RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda06914 
 cDNA clone name   RAFL09-88-G12 
 Memo   

 AGI code   AT5G04060.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AY072008 
 Sequence 
GTTCGAAGCT GAGCTTTTTT TGGTTGCTTC AGTCACTCAA TAGATTCACA TGGTTTCAGA 
CAGAAAAGTA TAAAGAAAGA TTTGAATAGC AAGCGTGCGA GAGTTGAAGA AGAGGAAGGA
TTGTTTTAAG AGCAAGAAAG GAATTTGAAA ACCATGGGAG GAGGTTATGT GTTGTTTGGT
TCGGCTAGAT CGGGGCAGAT GATAATGGTG GCTCTGGTCC TAATGGTTGG ATCATTTTAC
GCAGGCTCTA TCTTCGGAAA CAATTCACCT ATTTACATTT CCCAACCTTC TTCTTCCAAT
TCTTCTTCTT CTTCTCCATC ACAATCTGGT CCATCAAATT TTGCTAACAA AATAGAGCTC
ACTTACCGGA GAACTTCTGT TTCGATCCCT GAGAGTGGGG TGAATGTTTG TCCATTGAAG
TTCAATGAGT ATATACCTTG TCACAATGTC ACGTATGTGC AACAGCTTCT CCCAAGCTTG
AATCTTTCTA GAAGAGAAGA GCTTGAGAGA CACTGTCCGC CACTCGAACA GCGTCTGTTT
TGTTTGGTTC CTCCGCCTAA AGATTATAAG ATACCAATAC GCTGGCCGAC TAGCAGAGAT
TATGTATGGA GAAGCAATGT GAATCATACG CATCTTGCTG AAGTGAAAGG CGGCCAAAAT
TGGGTGCATG AACAAGGTCA GTTATGGTGG TTCCCTGGTG GTGGTACTCA TTTCAAACAT
GGAGCTCCGG AATACATCCA GAGGTTAGGA AACATGACAA CTAATGAAAC AGGTGACCTT
CTTTCAGCTG GGGTTGAACA AGTTCTTGAT GTTGGATGTG GAGTTGCTAG CTTTGCAGCT
TATCTTCTTC CTTTAGGTAT AAAGACAATG TCTTTTGCCC CTAAAGATGG TCATGAAAAC
CAAATCCAGT TTGCATTGGA GAGAGGAATC CGCGCAATGA TCTCTGCCAT AGCCACCAAA
CAAATGCCAT ATCCCGCGGC CTCGTTTGAT ATGGTTCACT GTTCAAGATG TCGTGTTGAT
TGGCATGAAA ATGATGGTGT CTTGATGAAA GAGGTTAATC GTCTTCTCCG ACCCAATGGA
TACTTTGTTT ACTCGGCACC ACCTGCGTAC AGAAAGGATA AAGATTTCCC TGTGATTTGG
GATAAGTTGG TCAATCTAAC TAGCGCAATG TGCTGGAAGC TCATTTCCCG AAAGGTACAG
ACTGCAATAT GGGTTAAAGA AGATGACGAG GCTTGCCTTA GGAAGAATGC AGAGCTAGAG
CTTATAACTA TATGTGGTGT AGAAGATGTT TCGAAAGCTT CATGGAAAGT TCCTCTTAGA
GACTGTGTGG ACATTAGTGA AAATAGACAA CAGAAACCCT CTTCTTTAAC TGACCGTCTA
TCTTCATATC CAACAAGTCT AAGAGAAAAA GGCATCAGCG AAGACGAATT TACATTGGAC
ACAAACTTCT GGAGAGAACA AGTGAATCAG TACTGGGAGT TGATGAATGT TAATAAGACT
GAAGTGCGAA ATGTGATGGA CACAAATGCA TTCATTGGTG GATTTGCCGC AGCCATGAAC
TCATATCCCC TTTGGGTCAT GAACGTTGTA CCTGCTACAA TGAACGATAC CTTATCCGGA
ATTTACCAGA GGGGCTTAAC CGGTGCTTAT CATGATTGGT GTGAGCCATT CTCAACATAT
CCCCGTACTT ACGATCTGCT ACACGCGGAC CATCTCTTCA CTCACTATAA AATCTACGGT
GAAGGTTGTT TACTAGAGGA CATCATGCTT GAGATGGACC GCATTATACG CCCTCAGGGA
TTTATCATTA TCAGAGACGA GGAATCAATC GTCTCAAGAG TCCGAGACTT GGCTCCTAAG
TTCCTTTGGG AAGTTGAAGC ACATGAGCTT CAAGACAAAT ACAAGAAGAC AGAAACTGTT
CTATTTTGCA GAAAGAAATT TTGGGCAATC CTTTGAAAAA GTCCACGTGT AGAAATTCTT
TTTTACTTGT CTTGGTTATT ACTAAGAAAA AGAAATTACA GATTACTTTT GTAATGTTTG
TTCATTGATT AACTGTAATA GATGTCTCCT TGTAC

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search