RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06811 
 cDNA clone name   RAFL09-74-C24 
 Memo   

 AGI code   AT1G21540.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY072217 
 Sequence 
AACCTCATAC CCATACAATA CAAAACATTA ACAAAAATCA AAGTATGGAA CTCTTACTTC 
CACACCCTTC GAACTCAACA CCTCTCACCG TCCTCGGCTT CTTAGACCGA GCCGCCTCTG
TCTACGGCGA CTGTCCGTCC ATCCTCCACA CCACTAACAC CGTCCACACT TGGTCCGAAA
CCCACAACCG CTGTCTTCGA ATCGCCTCGG CTCTCACTTC TTCCTCTCTC GGCATAAACC
GAGGCCAAGT TGTCTCCGTC GTAGGTCCCA ACGTCCCGTC CGTCTACGAG CTTCAGTTTG
CTGTCCCAAT GTCCGGAGCC ATCTTAAACA ACATCAACCC TCGTTTGGAC GCACATGCAC
TCTCTGTCCT CCTGCGTCAC AGTGAATCTA AGCTCGTTTT CGTCGATCCC AATTCAATCT
CCGTAGTCCT CGAAGCAGTC TCGTTCATGA GGCAAAACGA GAAACCTCAC CTTGTCCTCC
TAGACGACGA CCAAGAGGAC GGTTCTTTGT CTCCTTCGGC CGCATCAGAT TTTCTTGACA
CATACCAAGG AGTTATGGAG AGAGGAGATT CAAGATTCAA GTGGATCCGT CCTCAAACCG
AGTGGCAGCC TATGATTCTC AACTATACTT CTGGAACAAC GTCATCTCCC AAAGGAGTAG
TGTTGAGCCA CAGAGCAATT TTCATGCTAA CCGTAAGCTC ATTGCTTGAC TGGCATTTTC
CGAACAGGCC GGTTTACTTG TGGACTCTAC CAATGTTCCA CGCCAATGGT TGGGGGTATA
CATGGGGCAC TGCGGCGGTT GGAGCCACCA ACGTCTGCAC CCGTAGAGTC GACGCGCCGA
CTATCTATGA CTTGATCGAT AAGCATCACG TAACTCACAT GTGTGCCGCA CCAATGGTTC
TCAACATGCT AACCAACTAC CCGTCTCGTA AACCGCTAAA GAACCCGGTT CAGGTTATGA
CCGCCGGAGC TCCACCTCCA GCAGCCATCA TCTCAAGAGC AGAAACCCTA GGTTTCAACG
TCGGTCATGG GTACGGTTTA ACGGAAACCG GAGGCCCGGT TGTGTCATGT GCTTGGAAGG
CTGAGTGGGA TCATCTTGAT CCATTGGAAA GAGCAAGACT GAAATCAAGA CAAGGAGTAA
GAACCATCGG ATTCGCGGAA GTTGATGTTA GGGACCCGAG AACCGGGAAG AGTGTGGAAC
ACGACGGTGT TTCCGTTGGA GAGATCGTTT TAAAAGGCGG TTCGGTTATG CTTGGTTACT
ACAAAGACCC TGAAGGAACC GCAGCGTGTA TGAGAGAGGA CGGATGGTTC TACAGCGGAG
ACGTAGGAGT TATACATGAA GACGGTTACT TGGAAGTTAA AGACCGGTCA AAGGATGTGA
TCATATGCGG AGGAGAGAAC ATAAGTAGTG CCGAGGTTGA GACGGTTCTG TATACAAATC
CAGTAGTTAA AGAAGCCGCG GTGGTGGCTA AACCGGATAA GATGTGGGGA GAGACACCGT
GTGCTTTTGT GAGCTTGAAG TATGATAGTA ATGGTAATGG GTTGGTGACT GAGAGGGAAA
TAAGGGAGTT TTGTAAGACG AGGTTACCTA AGTATATGGT TCCAAGGAAA GTAATTTTTC
AGGAGGAGCT TCCAAAGACT TCTACTGGAA AGATACAGAA GTTTCTTCTA AGACAAATGG
CTAAGTCTCT GCCTTAAAGA TTCGCTTGAG TTATTGAGGA TATGAAGAAG AATCTCCAAG
AATGAAGTAA AGAATGACAT TTATTTTGTG TTGTATTATT GTTGTACCCT TAAGAAGGGA
TTAGTTTCCA AACAAGCTTG CTACTATTTT CATAAGAAAC TAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search