAGTCCTG CTTCCTCGCC ATTCCAATCT CAATCCCAGT
CTTCAGGTGC TACCGTTGAT GTGACAGCGA CAAAAGTAGA GACACCTCCT TCAACTAAAC
CGAAACCTAC ACCTGCAAAG GATATAGAGG TGGATAAGCC AAGTGTTGTC TTAGAGGCAA
GCAAAGAGAA GAAAGAAGAA AAGAACTATG CCTTTGAAGA CATTTCACCC GAGGAAACCA
CAAAAGAAAG CCCATTTAGC AACTATGCAG AAGTCTCTGA AACTAATTCC CCCAAAGAAA
CTCGCTTGTT TGAGGATGTC TTGCAAAATG GAGCTGGTCC GGCAAATGGT GCCACTGCTT
CAGAGGTTTT TCAATCTTTG GGTGGTGGGA AAGGAGGGCC GGGTTTATCT GTAGAAGCTT
TAGAGAAAAT GATGGAAGAT CCAACAGTCC AGAAGATGGT TTACCCATAC TTGCCTGAGG
AGATGAGGAA CCCAGAAACT TTCAAATGGA TGCTTAAAAA TCCTCAGTAC CGTCAACAAC
TACAGGACAT GTTGAATAAT ATGAGTGGGA GTGGTGAATG GGACAAGCGA ATGACAGATA
CATTGAAGAA TTTTGACCTG AATAGTCCTG AAGTGAAGCA ACAATTCAAT CAAATAGGAC
TAACTCCAGA AGAAGTCATA TCTAAGATCA TGGAGAACCC TGATGTTGCC ATGGCATTCC
AGAATCCTAG AGTCCAAGCA GCGTTAATGG AATGCTCAGA GAACCCAATG AACATCATGA
AGTACCAAAA CGACAAAGAG GTAATGGATG TGTTCAACAA GATATCGCAG CTCTTCCCAG
GAATGACGGG TTGAAAAAGC TCACGTCTTT GGTTCTATCA AAAATGTCAC ATTGTCTTTA
GCTTTTTGTA GGGAGAAAAA AATGTTTTTT TTTTTTTGCA AAGAGTCTTC AGTTTTGGTC
AGATCAGAGA ATTGTGTACC ATGTTAATCT TAAACGCGGT CGGGAATTGG AGTCGTGTGA
AAACGCCGCT GCTGTTGTTT GGTATGAATA TTATACAATA GAATTTGTTG TCTTACCAAA
AAAAGTCTAT GAAGACACTG AAGAG

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search